Bloggarkiv:
i hjärtat rebell

Dick Erixon:
Kommentarer 6-12 juni 2005

Söndag 2005-06-12 / 19.37
JAY LENO OM NYA FILMER. Ur
Tonight Show:
  • Filmen Mr and Mrs Smith har haft premiär. Vem spelar i den? Ni har inte hört nåt om filmen. Den handlar om ett uttråkat par som konstant försöker ta livet av varandra. Herr och fru Smith? Låter mer som herr och fru Clinton.
  • Tom Cruise har gjort upp om att spela in Mission Impossible 3. I den här är hans omöjliga uppdrag att förklara handlingen i de två första.

Söndag 2005-06-12 / 19.37
EU - SOM RAMIREZ SER DET. Los Angeles Times' satirtecknare Michael Ramirez tolkar läget för
European Union.


Söndag 2005-06-12 / 15.04
ANGELA MERKEL - EUROPAS HOPP. I september kan Angela Merkel bli Tysklands förbundskansler. Det skulle sända en chockvåg inte bara genom tysk politik, utan genom hela Europa. Kontinentens största nation skulle få en kvinnlig kansler - med erfarenheter av att växa upp och leva i socialistiska DDR. Hon vet vilket förtryck socialism innebär - och hon avskyr det.

Angela Merkel kan bli den som tar ledningen i det krisdrabbade Europa. Hennes bakgrund i DDR gör henne särskilt väl lämpad för vår tid då EU:s utvidgning i öst måste etableras och länderna i väst lära sig att sluta agera socialistiskt.

Professor Gotz Aly vid Universität Frankfurt am Main levererar i Wall Street Journal under rubriken
National Welfarism en skarp uppgörelse med tysk politik det senaste kvartsseklet.

Aly nämner där vad Angela Merkel ofta sagt till sina egna partibröder i kristdemokraterna: ”Ni har ingen aning om hur socialistiska ni är.” Professorn gör upp med tyskarnas kollektivism som sitter i sedan nazitiden och fortsatt gälla genom att alltid sätta det ”allmännas bästa” framför skydd för individens frihet. Än i denna dag, skriver Gotz Aly, talar tyskar om ”das Vaterland” som alltid kommer att ordna sakernas tillstånd till det bästa. Angela Merkel kommer inte att få det lätt, avslutar Aly, hon måste få tyskar att erkänna att jämlikhet är begränsad till att gälla inför lagen och att man till slut måste acceptera frihet som ett fundamentalt värde.

PJ Anders Linder diskuterar Angela Merkel i Svenska Dagbladet idag: Hon får Europas största ansvar. Se också bloggen 4 juni.


Söndag 2005-06-12 / 15.02
AFRIKA OFFER FÖR POLITISK KORREKTHET. IGEN. Förvånande nog gör radions Luncheko en kritisk analys av G8-ländernas beslut om ”skuldavskrivning”. Vincent Dahlbäck
rapporterar:
Uganda blev det första landet i världen att kunna skriva av sina skulder 1998, skuldbetalningar som belastade en femtedel av statsbudgeten. Pengarna som frigjordes satsades också på skolor och hälsovård, ett villkor för skuldlättnad. Men enligt beräkningar så försvann hälften av pengarna i korruption. Sedan dess har Uganda lånat mer pengar och är nu skyldiga mer än när skulderna första gången skrevs av.
Och exakt samma öde kommer att drabba de mångmiljardbelopp som västländerna nu kommer att kasta efter korrupta regeringar. Skuldavskrivning löser inga problem, det är snarare som att hälla bensin på korruptionens brasa. Totalt vanvett.

Istället borde man satsa dessa pengar så att länderna i Afrika kan bli rättsstater som kan skydda medborgarnas egendomar. Läs mer om Hernando de Soto och hans analys.


Söndag 2005-06-12 / 11.58
DET GODA VÅLDET. Elise Claeson, som skrivit om gott och ont våld i sin
SVD-kolumn, frågar mig, mot bakgrund av kommentaren igår om sverigedemokraterna och våld: ”Två invandrare avväpnade en farlig knivman i tunnelbanan, med våld - är det ok?”

”Du har rätt i att allt våld inte är fel”, löd mitt svar och jag påpekade att jag medvetet skrev om ”våld och hat”, alltså om det våld som bryter mot, inte syftar till att upprätthålla, de mänskliga friheterna.

Elise Claeson menar att det här är en viktig fråga att diskutera:
I Sverige har vi ett sorts nationellt trauma kring våld, som förmodligen härrör från att vi inte deltog i 2:a världskriget; vår nationella ursäkt är att vi är för fina och ädla för att ta till våld. Men när vi säger det säger vi också att vi inte har några värden att försvara. Det finns inget tillfälle när vi får ta till våld - vi är värdeneutrala - den yttersta nihilismen.
Och det är just därför att jag inte är värdenihilist som jag reagerar så starkt på våld utfört av hat. Det strider mot våra värderingar och dygder. Och det är därför jag ställer upp på våld som syftar till att störta diktaturer och stoppa terrorismen. Våld för att försvara eller upprätta mänskliga rättigheter är berättigat. Våld för att kränka dessa friheter är det inte.


Söndag 2005-06-12 / 10.41
TEKNOKRAT-MODERATERNA. Dagens Nyheter går i lördagens ledare,
Detta är de nya moderaterna, till frontalangrepp på moderaternas nya kurs:
Det senaste exemplet på hur moderaterna sviker landets entreprenörer är att man köpt LO:s syn på konfliktregler och kollektivavtal. På partiets hemsida utvecklas den nya synen på arbetsrätt och lönebildning. Där beskrivs i positiva ordalag fackets obegränsade möjligheter att vidta stridsåtgärder ...
Med tanke på att jag här i bloggen häromdagen utropade: ”Skrota arbetsrätten! Krossa kollektivavtalen!” så finns ett visst avstånd mellan mig och moderat politik.

Ändå blir jag inte upprörd över moderaterna, utan över andra. Det är, faktiskt, skillnad på opinionsbildning och partipolitik. I Sverige råder en missuppfattning om att partierna är ledande i opinionsbildningen. Så är det inte. Politiska partier har en huvuduppgift: vinna val. Om det då inte finns en bred folklig opinion för liberalare arbetsmarknad, kan ett parti som moderaterna inte driva frågan. De måste anpassa sig. Partier följer opinioner som andra driver.

