Dick Erixon


Dick Erixon:
Kommentarer 24-30 maj 2004

Söndag 2004-05-30 / 21.14
AGENDA i SVT är Sveriges bästa TV-program för samhällsanalys, denna vecka med ett angeläget inslag om Tjetjenien. Ett krig som förbigås med tystnad, alltså raka motsatsen till det i medierna så hårt kritiserade Irakkriget. Detta trots att Tjetjenien inte haft någon brutal diktator som gjort det befogat att invadera för att befria landet, så som fallet var i Irak. Och trots att den ryska armén bombat sönder de flesta bostadshus och förstört det mesta av infrastrukturen, medan USA inte bombat bostäder och rustat upp infrastruktur till en högre standard än före inmarschen. Och trots att de övergrepp som soldater från USA begått är bagateller jämfört med de obeskrivliga grymheter som ryska militärer begår i Tjetjenien.

De Europeiska medier som så gärna rapporterar från Irak, men struntar i Tjetjenien drivs av värsta sortens cynism. De driver privata korståg mot politiker i väst hellre än att skildra vad som händer i världen. Det är befriande att se Agenda som är något så ovanligt som mainstreammedia som inte följer strömmen ner i kloakerna där stanken av rutten partiskhet är outhärdig.


Söndag 2004-05-30 / 19.08
MEET THE PRESS är inte bara världens äldsta TV-program för samhällsanalys, utan också det bästa, vilket åter bevisades
ikväll. Förre presidentkandidaten och veteranen från andra världskriget, Bob Dole, intervjuades om det nya minnesmonumentet för detta krig i Washington. När han fick frågan om inte Irakkriget gått dåligt, svarade han: Du skulle vart med på dagen D. Invasionen av Normandie gick fel på alla fronter - trots en utmärkt plan. Det är krigets natur, menade Dole.

Under kommentatorernas samtal om presidentvalet tillbakavisas förväntningar på att demokratiska partiets kärntrupper ska tvinga John Kerry att radikalisera sitt motstånd mot Irak. Precis som republikanska aktivister gav Bush manöverutrymme 2000 kommer demokraterna att ge Kerry frihet att driva sin kampanj utan att kritisera honom. De är inställda på att vinna, och då måste man ge oppositionens främsta företrädare sitt stöd.

Tänk om de borgerliga partierna och deras aktivister kunde vara lika kloka! Tänk om man kunde låta bli att attackera varandra för att istället ha ett enda övergripande mål: besegra socialdemokratin. Då kan man vinna. Inte annars. Det vet politiska aktivister i USA, varför skulle inte de svenska kunna begripa?


Söndag 2004-05-30 / 12.10
SVENNIS BEHANDLAR DEM SOM VUXNA. Brittiska tidningen The Observer uppmärksammar Sven-Göran Erikssons
radikala plan för att hålla fotbollsstjärnorna borta från skandaler under fotbolls-EM: han tänker behandla dem som vuxna!

Enligt Fotbollsförbundets nya policy ska man lita på spelarna istället för att göra långa listor på vad som är förbjudet och vilka bestraffningar som väntar. Spelarna kommer att få dricka vin till maten och de får ordentligt med tid tillsammans med fruar/flickvänner och lagledningen förbjuder inte sex. Något utegångsförbud efter en viss tid på kvällen finns inte längre.
- Allt är Sven's upplägg, som går ut på att behandla spelarna som mogna och ansvarstagande vuxna som man kan lita på, säger en källa till tidningen.
Tänk om svenska politiker kunde ta efter Svennis och behandla svenska folket som vuxna och mogna att ta ansvar för sina egna liv...


Söndag 2004-05-30 / 12.10
FÖR FÄLLDIN VAR MÄNNISKOR VUXNA. En politiker som såg medborgarna som sina gelikar var Thorbjörn Fälldin. Det framgår av hans rikstingstal i juni 1976 (
finns nu på nätet). Detta tal blev upptakt till valrörelsen som blev historisk, då Fälldin som ny statsminister kunde kasta ut socialdemokratin från kanslihuset för första gången på 44 år. Talet hade fyra huvudteman.