Moderaternas hållning är ett direkt resultat av att Svenskt Näringsliv, Företagarnas riksorganisation och s k borgerlig press inte på många år drivit opinionsbildning för ökad frihet och flexibilitet i arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv och Företagarna har tvärtom hyllat Göran Persson och den socialdemokratiska politiken och sagt att Sverige är ett underbart företagarland. Varför i hela friden behövs några som helst förändringar i arbetsrätten om näringslivet flinande äter mazariner hos socialdemokraterna?

Om ingen opinion finns, saknas den livsluft som en liberal politik kräver för att lyfta.

Moderaterna kan inte skuldbeläggas för det. Skulden ligger annorstädes. Läs mer i tidigare bloggkommentarer: Företagare - och politisk idiot? och Wanja gliiiider undan och Moderat kursändring.


Lördag 2005-06-11 / 19.41
HAR SVERIGEDEMOKRATER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? Jag har i ett cirkluationsmejl fått frågan ”Varför tiger ni om våldet mot Sverigedemokraterna när ni fördömer domen mot Åke Green?” Mejlet länkar till artikeln
Våldsamt attentat mot sverigedemokraterna som handlar om de bråk som uppstod inför nationaldagen mellan olika falanger.

Skillnaden mellan pingstpastor Åke Green och sverigedemokraterna är att Green aldrig förespråkat våld eller hat mot minoriteter. Green anser att vissa livsstilar är moraliskt fel, vilket han har rätt att tycka inom ramen för yttrandefriheten, enligt min mening.

Sverigedemokrater har naturligtvis samma rätt att framföra åsikter, men partiets historia är kantat med våld och hatfyllda budskap. Jag vet att partiet försöker städa upp och bli ett rumsrent nationalistiskt parti. Men jag är inte övertygad.

Och jag drar en absolut knivskarp och kompromisslös gräns mellan uttryck för värderingar och ursäkter för våld. Så fort jag kan se det minsta av ursäkt för våld tar jag totalt avstånd från avsändaren. När Human Rights Watch ursäktade muslimers våld mot homosexuella i Holland tappade den organisationen all - precis all - trovärdighet i mina ögon. Somliga uttryckte i mejl att detta var överkänsligt. Men om man värnar yttranderätten också för dem som tycker homosexualitet är en synd och dem som vill stoppa invandring, måste man vara extremt noga med att dra gränsen. Värderingar, ja. Våld och hat, nej! Inte det minsta av ursäkt eller bortförklaring är acceptabel.

Och det är våldet i sverigedemokraternas tidigare image som gör att jag inte rycker ut till deras försvar. Först när partiets avståndstagande till våld och hat är trovärdigt, kommer saken i ett annat läge.


Lördag 2005-06-11 / 13.24
BLAIR ERBJUDER LÖSNING, SCHRÖDER LYSSNAR. Till skillnad från Chirac, som kräver att alla - utom Frankrike - ska kompromissa och uppfylla Frankrikes krav, så visar Tony Blair att han är Västeuropas främste statsman: Blair är beredd att omförhandla rabatten - om jordbruksstödet reduceras. Så gör någon som vill Europeiska unionen väl.

Och
enligt Guradian finns tecken på att Gerhard Schröder är mer av statsman än Chirac och Persson: ”Denna fråga om en positiv gest från Storbritannien borde inte bara vara begränsad till Storbritannien”, sa Schröder igår.

Nä, det är många andra som borde visa vilja att ompröva EU:s politik. Jordbruksstödet borde avvecklas så att EU-budgeten under perioden 2007-2013 reduceras till 0,5 procent av Europas samlade BNP, inte 1 procent som Göran Persson vill och inte 1,4 procent som EU-kommissionen vill.

En sådan budgetöverenskommelse skulle demonstrera att EU-ledarna lyssnar på människorna som är skeptiska till vad unionen pysslar med.


Lördag 2005-06-11 / 12.59
PERSSON SLICKAR CHIRACs FÖTTER. Göran Persson blir en riktig mes, så fort det handlar om EU. Här hemma är han en skicklig maktpolitisk spelare, men i EU-sammanhang uppträder han som en slav åt franske presidenten Jacques Chirac. Ta bara hans senaste kommentar i går om Chiracs utfall mot Blair. Persson kastar sig omedelbart på knä och slickar Chiracs fötter:
Persson emot brittisk gräddfil.

Detta mot bättre vetande. Persson vet att Storbritannien, trots rabatten, är en dubbelt så stor nettobetalare jämfört med Frankrike. Se utdraget ur grafik från Times. Om Persson varit klok - och företrätt svenska intressen - hade han naturligtvis ställt sig på Storbritanniens sida och krävt kraftig reducering av jordbruksstödet, CAP. Svenska makthavares kryperi inför Chirac och EU-byråkratin är vidrig och en viktig förklaring till att svenska folket inte litar på att Sveriges röst hörs i Bryssel.


Lördag 2005-06-11 / 12.49
CHIRAC & SCHRÖDER KRAMAS - TILL VILKEN NYTTA? Det här TV-inslaget i Deutsche Welle (drygt 2 min, på engelska) är både träffsäkert och humoristiskt:
Breda leenden och varma kramar (Real video).


Lördag 2005-06-11 / 9.52
DEMOKRATINS GRÄNS. Sjukvården är en synnerligen avancerad produktion som i Sverige styrs av politiker. Resultatet blir inte bra. En effekt framgår av det storbråk som utbrutit i Stockholms läns landsting mellan chefstjänstemän och oppositionspolitiker:
Sjukhuschef vill stoppa kritik.

Karolinska och Huddinge sjukhus har slagits samman till ett av världens absolut största sjukhus. Personalen vantrivs. Kritiken är stor. Sjukhusdirektören är naturligtvis trängd, och går i taket när ett landstingsråd i oppositionen använder internt material för att kritisera sammanslagningen. ”Tänk om Michael Treschow skulle skicka ut pressmeddelanden som kritiserade Ericsson” där han är styrelseordförande, säger sjukhusdirektören. Jämförelsen är inte alls orimlig. Förmågan att leda en verksamhet försämras dramatiskt om delar av organisationens ledning motarbetar verksamheten, och underblåser kritiken mot verksamheten. Självklart är det så.

Samtidigt har ju landstingsrådet rätt i att hon är politiker vald av medborgarna på ett program som hon ska arbeta för, inte minst opinionsmässigt. Av politiker kan man inte kräva att de ska ställa upp på och försvara motståndarnas politiska reformer, i detta fall sammanslagning av två stora sjukhus. Tvärtom ska de bekämpa sammanslagningen och uppvigla mot verksamheten bland medborgarna, i syfte att få fler röster i nästa val.

Det här fallet illustrerar väl att det finns en gräns där demokrati och politisk makt inte längre är produktiv utan tvärtom en allvarlig destruktiv kraft.

Här har vi en viktig förklaring till att offentlig verksamhet, som sjukvård, omsorg och utbildning, blir allt sämre trots att resurstilldelningen växer. Det går helt enkelt inte att effektivt leda och utveckla en verksamhet där halva styrelsen bekämpar majoritetens ambition. Och där styrelsens majoritet skiftar vart fjärde år, så att den gamla majoriteten sedan motarbetar den nya.

De viktiga tjänstesektorerna sjukvård, skola och omsorg måste befrias från denna politiska anarki. Politiken kan konstruera finansieringssystem för att uppnå solidaritet och tillgänglighet för alla, exempelvis genom skolcheck och vårdpeng, men politiken ska inte, absolut inte, styra över produktionen, utförandet av verksamheterna. Om det ska ske politiskt behöver den utövas i diktatur. Och då är det väl bättre att låta marknaden sköta verksamheten, så att medborgarna kan göra sina individuella val av utförare. Då blir valmöjligheterna inte färre, utan fler.


Lördag 2005-06-11 / 9.02
FEMINIST-PROFESSORN BAKOM REGERINGSPOLITIK. I den utmärkta SVD-ledaren
Äntligen ska Eva Lundgren granskas sammanfattar Maria Abrahamsson läget på feministfronten och visar vilken enorm påverkan Eva Lundgren haft på regeringens utredningar. Abrahamsson avslutar:
Jag undrar just vad som händer med regeringens jämställdhetspolitik om Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning resulterar i ett gapskratt.


Lördag 2005-06-11 / 9.00
MÄNNENS DÖDLIGA VAPEN. Feministisk teori blir allt mer fulländad. En bilolycka är numera ett uttryck för könsmaktsordningen:
”Bilen är männens mest dödliga vapen.”

KARIN SVENSSON-SMITH (v -> mp)
anser att den kvinnliga trafikdöden är en osynlig del av mäns strukturella våld mot kvinnor.
Ur
Helsingborgs Dagblad 10 juni (tipstack: Thomas)


Fredag 2005-06-10 / 17.56
I RUBRIKSVÄNGEN. Hämtat från bloggen
RolandPM:
Sydsvenskan (8 juni): Olja hittades vid bensinmack
Visserligen är servicen bland svenska handlare ofta dålig, men det har väl inte gått så långt att detta är en nyhet?

Expressen (8 juni): Haidar har inga ben - vägras stöd
Ofrivillig lyteskomik?
Och några kommentarer till rubriker från Best of the Web:
John Kerry to the Rescue!
Gallic Genius Will Save France Says Villepin (Guardian, June 9)

What Would We Do Without Top Saudis?
Top Saudi Says Kingdom Has Plenty of Oil (AP, June 9)

Isn't That What Made Him an Addict in the First Place?
Coming Clean: Former Addict Has Resisted Temptation to Stay Clean (Daily News, June 5)

What Species Is the Head Coach?
Pacers Hire Person as Assistant Coach (AP, June 7)

'I'm Just Resting, Honest!'
Paper: Mugabe Denies He Is Dead (CNN, June 7)

If It Improves Enough, They'll Pronounce Him Dead
Saudi King Health 'Steadily Improving'--Crown Prince (Reuters, June 6)

Everyone's a Critic
Marshals Locate And Shoot Suspect, He's Now 'Critical' (Arizona Republic, June 4)

This Just In
Health Experts Denounce Tobacco (Daily World, June 6)


Fredag 2005-06-10 / 16.43
MED AGGRESSIVT KINA BEHÖVER EUROPA USA. Militärhistorikern Victor Davis Hanson skriver i National Review om
The Global Shift:
Ja, vi bevittnar en stor förskjutning av makt och inflytande - som traditionellt inneburit förändring av civilisationen själv - i takt med att resurser, politisk och militär makt gradvis glider Europa ur händerna. Och den här gången är omvälvningen inte regional, utan global. Medan forskare och ekonomer koncentrerar sig på ekonomiska och politiska dimensioner har få noterat hur ett nytt Kina och ett allt mer sårbart Europa markant kommer att förändra USA:s image.

När världens nationer kommer att lära känna kineserna, och när ett föråldrat Europa i allt mindre utsträckning kan försvara sig självt, kommer det elakartade Amerika att framstå som ganska gott igen. Och viktigare: Amerika kommer inte att lika enkelt kunna karaktäriseras som världens enda supermakt, utan mer troligt som den enda demokratiska supermakten, vilket har moralisk betydelse utöver nationella intressen i förhållandet till andra.
Varför tar inte EU-ledarna som läxa att läsa Hanson inför toppmötet nästa vecka? Det kanske skulle banka lite vett i dem. Europa har inte bara att handskas med demokratiska aspekter inom unionen, utan också med hur väl demokrati som styrelseskick står sig globalt. Ju mer Europa hatar USA, desto starkare blir de antidemokratiska krafterna. Är det verkligen något Europas ledare borde bidra till?


Fredag 2005-06-10 / 16.05>
MILTON FRIEDMAN SKRIVER OM SKOLPENG. I Wall Street Journal inleder
ekonomipristagaren Milton Friedman sin artikel Free to Choose med ett erkännande:
När jag publicerade artikeln 'Statens roll i utbildningen' 1955 anade jag inte att den skulle gör mig till en aktivist för en genomgripande reform av skolväsendet, och att jag och min fru faktiskt skulle etablera en rörelse för föräldrars valfrihet.
Men så är det och Friedman kan konstatera att efter 50 år börjar skolpengen att få genomslag och med den valfrihet och en revolution inom skolväsendet.