Till skillnad från såväl liberaler som socialister på denna tid ansåg han småföretagen viktiga för att hålla konkurrensen levande:
Det behövs storföretag i en utvecklad och specialiserad ekonomi. Därför måste t ex de stora exportföretag, som betyder så mycket för vårt land, få arbeta under gynnsamma och med sina konkurrenter likvärdiga betingelser. Men vad vi bestämt vänt oss emot, är att man inte gjort motsvarande insatser för de många små företagen. För det behövs även mindre och medelstora företag, familjeföretag, för att få fram nya idéer, för att kunna tillfredsställa olika konsumentbehov, för att hålla konkurrensen levande samt för att hindra fortsatt maktkoncentration och centralisering i näringslivet.
Fälldin vände sig mot socialism, kommunsammanslagningar och löntagarfonder:
Vårt samhälle är starkast när medborgaraktiviteten i samhällsarbetet är hög. Det betyder en stark kommunal demokrati. Därför var vi motståndare till tvångssammanslagningen av kommunerna… [En] regering som är ideologiskt förpliktad att se på tillvaron genom socialismens glasögon har naturligtvis svårt att hitta rätt … Vi måste naturligtvis ta statsminister Palme på allvar när han så ofta säger att socialdemokratin känner sig förpliktad att genomföra de krav som LO reser. Detta understryks av att socialdemokraterna och LO har ett gemensamt valmanifest. LO har uttalat sig för socialisering av all mark - jordbruksmark, skogsmark och tomtmark. LO-kongressen har ställt upp för de s k Meidnerfonderna, som - om de genomförs - kommer att leda till den hårdaste maktkoncentrationen hittills.
Något vi ofta saknar i dagens samhällsdebatt är klara och moraliska uttalanden om vem som har ansvar. Fälldin såg samhället i ett djupare perspektiv än stat-individ.
Familjen är en hörnsten i samhällsbyggnaden. Det är där nästa generation danas. Huvudansvaret för barnens fostran och omvårdnad ligger först och sist på föräldrarna. Sedan är det samhällets uppgift att ge föräldrarna goda förutsättningar för att klara den uppgiften. Familjen skall själv få avgöra hur man vill forma sin tillvaro. Denna inställning är självklar för den som har en decentralistisk grundsyn. Samhället skall skapa goda förutsättningar - inte dirigera och bestämma.
Mest känt är motståndet mot kärnkraften. Men lägg märke till sista meningen.
Det fasansfulla med kärnkraften är att vi riskerar att helt förlora handlingsfriheten. Om utbyggnaden får fortsätta och inget görs för att ändra nuvarande politik kommer vi en dag att hamna i en situation där vi inte kan stoppa upp - där vi har blivit detta energisystems slavar… Därför säger vi att kärnkraftsutbyggnaden skall avbrytas. De aggregat som ännu inte påbörjats skall inte byggas... För de fem aggregat som är i drift skall upprättas en beredskapsplan för successiv avveckling. När denna plan är färdig sätts den i kraft om kärnkraftens säkerhetsfrågor icke kunnat lösas.
Fälldin finns hos människorna och uppträder inte som systemens försvarare. Det är något som saknas i dag.


Söndag 2004-05-30 / 8.01
NAZIANSTRUKNA TONGÅNGAR. I en häpnadsväckande
huvudledare i Dagens Nyheter heter det:
Mäns ovilja att sterilisera sig är säkerligen relaterad till annat än den framtida möjligheten att bli pappa… Av alla steriliseringar i Sverige står kvinnorna för 80 procent och männen för 20 procent… Dagens statistik är förstås en reflektion av den bristande jämställdheten mellan könen… Därför finns ur samhällets perspektiv ett värde, bortom det ekonomiska och det medicinska, att ändra på staplarna och se till att männen står för en allt större del av steriliseringarna.
Vad i he-vete är detta för något? Vad har människors beslut att sterilisera sig i politiken att göra, överhuvudtaget? Det är ett högst privat beslut som ingen utomstående har med att göra. Och att reducera individer till ”staplar” strider mot allt vad liberalism heter!

Det här är värsta sortens kollektivism - ett totalt förakt för individen. Menar ledarredaktionen att staten ska tvinga män att sterilisera sig? Ska gamla nazistiska tvångssteriliseringar tas i bruk igen? Och varför?


Lördag 2004-05-29 / 12.52
EU-KORTET - ÄNTLIGEN! Från 1 juni ger ett
plastkort alla medborgare tillgång till sjukvård under Europaresor. När jag röstade ja till medlemskap i unionen 1994 trodde jag att medborgarna skulle få ett smidigare och lättare liv i relation med omvärlden. Istället kom Schengen och mer krångel. Detta sjukvårdskort är ett exempel på det EU-medlemskapet borde ge mycket mer av!


Lördag 2004-05-29 / 12.52
REGERINGENS VALTAKTIK är den smutsigaste på mycket länge. Sydsvenskan skriver i ledaren
Mot bättre vetande:
Statsvetarna Holmberg och Oscarsson skriver: En hypotetisk höjning av väljarnas allmänna politiska kunskapsnivå skulle alltså potentiellt kunna ge socialdemokraterna röstförluster. Fortfarande någon som undrar varför regeringspartiet - mot bättre vetande och lagom till EU-valet - framställer polska snickare och ungerska städfirmor som dödliga hot mot folkhemmet?