Fredag 2005-06-10 / 15.33
BLAIR SVARAR CHIRAC. Brittiska tidningen Independent
rapporterar idag:
Frankrikes president uppmanade igår Storbritannien att ge efter om sin årliga rabatt så som en gest av 'solidaritet', medan han uteslöt varje propå om reduktion av jordbruksstödet till franska bönder. Inom några timmar slog premiärminister Blair tillbaka och avfärdade Chiracs uppmaning och påpekade att Storbritannien har demonstrerat sin solidaritet genom att under det senaste årtiondet betalt betydligt mer till EU:s kassakista än Frankrike.
Ja, med den attityd han har kan Chirac efter kommande toppmöte gå till historien som den som sänkte unionen. Om toppmötet inte demonstrerar en seriös vilja att respektera folkopinionen kan hela EU-projektet sluta i förskräckelse.


Fredag 2005-06-10 / 10.05
NIXON, VIETNAM, DEEP THROAT. Bloggen har inte tagit upp nyheten om vem Deep Throat är, eftersom den blivit rätt väl täckt av andra svenska medier, men en analys av tidsepoken, 1970-talets första hälft, av Richard Brookhiser i New York Observer kan jag inte låta bli ta upp:
Avoiding Nostalgia In a Dangerous World:
[Dagens] hårda vänster ... är mycket svagare än vänstern under Vietnam-eran. Medierna, som kunde lyfta eller krossa presidenter, är ännu svagare; Leonardo di Caprio kommer inte att spela [nyhetsankaret] Dan Rather. Och huvudskillnaden nu mot då är att George W Bush, till skillnad från Richard Nixon, inte bryr sig om vad fiender, verkliga eller påhittade, tycker.
Problemet för Europa är att här har ingenting förändrats sedan tidigt 1970-tal. Här råder fortfarande Vietnam-eran. Nostalgin regerar.


Fredag 2005-06-10 / 9.45
ASH: NEOKONSERVATIVA HAR HAFT RÄTT. Historikern Timothy Garton Ash skriver i Dagens Nyheter om Europa under rubriken
En självförnekande profetia. Han citerar Raymond Aron (som tidigare diskuterats här i bloggen) ”Den självcentrerade njutningscivilisationen ... dömer sig själv till döden när den förlorar intresse för framtiden”.

Ash erkänner också att Amerikas neokonservativa, som Ash kritiserar, har fått rätt. I artikeln vänder han på det och skriver att de neokonservativa vore ”idioter om de frossade i skadeglädje” över Europas kris. Nä, de gör de självklart inte, deras kritik grundar sig på att de inte vill se Europa förlora de västliga värderingarna - en gång till (efter fascism, kommunism). Också Ash andra poäng är vinklad och sätter neokonservativa i fokus för Europa: ”det är vår uppgift att visa att de har fel. Den mörka framtid jag antytt är inte oundviklig”.

Snacka om mindervärdighetskomplex. Europa ska ta sig ur en möjlig mörk framtid, inte för sig själv och för sin egen skull, utan för att visa att amerikaner har fel!

Därmed visar Timothy Garton Ash att han inte bara är en god uttolkare av europeiskt tänkande, han är en del av det. Europa lider av ett enormt mindervärdighetskomplex och tolkar allt man gör utifrån hur USA kommer att uppfatta det. Och som ett barn i trotsåldern gör man motsatsen till det som USA önskar (se mer ett omoget Europa).


Torsdag 2005-06-09 / 16.30
ATT ANSTÄLLA ÄR ATT ADOPTERA (IV). När jag tänker på det, så är anställningsförfarandet i Sverige ingen anställning, utan en adoption. Arbetsgivaren adopterar personalen - och blir ansvarig för alla hyss den kan ta sig för. Allt från sexistiskt ordval till att köra en kvart över tillåten körtid med fordon. Mona Sahlin & Co slänger sig omedelbart över arbetsgivaren som döms för brott mot jämställdhetslagen, vägtrafiklagen, arbetstidslagen och alla andra lagar som gör arbetsgivaren ansvarig för personalens uppförande.

Tänk va mycket enklare det är i staterna. Senaste exemplet jag stött på var när Bob Woodward förra veckan
berättade hur han blev journalist: Som 27-årig tidigare militär steg Bob upp till city-redaktören för den ledande tidningen Washington Post, Harry Rosenfeld, och sa att han ville bli journalist. Journalistutbildning? Ingen. Erfarenhet? Ingen. Ändå fick Woodward två veckors provanställning. Den föll inte väl ut, men Rosenfeld tipsade om en lokaltidning där Woodward fick chans att för låg lön lära sig yrket.

I USA kan man starta anställning över dagen och avsluta den lika snabbt. Avtal om lön och arbetstider fattas muntligt över bordet. Där adopterar man inte vuxna människor som blir företagets ansvar för resten av livet. Det är också därför invandrare, ungdomar och de som vill byta karriär har mycket lättare än här att få jobb. Visst är ingångslönerna låga, men om man visar sig värdefull kan man snabbt få skyhöga löner - långt mer än för samma uppgifter i Sverige.

Denna flexibilitet skapar en dynamik och en rörlighet som alla tjänar på. Det är dags för Sverige att lämna 1800-talets brukssamhällesförhållanden. Skrota arbetsrätten! Krossa kollektivavtalen!