Lördag 2004-05-29 / 12.06
TOTALITÄRA TONGÅNGAR FRÅN SVENSKA MUSLIMER. Trist nog blir reaktionen från Sveriges muslimska råd (SMR) den väntade på Svenska Dagbladets granskning av vad som faktiskt sägs i moskéer i Sverige. I ett inlägg (
här i pdf-format) från vice ordförande Mahmoud Aldebe heter det:
Vi kräver att [SVD-reportern] Salam Karam redovisar vem han har intervjuat.
Skyddet av källor är kärnan i svensk yttrandefrihetsgrundlag. Men svensk grundlag är kanske ointressant? Tonfallet är också oroväckande, liksom att man riktar sig mot en enskild medarbetare, som dessutom svartmålas:
Förklaringen till artikeln torde vara att reportern har ideologiska skäl för att smutskasta islam och muslimer.
När Aldebe sedan talar om ”dialog, integration och tolerans” skorrar det inte så lite falskt. Han är ute efter att tysta kritik och hindra granskning. SVD's chefredaktör Lena K Samuelsson svarar:
Och vi kommenterar naturligtvis inte våra källor. SMR är en stor organisation med inflytande och måste tåla att dessa frågor granskas.
När ska andra medier våga börja undersöka vad som faktiskt sägs i moskéer på svensk mark? Svenska Dagbladet har inlett en viktig granskning av en betydande maktfaktor i landet. Vad anser muslimska ledare om kvinnors, judars och homosexuellas lika värde? I en ledare uppmanar SVD:
Ledande företrädare för islam i Sverige bör inte visa överseende med destruktiva strömningar i den islamska kulturen. I stället bör de inspirera den moderata majoriteten till att ta avstånd från den sorts budskap som kan leda till Usama bin Ladens träningsläger.
Sådana avståndstaganden är mycket ovanliga. I USA uppmärksammades att ingen muslimsk auktoritet tog avstånd från halshuggningen av amerikanske ingenjören Nick Berg. När ska svenska medier uppmärksamma hur muslimska ledare i Sverige förhåller sig till fundamentalisterna?


Lördag 2004-05-29 / 9.12
BIG BAND OF BROTHERS. I dag
invigs i Washington det nationella minnesmonumentet över de stupade amerikanska soldaterna i andra världskriget av president Bush inför 115.000 deltagare. Av 16 miljoner veteraner som kom hem efter kriget lever fortfarande cirka 4 miljoner. Omkring 405.000 amerikanska soldater dog i kriget som räddade Europa. Kanske på sin plats att vi hedrar dem också?


Lördag 2004-05-29 / 8.15
KVOTERING ÄR SJUKT. Att kvotera in personer beroende på yttre faktorer som kön och invandrarbakgrund är helt oförenligt med ett samhälle som respekterar individen. Kvotering kräver att någon ovanifrån förvandlar individerna till grupper och sedan med tvångsmedel ändrar sammansättningen så att det behagar överheten. Det blir mycket tydligt i dagens
ledare i DN om kvotering till Uppsala universitet:
Att med olika åtgärder … arbeta för att sammansättningen av studentkåren på universitet och högskolor ska spegla befolkningen är ytterst angeläget. Både ur individens perspektiv i form av lika möjligheter och ur samhällets i form av ökad legitimitet för dess bärande institutioner.
Men ”speglar befolkningen” betyder inget annat än att individernas egna insatser inte spelar någon roll. Det är överhetens, DN:s eller JK:s, bedömning av vad som ser bra ut som räknas. Vad är detta annat än maktelitens arrogans?

”Ökad legitimitet” kan inte handla om att skyffla individer fram och tillbaka som om de vore höns eller grisar, utan om att uppnå högsta möjliga prestationer i det som är ”de bärande institutionernas” syfte - i utbildningssammanhang nå högsta möjliga kompetensen så att forskning i världsklass kan bedrivas. BARA kompetens ska räknas. De som tror att icke-vita inte når framgång utan kvotering är - just det, rasister.

Det är bara individerna själva som kan sträva, kämpa och nå framgång. Det kan inte DN eller andra makteliter göra åt någon. När ska denna kommunistiska villfarelse gå upp för s k liberala skribenter?