Torsdag 2005-06-09 / 14.05
REGLERINGSVANSINNET ETT STEG FÖRE BIDRAGSVANSINNET (III). Oj, det har kommit flera intressanta mejl om de två senaste kommentarerna. Ett lyder:
Brukar hålla med dig om det mesta, men nu tycker jag att du blandar ihop orsak och verkan. Om det vore sant att arbetslöshet, sjukskrivningar och förtidspensioneringar beror på att flertalet inte vill jobba längre så borde det visa sig i ett arbetskraftsunderskott och stor förekomst av bristyrken! Men så är det inte. Det finns nu mer än 200 sökande på varje jobb! Från städning till forskning. Det värsta jag har hört talas om är 2400 sökande till ett jobb som hotellstädare! Det finns nu också 60 000 arbetslösa akademiker varav många är högt kvalificerade med lång yrkeserfarenhet.
Rätt. Jag har bara tagit upp ena sidan av myntet, bidragen. Den andra sidan av myntet är att välfärdsstaten genom allt fler regleringar gör det näst intill omöjligt att anställa personal. Jag driver ett aktiebolag och har ibland haft anledning att anlita medarbetare, men så fort man gör det rasar tonvis med lagstiftning i huvudet. Det är närmast obeskrivligt. Man blir ansvarig för allt, tom de anställdas körjournal! Jag kräver att makt och ansvar hänger ihop när jag gör något. Det går inte med svensk arbetsrätt. Man blir som arbetsgivare ansvarig för andra människors beteenden. Staten har tvingat företagen att bli medborgarnas daddor. Det är knappast vad företag är till för.

En annan reglering, kollektivavtalen, tvingar också upp lönerna på en nivå som oftast inte är konkurrensmässig. Resultatet blir att arbete som behöver utföras, inte utförs eftersom det blir för dyrt. Självklart blir det då många sökande på de få tjänster som är konkurrenskraftiga nog att besätta.

Man kan säga att regleringsvansinnet ligger ett steg före bidragsvansinnet. Antalet arbeten försvinner i än högre hastighet än bidragstillvänjningen ökar. Därför finns, än så länge, fler som söker jobb än som väljer att leva på bidrag.


Torsdag 2005-06-09 / 12.38
URHOLKAD ARBETSMORAL GER VANMAKT (II). Att allt färre svenskar arbetar är inte bara en fråga om ekonomi (se förra kommentaren), utan i minst lika hög grad en fråga om moral och livskvalitet. Människor som känner att man är värdelös - vilket man med viss rätt kan anse sig vara när man inser att man får lika mycket i bidrag utan att göra ett handtag som man får om man arbetar - kommer inte att i längden kunna njuta av sina arbetsfria inkomster på caféer och barer.

Redan Aristoteles gjorde klart att människor måste känna att man betyder något för att kunna uppnå lycka. Innan välfärdsstaten kom, fann de allra flesta människorna denna betydelse just i arbetet. Inte därför att arbetet var tillfredsställande i sig, det var det sällan, utan i det som arbetet gav: lön, självförsörjning och insikten om att man gjort en insats som efterfrågas. Den känslan av tillfredsställelse kan aldrig ett bidrag från socialen eller försäkringskassan ge, även om det skulle bli dubbelt så stort som lönen för mödan av arbetet.

Välfärdsstaten tvingar alltså bort människor från arbetsmarknaden, in i bidragsberoende och in i ett liv i total vanmakt. Samtidigt urholkar systemet samhällsekonomin och gör alla fattigare.

Hur kan vi vara så korkade att vi fortsätter på den här vägen?!


Torsdag 2005-06-09 / 12.18
LATA FÅR INGEN VÄLFÄRD (I).
Allt fler unga blir förtidspensionärer, rapporterar SVT. På kort tid har årstakten i förtidspensionerandet av unga i åldern 16-29 år fördubblats. Och från OECD är budskapet mycket tydligt: arbeta mer! I den OECD-rapport om Sverige som presenterats idag summerar man: ”Sverige har inte råd med ett av världens generösaste välfärdssystem om utbudet av arbetskraft bara ligger kring genomsnittet”.

Varför arbetar inte svensken? Det är löjligt att höra förklaringar som att arbetsmarknaden ”blivit för tuff”. Den som säger något sådant har inget som helst historiskt perspektiv. För bara några årtionden sedan var arbetsveckan 48 timmar, arbetsmiljöerna grymt smutsiga, lyften tunga och lönerna låga. Men inte gnällde man om att villkoren var tuffa för det. Man visste varför man arbetade: för att försörja sig och de sina. Alternativet var otänkbart: absolut fattigdom.

Det som förändrats är att man nu kan få samma levnadsstandard utan att arbeta. Det är klart att alla som inte har världens roligaste arbete då kan hamna i den helt rationella funderingen: ”varför i hela friden arbetar jag om jag får lika mycket att röra mig med, även om jag låter bli?”

Välfärdsstatens bidragssystem har gjort en stor del av arbetslivet meningslöst. Det finns inga skäl att arbeta för dem som inte har kreativa arbeten där man förverkligar sig själv samtidigt som man får betalt.

Problemet är att om en allt större andel av befolkningen slutar arbeta - det som nu sker - kommer välfärdsstaten att rasa samman. Men för vem lönar det säg att tala om detta och göra något åt det?! Ingen. Därför kommer inget att hända i folkhemmet - förrän taket rasar in.


Torsdag 2005-06-09 / 9.37
IT-PROPP MED FÖRHINDER. I Ny Teknik frågar Waldemar Ingdahl och Anders Sandberg
Var finns visionerna i it-politiken?, med anledning av att regeringens aviserade IT-proposition försenats från mars till juli.

De pekar på hur dramatiskt IT kan effektivisera offentliga tjänster, en produktivitet som skulle kunna tas ut som sänkta skatter. Här finns enorma vinster att hämta hem.

Men det förutsätter att IT tillämpas längst ut i organisationerna. Och är det något planekonomi inte klarar av, så är det att se behov och möjligheter i slutledet, längst ut, där verksamheten möter sina kunder. För politiker är det lättare att tala om hur många km bredband som ska grävas ner, än att se möjligheter att förenkla det dagliga arbetet.

Ska effektivisering ske, måste verksamheterna privatiseras och beslutsfattandet flytta ut till där arbetet utförs.


Torsdag 2005-06-09 / 9.24
SVERIGE I INTERNATIONELL DEBATT. Nyhetssiten Captus
rapporterar:
Nima Sanandaji, VD för Captus, skriver på LewRockwell.com om hur den svenska välfärdsstatens expansion urholkat arbetsmoralen. Sverige var den näst snabbast växande ekonomin i världen mellan 1870 och 1970. Under 1960-talet radikaliserades socialdemokratin och på tre decennier fördubblades inkomstskatten från 30 procent till 60 procent. Inget av Sveriges stora företag har grundats sedan 1970 och mellan 1970 och 2002 gick Sverige från att vara det fjärde rikaste landet i världen till det fjortonde. Trots en stark tradition av entreprenörskap anpassar folk sin moral till att maximera sina förmåner från det generösa bidragssystemet. Idag har Sverige de facto en arbetslöshet på 20-25%.
Roligt att rösterna om Sverige blir fler utomlands. Annars är det lätt för omvärlden att få uppfattningen att vi är socialister allihopa.