Fredag 2004-05-28 / 17.52
KAN I ALLA FALL TESTRÖSTA. Rösta eller inte? Här kan du iallafall teströsta i Europavalet.
VoteMatch är utvecklad i Holland och ställer 25 sakfrågor och frågar till sist om någon fråga är särskilt viktig. Därefter får man besked om vilket Europaparti som ligger närmast. För mig kom EPP först, tätt följt av ELDR.

Hello Europe, may we have your votes! Maybe, maybe not...


Fredag 2004-05-28 / 16.01
UNIONENS IDENTITET. Nuvarande union är sprungen ur fransk politisk byråkrati - den värsta i Europa. Och den bygger på att ingen ska veta var besluten tas, så att ingen kan ställas till svars. Kommittéer hit, förberedande möten dit. Meningen med detta virrvarr av instanser och organ är också att den offentliga debatten ska handla om formalia istället för om värderingar. Då sysselsätts politikerna med meningslösheter, medan byråkraterna tar makten över de stora frågorna om värderingar, principer och färdriktning för unionen.

Och politiker som Carl Bildt låter sig förvandlas till möss i ett ekorrhjul. För mig är det obegripligt att politiker med stolthet visar att de kan sketna detaljer i procedurer inom EU. Som om det vore det viktiga!

Med förslaget till EU-struktur i förra kommentaren skulle byråkratin kastas ut från maktutövningen. Då kan politikerna i EU, på samma sätt som i USA, ägnar sig åt de stora, viktiga frågorna om unionens framtid, om värderingar och övergripande frågor som ligger i tiden.

Varför står ingen för ett sådant EU i detta så kallade parlamentsval?


Fredag 2004-05-28 / 14.02
HYBRIDEN EUROPAPARLAMENTET. När t o m Carl Bildt faller i fällan att gneta med totalt ointressanta gränsdragningar om ansvarsfördelningen i unionen visar det att europaparlamentet är en hybrid - en korsning mellan olika demokratiska traditioner som slagit helt fel ut. Förebilden är ju de nationella parlamenten, men för Europa som helhet finns inte den samhörighet och gemenskap som fanns inom varje nation när deras parlament skapades under 1800-talet. Europa är inte i den fasen av utvecklingen att ett parlament är rätt metod för samverkan.
- Partipolitik på europeisk nivå är så mycket krångligare än på svensk nivå, säger Anders Wijkman när han tvingas förklara varför hans parti har andra uppfattningar än han själv, det som mer är regel än undantag för svenska EU-parlamentariker.
- Hur ska då väljarna kunna veta, frågar reportern och får svaret: ”de får titta hur jag har röstat”.
Detta sagt om en union där parlamentet bara är en i raden av instanser med makt. Tolkningar av domstolsutslag har mycket stor betydelse, har vi sett i samband med diskussionen om övergångsregler. Sedan har vi ministerrådet och viktigast: kommissionen. Många kockar blir det.

Ska europasamarbetet bibehålla någon folklig legitimitet måste arbetet, makten och ansvarsutkrävandet kunna ske rakt och tydligt. Det känns närmast förolämpande att vi svenskar ska rösta på ett gäng okända politruker vars begåvning kan ifrågasättas och vars makt är obefintlig i ett parlament som bryter såväl mot prinicpen om överstatlighet som mellanstatligt. Nej. Parlamentet har blivit ett missfoster som bör aborteras. Det kan hota unionens överlevnad.

I första hand borde unionen vara ett mellanstatligt samarbete där de 25 ländernas regeringschefer, med sin starka demokratiska förankring i hemlandet, kan vara unionens lagstiftande församling. I stället för parlament med totalt okända partigängare borde vi väljare utse unionens president. Denne president utser sin kommission och har till uppgift att arbeta fram de förslag som regeringscheferna beslutar om.

Då skulle byråkratin kunna minimeras och ansvaret bli tydligt: regeringschefernas ansvar utkrävs i nationella val och presidentens i europeiska presidentval. Rakt och tydligt. Då kanske Carl Bildt och alla andra får möjlighet att börja diskutera värderingar och internationell politik istället för att harva om vem som ska besluta vad och hur.


Fredag 2004-05-28 / 7.28
ÄVEN BILDT BLIR TRIST när han ”samtalar” om Europa. Första avsnittet i TV8-serien
Middag med Bildt blev ingen munter tillställning. Massa tomt prat om den ena nya lagen efter den andra. Så fort politiker talar Europa får de något starkt byråkratiskt i blicken. Alla värderingar och känslor förvandlas till sten. Intellektet krymper till ingenting. Medan politiken i unionen på andra sidan Atlanten är hur levande och färgstark som helst, är Europa grått, grått, grått. Fattar inte varför, men större engagemangsdödare än Europaunionen har jag aldrig varit med om.