Torsdag 2005-06-09 / 8.41
KRIG OM EU-BUDGET. Efter de fundamentala bakslagen i folkomröstningarna sätts unionens hållbarhet på prov under regeringschefernas toppmöte 16-17 juni. Här får vi en första vink om hur EU ska kunna gå vidare. Bryter mötet samman i strider om vem som ska betala och vem som ska få bidrag?

I Storbritannien väntar man sig en mycket hård strid om den ”rabatt” Margaret Thatcher förhandlade fram 1984. Men det är egentligen fel att tala om rabatt, eftersom Storbritannien trots detta avdrag är större nettobetalare än till exempel Frankrike, vars jordbruk är en enorm bidragstagare - och som jag inte sällan får intrycket är det verkliga skälet till varför EU finns: övriga Europa betalar Frankrikes regionalpolitik.

Finansminister Gordon Brown säger till
Independent att Storbritannien är beredd att använda sitt veto för att skydda rabatten. Samtidigt varnar kommissionen Italien för att man ökar sitt budgetunderskott, rapporterar Deutsche Welle, en varning som inte förbättrar klimatet. Berlusconi har svarat med att kräva att EU förenklar regler och minskar sina kostnader.

Psykologiskt är det nu på toppmötet som Europa avgör hur man ska tolka det som hänt, det är därför viktigare än någonsin hur regeringscheferna agerar. Tar de ledningen med respekt för folkomröstningarnas utslag och finner en väg för en stramare och mindre kostsam union? Eller börjar de värna sina nationella intressen och trappar upp de inre stridighterna? Eller låtsas de som ingenting har hänt, som om folklig kritik inte existerar, och kör på för fullt på den inslagna vägen?


Torsdag 2005-06-09 / 8.19
HÖGSTA DOMSTOLEN NÄSTA? Janice Rogers Brown godkändes i natt av senaten som domare i USA:s näst högsta domstol med röstsiffrorna
56-43 efter en hård debatt. Demokraterna är emot henne eftersom hon har en utpräglad nyliberal syn på staten och därför motsätter sig alla politiska projekt som går längre än att skydda medborgarnas liv och egendom. Mest irriterade är vänstern över att hon kallat Franklin D Roosevelts New Deal för socialism.

Enligt Los Angeles Times finns hon nu på president Bush korta lista över tänkbara domare till Högsta domstolen.


Onsdag 2005-06-08 / 20.16
DAGENS SATIR: OM AMNESTY. Michael Ramirez är en skicklig satirtecknare i Los Angeles Times. Hans senaste:
Amnesty ... no seriously


Onsdag 2005-06-08 / 19.09
TUFFASTE DOMAREN PÅ ÅRTIONDEN. I natt ska USA:s senat, till slut, rösta om man ska godkänna nomineringen av Janice Rogers Brown till domare i USA:s näst högsta domstol (Court of Appeals for the D.C. Circuit). Senator Joseph Biden
beskriver henne som ”en av de mest extrema nomineringar som någonsin förts fram i USA:s senat under de 32 år jag har varit senator”. Senator Ted Kennedy anser att Brown i sina domar visat ”stark fientlighet mot statlig aktivitet” i sociala och ekonomiska frågor.

Janice Rogers Brown, 56, växte upp på landsbygden i Alabama där fadern var arrendebonde. Hon gick i segregerade skolor innan familjen på 60-talet flyttade till Kalifornien. Där tog hon examen från UCLA och har sedan växlat mellan att arbeta som advokat, åklagare och rådgivare till guvernören tills hon 1994 blev domare och sedan den första svarta kvinnan i Kaliforniens högsta domstol. Hon formulerar briljanta motiveringar och är en omvittnat lysande jurist. Så varför är hon så kontroversiell? Kolla detta uttalande:
Om vi inte kan upprätthålla en definitiv gräns för statsmakten, kommer vår demokrati oundvikligen att förvandlas till en kleptokrati med licens att stjäla och som rättfärdigar förtryck.
(If we can invoke no ultimate limits on the power of government, a democracy is inevitably transformed into a Kleptocracy - a license to steal, a warrant for oppression.)
Föredrag 12 aug 2000, Institute for Justice, källa
Hon är emot det mesta av statliga regleringar. Och står för en extremt konsekvent linje till försvar av den amerikanska konstitutionen som står på medborgarens sida, mot statligt förmynderi.

Tänk om vi hade jurister av det slaget här hemma... Men det finns inget utrymme för sådana, även om de skulle finnas. Vår avsaknad av en principiell grundlag gör att det juridiska försvaret av individens rätt mot staten inte kan upprätthållas hos oss. Vår väg in i kleptokratin har därför gått långt.


Onsdag 2005-06-08 / 17.16
KERRY HADE SÄMRE BETYG ÄN BUSH. Många bloggar i USA är, minst sagt, förvånade (se
How dumb is Kerry? och This is pretty odd) över att John Kerry nu låtit offentliggöra samtliga militära handlingar om honom, något han vägrade göra som presidentkandidat förra året, och att det i dessa handlingar inte framkommer något negativt om hans tjänstgöring. Det ansågs ju vara skälet till att han hemlighöll dem.

Men Boston Globe påpekar att i dessa handlingar framgår Kerrys betyg från Yale. Och med tanke på att han ville framstå som en intellektuell gigant, medan Bush framställdes som en idiot, var det förmodligen för pinsamt för Kerry att offentliggöra papper som visar att han hade sämre betyg än George W Bush. Bush fick ett snitt på 77 betygspoäng, medan Kerry, som tog examen två år tidigare, fick 76 betygspoäng (A=90-100, B=80-89, C=70-79).