Torsdag 2004-05-27 / 18.11
BORGERLIG VÄRDEDIMENSION är något som inte funnits sedan 1968, om vi bortser från några starka personer med integritet, som Thorbjörn Fälldin, Gösta Bohman och Alf Svensson. Men nu kanske värdedebatten är på väg tillbaka. Läs min
recension i Smedjan av ny bok i ämnet.


Torsdag 2004-05-27 / 18.11
BB KING är bluesens siste gigant. Hans framträdande i Konserthuset i lördags var en
upplevelse.


Torsdag 2004-05-27 / 9.12
OS - NEJ TACK. Nu börjas det igen... cirkusen kring en OS-ansökan för Stockholm. Förra gången var skälet uppenbart. Vissa kretsar i stadshuset ville vara med på alla de jippon som ordnades för OS-delegaterna. En förbannat dyr lekstuga för kommuntjänstemän och politiker. Den kan vi vara utan.


Torsdag 2004-05-27 / 8.47
VEM HAR INTE FÅTT ETT EU-BIDRAG? I något TV-program ställdes den frågan. Den är symptomatisk för hur destruktivt EU är. Istället för att lösa saker själva, lokalt, sätter man sig och fyller i blanketter för att få bidrag från Bryssel. Så skapas inte tillväxt. Och nu avslöjas det alldeles självklara:
bedrägerierna kring bidragen är enorm. Bidragssystem skapar automatiskt ett korrupt samhälle eftersom det är extremt lönsamt att luras.

EU måste sluta muta folk. De här bidragen måste bort. Låt oss behålla våra egna pengar. Varför ska de ta vägen över Bryssel? Svaret är: att ge byråkratin något att göra.


Torsdag 2004-05-27 / 8.30
ELITENS FÖRMYNDERI är mest uppenbar i alkoholfrågan. Senaste tiden har många dumheter sagts av journalister och politiker. I dag hörs åtminstone en vettig röst. I huvudledaren
Hög skatt stoppar inte supandet skriver Svenska Dagbladet:
Att klamra sig fast vid en alkoholpolitik vars grund inte längre existerar är huvudlöst. Det enda säkra resultatet är att man knäcker den svenska bryggerinäringen.
Just så. Själv ger jag fingret till viktigpettrarna genom att snart göra kryssning till Tallin och inhandla 10 liter whisky. Kan en politisk protest göras roligare än så?


Onsdag 2004-05-26 / 20.05
STRATEGISK PLAN. Har med anledning av mitt tidigare utfall idag, blivit tipsad om att
Svensk Linje (bland sina ”bomber”) tidigare i år publicerat Svenskt Näringsliv's strategiska plan:
Ebba ut

Onsdag 2004-05-26 / 18.27
DAGEN EFTER MORGONDAGEN. En ny katastroffilm är här. Denna gång är det inte en skyskrapa, ett vulkanutbrott utan hela jorden som går under i The Day After Tomorrow. Al Gore och miljöaktivister i USA hävdar att filmen är ... realistisk. Dansken Björn Lomborg
analyserar fakta:
Om politikerna såg filmen och agerade i enlighet med budskapet i den, vad skulle hända? Att efterleva Kyotoprotokollet om klimatförändringar skulle kosta minst 150 miljarder dollar varje år, ändå skulle växthuseffekten [om den finns] endast skjutas upp i 6 år. Temperaturen skulle stiga något långsammare - den medeltemperatur som skulle nås år 2100 utan Kyoto, skulle med Kyoto inträffa år 2106.
Lomborg är statistiker och har blivit världsberömd eftersom han vetenskapligt granskat miljöforskningens kalkyler och beräkningar för miljöproblemen. Och funnit dem matematiskt felaktiga och överdrivna. Kyoto är ytterligare ett statistiskt luftslott.


Onsdag 2004-05-26 / 15.21
AMNESTY BLUNDAR FÖR VERKLIGA BROTT. Amnesty International var en gång en ansedd rörelse, nu är det en i högen av helt urflippade vänsterorganisationer som blundar för det besinningslösa våld som begås i diktaturer, för att istället utmåla västvärldens regeringar som de mest blodsbesudlade. Så här sammanfattar
AP-telegram:
Det USA-ledda kriget mot terror har producerat den mest omfattande attacken mot mänskliga rättigheter och internationell rätt på 50 år, säger Amnesty International i sin årliga rapport på onsdagen.
Kriget mot terrorn skulle alltså vara värre än Pol Pots folkmord i Kambodja, Idi Amins skräckvälde i Uganda, Saddam Husseins giftgasattack på Iraks kurdiska befolkning och alla andra galna diktatorers terrorvälden...


Onsdag 2004-05-26 / 7.47
DEMONSTRATIONEN FLOPPADE. Nästan alla nyhetsmedier hånar företagarnas demonstration igår. ”Direktörerna demonstrerade mot skatter och regler” skriver DN på förstasidan. Som om direktörer skulle symbolisera företagare! Direktörer i storbolag är inte företagare, de är tjänstemän som aldrig behöver sätta sin privatekonomi i pant för företaget. De flesta företagare har lägre lön än tjänstemannakollektivet.

Svenskt Näringsliv kan lägga ner sin verksamhet, om man inte börjar höja rösten på allvar. Enstaka jippon som det igår kan inte dölja det faktum att Svenskt Näringsliv under 2000-talet totalt misslyckats med allt. Organisationen är en katastrof. Strategierna man följt har blottat häpnadsväckande okunnighet om hur man gör sin röst hörd i en demokrati. I en skrämmande naivitet tror man att det räcker med att sitta i Rosenbad och dricka kaffe med statsministern.

Intervjun med Wanja Lundby-Wedin (se nedan) visar att företagarna måste börja säga sanningar, även om LO och sossarna blir arga. Ska företagsamheten och välståndet överleva i Sverige är det dags att ta bladet från munnen. NU!


Onsdag 2004-05-26 / 7.47
SMÅSINT STORHETSVANSINNE. Vill du veta hur stort svin Michael Moore är, läs denna närgångna
rapport från Cannes i The Observer.


Onsdag 2004-05-26 / 7.47
HALSHUGGNING AV HOMOSEXUELLA. De som tonar ner den muslimska världens barbari bör läsa artikeln
Historien om homosexuella muslimer, som tar upp livsbetingelserna - i dagens muslimska värld.
”Ja, kampen för tolerans inom Islam kommer att bli mycket lång och mycket smärtsam. Den kommer att kräva många fler offer. Men en dag kommer halshuggning av homosexuella män i Mellanöstern ... att betraktas på samma sätt som vi idag minns häxjakten och bränningen av dem.”


Tisdag 2004-05-25 / 19.15
WANJA GLIIIIIDER UNDAN. Det är inte lätt att ställa frågor till en makthavare som är vältränad på att ge standardsvar. Men i dagens
Korseld i SVT24 kunde LO-bossen Wanja Lundby-Wedin glida undan frågorna med hjälp av... Svenskt Näringsliv.

På min första fråga "vad ska svenskarna leva av när inga nya företag växer fram?" svarar hon:
- Vi måste ha bra regelverk för företagare i den meningen att de är trygga, säkra och tydliga så att de kan växa, men det ska också vara tryggt för löntagarna - självklart … I Sverige har vi ett system som båda parter tycker är bra, att vi förhandlar mellan parterna och har kollektivavtal. Jag känner inte igen den bild som du ger och jag har rätt mycket kontakt med företagare och företrädare för företagarorganisationer… Du levererar en myt om att arbetsrätten är hinder för att företagen att växa. Om man frågar företagen är det andra orsaker… Arbetsrätten är inte problemet, ens om du frågar företagen.
Lundby-Wedin gör, ur sitt perspektiv, rätt i att gömma sig bakom företagen. Företagarorganisationer har varit otroligt fega och slätstrukna i årtionden. De vågar inte ta strid. De säger inte som det är. De kniper käft. Därför kan LO-bossen kasta tillbaka frågan till mig och hävda att verkligheten ser ut om LO har bestämt. (Det återstår att se om dagens företagardemonstration innebär ett trendbrott i tuffhet från företagarhåll, men jag tvivlar.)

På andra fråga om varför LO motverkar att de nya europaländernas medborgare kommer hit och arbetar för tredubbla löner mot vad de hade i hemlandet veckan innan, även om det råkar vara lägre än kollektivavtalet, håller Lundby-Wedin stenhårt på att svenska löner ska gälla. Hon vill inte medge att det, snarare än invandrarna, är svenska konsumenter som utnyttjas när LO hindrar konkurrens inom exempelvis byggsektorn. Byggbranschen har trissat upp priserna därför att konkurrensen är satt ur spel. Villaägare får betala alldeles för höga priser för reparationer. Här skulle tjänsteimport kunna sänka byggpriserna, men det vägrar LO att medge.