Onsdag 2005-06-08 / 9.28
EU-GRUNDLAGEN AVVISAD? INTE I BRYSSEL. Times
rapporterar att byråkraterna i Bryssel fortsätter att implementera den nya grundlagen, även om den avvisats i Frankrike och Holland och lagts på is i Storbritannien.
EU-tjänstemän började arbeta på flera av konstitutionens förslag så fort de var nedtecknade. Man insisterar att det inte går att vänta på ratificeringen. I vissa fall har arbetet ingen laglig grund och kallas därför förberedelser; i andra fall har ett speciellt legalt godkännande utvecklats så att vissa delar införs redan innan konstitutionen har godkänts.
Det här är inte bara arrogans, det är förakt för demokrati. Och en viktig förklaring till varför européer i allt högre grad avvisar EU. Varför håller inte politiker som Göran Persson den här byråkratin på mattan? Varför låter man den leva sitt eget liv och fullständigt skita i demokratiska spelregler?


Onsdag 2005-06-08 / 9.08
AFRIKAS FRÄMSTA PROBLEM. Under Tony Blairs
besök hos George W Bush har man talat om Afrika och skuldavskrivning. Mark Steyn kommenterar i Daily Telegraph:
Problemet för Afrika i varje av de många kriserna - från ekonomisk frihet till aids - är regeringarna. Tills dess välgörarna (the do-gooders) gör något åt det kommer deras ansträngningar att förbli löjligt tidsfördriv...

Vissa av oss kommer ihåg att under G8-toppmötet 2002, också ägnat åt Afrika, beordrade Zimbabwes regering alla kommersiella jordbruk att lägga ner arbetet. Ändå vägrar FN och andra afrikanska ledare att lyssna på kritik mot Mugabe.
Ja, skuldavskrivning är totalt fel. Det skulle bara innebära att Robert Mugabe och andra genomkorrupta regeringar i Afrika fick möjlighet att en gång till använda sina länders statskassor som sina egna plånböcker, och skuldsätta folket en gång till. Ska Afrika resa sig, måste den korruption som håller henne nere först avlägsnas.


Tisdag 2005-06-07 / 23.58
MICHAEL MOORE SÅGAS - AV BUSHKRITIKER. Hos bloggande skribenten
Clive Davis påminns jag om det mindre roliga faktum att Michel Moore fortfarande säljer - i Europa. Men nu har en ny kritisk bok släppts om honom, Moore & us. Det nya är att författaren, Jesse Larner, finns långt ut på vänsterkanten. Larner svarar på Davis frågor om boken i bloggen.
- Columbine var rätt förfärlig; den var så genomskinligt intellektuellt oärlig och manipulativ ... I Roger & Me var bedrägeriet mindre uppenbart ... där var man tvungen att göra research för att upptäcka hur Moore förvrängde fakta; de framstår inte som rakt av absurda ... [Om Fahrenheit 9/11] tror jag Dave Kopel [i Fahren-hype] och David Hardy fångade kritiken väl. Jag håller inte med dem i de flesta politiska ämnen, men de framförde starka, disciplinerade och ärliga argument ...

- Jag anser att demokratiska partiets omfamnande av Moore var ett allvarligt misstag, men jag tror det mer berodde på lathet och en känslofylld tillfredsställelse än ett genomtänkt stöd av de tolkningar som Moore presenterade. Jag tror inte det primärt var ett cyniskt agerande, som du antyder, även om det också kan ha spelat roll.
Det sista framfördes i denna blogg före presidentvalet (se 1 juli-04 och 21 okt-04). Nu börjar det tydligen gå upp för vänstern i USA. Men ännu säljs som sagt hans böcker i Europa. Det är väl här de mest korkade vita idioterna finns.


Tisdag 2005-06-07 / 19.20
BLOCKERINGEN AV DOMARE BROWN BRUTEN. Janice Rogers Brown nominerades till domare i hovrätten (ungefär) för Washington DC för två år sedan av president Bush. Demokraterna i senaten har sedan dess blockerat en omröstning om att godkänna eller avvisa henne. Hon anses nämligen vara för konservativ, trots att hon av oberoende juristsamfund fått högsta betyg för sitt arbete som domare i lägre rätter.

Nu rapporterar Washington Post att senaten för
en timme sedan beslutade att imorgon genomföra omröstning om att godkänna henne. Detta sker tack vare den överenskommelse över partigränsen som bl a senatorerna John McCain och Joseph Lieberman träffat (se blogg 26 maj). Varje domarnominering ses i USA som ett förspel inför nästa val av domare till Högsta domstolen.


Tisdag 2005-06-07 / 19.02
AMNESTY HAR TVINGATS BACKA OM 'GULAG'. Kritiken mot Amnesty som jämfört rättsstater i väst med sovjetkommunismens arbetsläger i Sibirien har varit hård. Amnesty borde kunna göra skillnad på övergrepp och internering, men i sina tanklösa utfall har man förstört alla proportioner. I en
intervju har Amerikanska Amnesty:s ordförande William Schulz tvingats erkänna:
Det är klart att detta inte är en exakt eller bokstavlig jämförelse. I omfattning och varaktighet finns inga likheter mellan USA:s internering [av terrormisstänkta] och Gulag ... Människor svälter inte under interneringen. De utsätts inte för tvångsarbete.
I dagens ledare i Wall Street Journal tackar man för detta lilla medgivande från Amnesty, men pekar samtidigt på hur organisationen hjälpt al-Qaida att få ledare frisläppta, något som också Saddam Hussein arbetade för. Ledaren avslutas:
Vi menar inte att Amnesty aktivt samarbetade med Saddam. Men det visar att Amnesty, även efter 11 september 2001, inte ansåg terrorism var en stor sak. I sin iver att hävda att varje internerad med ett muslimskt namn är någon sorts politisk fånge och med den omfattning som man smutskastar USA och dess allierade, har Amnesty givit uttrycket 'hjälp åt fienden' en mycket bokstavlig mening.

Tisdag 2005-06-07 / 10.28
VAD SÄGER FEMINISTER OM TANTSLEM? I en ny
artikelserie i Svenska Dagbladet berättar en 22-årig manlig servitör:
Han arbetar som servitör, oftast de sena kvällspassen och har egentligen aldrig tänkt på att kvinnor som beter sig som svin skulle utgöra en grupp. I alla fall inte på det sätt som mansgrisar är ett mer eller mindre homogent begrepp. För Martin handlar det mer om väldigt jobbiga individer.