Min tredje fråga utgick från att enigheten om stor offentlig sektor håller på att utmanas från flera håll. Sveriges muslimska råd sa till SVD igår att "många muslimer struntar i svenska regler eftersom Sverige är ett sekulärt land". Innebär inte det mångkulturella samhället att skatter och regler måste minskas rejält? Inte heller här godkände LO-chefen verklighetsbeskrivningen, utan menade att det är en höger-vänsterfråga också bland nya svenskar. Det är en uppfattning jag tror hon snart kommer att tvingas börja fundera över.


Tisdag 2004-05-25 / 19.15
DAGENS KÄNDISSKAP har verkligen inget med makt att göra. Medan vi väntar på att gå in i studion i TV-huset passerar en högstadieklass på studiebesök. De vänder sig om när en av SVT's meterologer går förbi, men de känner inte alls igen LO's ordförande Wanja Lundby-Wedin. Visst lever vi i en märklig värld...


Tisdag 2004-05-25 / 8.59
GLÖM INTE MANIFESTERA IDAG.
Företagarmanifestation sker i dag vid Mynttorget i Stockholm. Det är dags att protestera mot regeringens nonchalans för företagsamhetens betydelse och behov. Ställ upp!


Tisdag 2004-05-25 / 8.22
HÄLSNING FRÅN IRAK. Yttrandefriheten har blommat ut för fullt i Irak, där man förut blev avrättad för att säga fel sak. Tänk om medierna kunde följa bloggen
Iraq the Model som drivs av Mohammad och hans bröder i Bagdad. De har en hälsning till massmedierna i Sverige:
En framgångsrikt demokratiskt Irak kommer att bli verklighet; det är bara en fråga om tid. Alla borde tro på detta … de hinder på vägen vi nu upplever kommer att bli en historia som vi i framtiden kan diskutera som en läxa att dra lärdom av. Jag har en fråga till alla som motsätter sig Iraks befrielse och till våra vänner i de vinklade medierna överallt i världen; om alla era historier var sanna och vi hade fel om allt vi gjort, vilka förslag erbjuder ni för att göra det bättre? Vilka är era planer? VA?! Vad sa ni? Jag lyssnar!
Tisdag 2004-05-25 / 8.06
ROBUST TAL AV BUSH i natt. Han beskrev läget och var
glasklar om att suveräniteten över Irak kommer att lämnas över till irakierna den 30 juni.
Vår plan för att uppnå demokrati och frihet i Irak består av fem steg. Vi överlämnar över makten till en suverän irakisk regering, hjälper till att etablera säkerhet, fortsätter återuppbygga Iraks infrastruktur, uppmuntrar mer internationellt stöd och ser fram emot ett nationellt val där folket etablerar ett nytt ledarskap. Det första steget tas nästa månad, när vår koalition överför suveräniteten till en regering av irakiska medborgare som ska förbereda vägen till de allmänna valen. Den 30 juni kommer det tillfälliga styrande rådet att upphöra. Ockupationen avslutas och irakier vill styra sina egna affärer /…/

Även efter 30 juni kommer amerikanska och andra trupper att ha en uppgift. Amerikanska militärer i Irak kommer att operera som en del av en multinationell styrka auktoriserad av Förenta Nationerna. Detta för att hjälpa den suveräna irakiska regeringen med de enorma säkerhetsutmaningar man fortfarande möter./…/ Tidigare idag överlämnade Storbritannien till säkerhetsrådet ett förslag till resolution om irakiskt självstyre.
Nu återstår att se vad FN's säkerhetsråd hittar på. Röstar man igenom en resolution som backar upp detta maktöverlämnande? Stödjer Frankrike med anhang en Irakisk demokrati? Vi får se. Men att USA inte avser att ockupera Irak står ju iallafall helt klart.


Måndag 2004-05-24 / 22.42
REKLAM! I tisdagens
Korseld i SVT24 kommer jag att i direktsändning utfråga LO-bossen Wanja Lundby-Wedin tillsammans med Aron Etzler från kommunistiska Flamman. Kniviga frågor är under utarbetande...


Måndag 2004-05-24 / 20.01
HERNANDO DE SOTO höll ett spännande lunchföredrag i dag. Arrangör var den något udda kombinationen ABF och magasinet Axess. Men det är helt logiskt eftersom denne utvecklingsekonom har fått en rad priser för sitt arbete från såväl vänster, typ Care, som höger, typ Cato.
Vänstern prisar oss därför att vårt arbete lyfter fattiga ur fattigdom. Högern prisar oss för att vårt arbete grundar sig på äganderätten. Och ingen av dem har förstått vad vårt arbete går ut på, säger de Soto skämtsamt.
Han leder
Institute for Liberty and Democracy (ILD) från Lima i Peru. De Soto börjar med att konstatera att en miljard människor i väst lever i samhällen med tydliga juridiska spelregler som gör att produktivitet och välstånd kan spira. Dessa regler är så självklara för västerlänningar att man inte tänker på dem. Och de var självklara redan innan industrialismen tog fart. Varken John Locke, Adam Smith eller Jean Jacques Rousseau berör frågan om juridiska institutioner, annat än att slå fast den individuella äganderätten. Vi västerlänningar har tagit kontrakt mellan parter i ekonomin för given.

Men för världens övriga fem miljarder människor, de som inte lever i samma välstånd som västvärlden, är dessa juridiska institutioner inte alls självklara. I många länder upplevs korruptionen som ett mer förutsägbart och tryggt system än det formellt juridiska. Detta är främsta skälet till varför utvecklingsarbetet i u-världen inte leder till välstånd.

Ändå har varken Förenta Nationerna eller Världsbanken brytt sig om att i sitt arbete med att stödja utvecklingsländerna skapa konstitutioner som ger fattiga människor äganderätten över sina tillgångar. Förklaringen är att dessa organisationer leds av västerlänningar som inte sett att det som de tar för givet inte finns i stora delar av världen.

Hernando de Soto arbetar nu med 30 regeringar, och med FN, för att skapa sådana juridiska institutioner som gör de fattigas tillgångar synliga och formella, vilket gör att de kan börja handlar med dem och få omvärlden att börja investera i deras verksamheter. Men de Soto varnar för att bara importera regelverk från väst. Juridik måste bottna i den egna nationens historia och kultur. Det gäller att se inåt och bakåt.

Han påminner om att ordet "kredit" betyder "jag litar på dig". För att en ekonomi ska kunna utvecklas krävs tillit. En studie visar att i Sverige litar 60 procent av medborgarna på andra medborgare i landet. I Norge litar 65 procent på andra norrmän. I Brasilien litar 4 procent på andra. I de Soto's hemland Peru litar 5 procent på andra.

En förklaring till att vi i väst litar på varandra är att tilliten backas upp av olika juridiska system, exempelvis har Lantmäteriverket registrerat fastigheter och därmed gjort tillgångar i mark otvetydig. Genom tydligt ägande kan vi låna pengar för att köpa villan som vi aldrig kunnat köpa kontant. Utanför västvärlden sker ofta fastighetsköp kontant eftersom dessa system saknas.

De Soto ger flera exempel på hur viktigt dessa juridiska system är för att ekonomin ska växa och de fattiga lyftas ur sitt elände. De Soto borde få ekonomipriset till Nobels minne!


Måndag 2004-05-24 / 9.44
FÖRAKTAR DEN SVENSKA GEMENSKAPEN. Vad göra när det inom ett samhälle bildas subkulturer som inte respekterar gemensamma regler? Salam Karam
rapporterar i Svenska Dagbladet:
Jag får [av representanter för Sveriges Muslimska Råd] höra att ett växande problem är ökad extremism och antisemitism bland muslimska ungdomar, att det finns grupper i Sverige som öppet stödjer talibanernas ideologi och bekämpar moderata muslimer. Det sägs också att många muslimer struntar i att rätta sig efter svenska lagar eftersom de anser att Sverige är ett sekulärt land.
Vissa muslimer i Sverige anser sig inte vara svenskar, de är i första hand muslimer. De tar avstånd från svensk kultur och känner ingen lojalitet mot den. Men har de rätt att stå utanför, att strunta i de lagar och regler som gäller andra?

I ett libertarianskt samhälle vore det ingen stor sak. Då behåller var och en sina resurser. Om en grupp vill leva vid sidan av är det helt okej, för de tvingas försörja sig själva och parasiterar därmed inte på andra. Men med en stor offentlig sektor som den svenska fungerar det inte. Alla måste vara lojala mot staten för allt annat leder till att vissa utnyttjar andra, en omoral som undergräver sammanhållningen.

Hur ser socialdemokraterna på att grupper på 300.000 medborgare i landet vänder ryggen när de avkrävs ansvarstagande? Är religion ett legitimt skäl att strunta i att betala skatt?

Någon gång måste Sverige våga börja diskutera effekterna av att landet nu är mångkulturellt. Nationen kan inte hållas samman i en gemenskap, det som varit vår tradition i många hundra år. Sverige är ett annat land. När ska politiken ta in det? För att undvika allt svårare motsättningar gäller det att låta människor leva mer fritt. Staten måste släppa makten över ekonomin och sociala frågor, men stärka rättsstatens ställning. Olika grupper och kulturer får bygga sina egna sociala nätverk där rättigheter och skyldigheter hänger samman och respekteras.