- Ja, det är i alla fall så jag sett på det tidigare. Men nu när vi pratar om det på det här sättet så inser man ju att det finns en röd tråd bland kvinnorna också. På ett sätt är det väl ingen skillnad på om det är en man eller en kvinna som kommer med de sjuka anspelningarna, säger han.

- Det är ett antal äldre kvinnor som varje kväll tar på en på ett sätt som man egentligen inte borde tolerera, säger Martin och sitter tyst en stund innan han fortsätter:

- Faktum är att vi, med all rätt, slänger ut män som beter sig på det där sättet mot den kvinnliga delen av personalen. Kvinnor som gör samma sak blir inte ens tillsagda.
Vilken typ av ”könsmaktsordning” förklarar det här? Avslöjas kvinnliga maktförtryckande strukturer? Nej, självklart finns ingen ”Ordning”, bara beteenden, goda och dåliga mänskliga beteenden. Och de kvinnor som uppför sig som svin ska behandlas på samma sätt som män som gör likadant. Feministisk teori är en bluff. Lägg ner.


Tisdag 2005-06-07 / 9.45
INGEN UPPTRAPPAD STRID OM EU-RATIFICERING. När Storbritannien igår meddelade att man lägger sin folkomröstning på is efter utslagen i Frankrike och Holland möttes beslutet inte med stormande kritik, som många befarat,
rapporterar Guardian.

Frankrikes president Jacques Chirac har insisterat på att ratificeringsprocessen skulle fortsätta, även om fransmännen sagt nej. Men trots att Blairs regering stoppat ratificeringen kom ingen kritik från honom.

Det vore en välgärning om man på toppmötet 16-17 juni sa som det är: konstitutionen är död.


Tisdag 2005-06-07 / 9.35
SKRÖNAN OM KORANEN I TOALETTEN. En sammanfattning av
fakta i ärendet publiceras i Weekly Standard. Det blir en studie i hur medierna ignorerar, förvränger och förtiger fakta. Det här fallet visar att vi som mediekonsumenter inte kan lita på mainstremmedierna. Vi måste ha tillgång till nätet och andra nyhetskanaler för att kunna bilda oss en korrekt uppfattning. Mainstremmedierna är en del av en propagandaapparat och i detta specifika fall inte ett dugg bättre än sovjetmedier som Pravda.

Den här bloggen fick fakta rätt redan innan Newsweek drog tillbaka sitt ogrundade påstående: 15 maj


Tisdag 2005-06-07 / 9.17
TRÖTTSAMT GNÄLL OM DISKRIMINERING. Ju fler invandrare det blir i politiken, desto oftare talas det om diskriminering. När Svenska Dagbladet
frågat utlandsfödda stockholmspolitiker, ”känner” sig var tredje diskriminerad. Med vilka belägg? Jag var aktiv i politiken i 20 år och kan helt stämma in i de klagomål som de utlandsfödda för fram:
- Vi hamnar på befattningar utan makt. Det är en sanning ingen kan bestrida ...
- De verkar tro att man inte kan något.
Självklart tycker man som politiskt aktiv att man vill gå snabbare fram. Och självklart vill man ha uppdrag med mer makt. Men att genast gasta ”diskriminering!” när man inte får som man vill är fel. Antalet uppdrag med verklig makt är mycket liten och andelen uppdrag utan makt är mycket, mycket stort. Det var en anledning till att jag hoppade av partipolitiken.

Det vi ser i politiken liknar ett fenomen jag skrev om i Finanstidningen för några år sedan, Diskriminerade är vi allihopa:
Frågan är om horder av diskrimineringsombudsmän kan ändra på det faktum att tvåhundra sökande till en tjänst med matematisk säkerhet resulterar i att etthundranittionio inte får jobbet. Och utgår ifrån att de blivit diskriminerade. Är det ändå inte bäst att den arbetsgivare som betalar lönen också avgör vem som anställs? Ligger det inte en viss logik i det?
Om många tävlar om samma befattning är det många som blir besvikna när de inte får den. Den känslan är naturligt, men är det med automatik diskriminering? Knappast.


Måndag 2005-06-06 / 9.30
DEN VÄLKOMNANDE ASSIMILATIONEN. Det är Sveriges nationaldag och jag tycker Thomas Gür bäst har fångat svensk nationalism. De som tjatar om monarkins vara eller inte vara gör ingenting annat än smiter från vår tids kanske viktigaste fråga: hur hantera kulturkrocken mellan svenskar och invandrare. I helgen har Gür i Svenska Dagbladet
skrivit:
Den infödda majoritetsbefolkningen accepterar allt mer närvaron av "de andra", som det heter i socialvetenskaplig språkdräkt. Emellertid är acceptansen grundad i välkomnande assimilation. När så många infödda svenskar i återkommande undersökningar instämmer i påståendet att invandrare bör sträva efter att anpassa sig till det svenska samhället eller bli så svenska som möjligt, säger de också att det är möjligt att bli svensk och accepteras som svensk. Svenskheten är en inkluderande nationalism.

Måndag 2005-06-06 / 9.30
PJ O'ROURKE OM EUROPA. P.J. O'Rourke besöker Europa, närmare bestämt den franska kolonin Guadeloupe. Han
konstaterar i Weekly Standard att konstitutionens text om rätten till liv mer handlar om Dick Cheney (med fyra hjärtinfarkter) än om foster, och att skrivningarna om ägande inte skulle kunnat formulerats bättre av Lenin.
CNN informerar mig om att fransmännen är oroliga för konkurrensen med östra Europa om jobben. Men enligt fransk arbetslöshetsstatistik har fransmän inga jobb. I Guadeloupe är man mer tillfreds med att göra ingenting.

Måndag 2005-06-06 / 9.06
POLITISK ORO I EU PÅVERKAR INTE EKONOMIN. Klaus Kleinfeld är vd för Siemens, ett av Europas största företag. När han
intervjuas i München av Guardian säger han att folkomröstningsresultaten om konstitutionen inte förbättrar läget, men att Europas ekonomier redan är så integrerade att politisk oro inte påverkar marknaderna.