Dick Erixon


Dick Erixon:
Kommentarer 31 jan - 6 feb 2005


Söndag 2005-02-06 / 21.28
BILDT BABBLAR. Förre statsministern Carl Bildt var tidigt ute med att mejla i början på 1990-talet, men ganska sen med att starta sin
blogg, vilket skedde i torsdags (tipstack Jan). Och i dagens kommentar om irakvalet låter han som Aljazeera, eller Sveriges Radio (tipstack Erik). Bara elände, elände och problem med att irakierna får rösta.
Sometimes elections solve problems, but sometimes they don't. In the Kirkuk region of northern Iraq, there is every reason to expect that we will see a rapid build-up of tensions as the results of the recent vote are announced. ... You can safely expect the conflict to escalate rapidly when the election results are announced.
Jaha? Så det vore bättre att inte ha val och demokrati? Stanna klockorna, kanske? Så fjantigt. Självklart har ett maktvakuum uppstått när en tyrann avlägsnats, och när det utrymmet ska fyllas uppstår konkurrens i en process som är nödvändig - om man inte vill återupprätta diktaturen.


Söndag 2005-02-06 / 19.28
VAD ARABER PÅ GATAN TYCKER. I den utmärkta artikeln
The Real 'Arab Street' av Amr Hamzawy i Washington Post ifrågasätts den bild som arabländernas medier försöker ge av opinonsläget hos vanligt folk.
Eftersom arabiska journalister och skribenter normalt ser sig själva som uttolkare av åsikterna hos araben på gatan, hade de inga svårigheter att, i avsaknaden av oberoende opinionsmätningar, presentera sina egna ganska ideologiska ståndpunkter som majoritetsuppfattningen i Irak och bland araber i allmänhet. De framförde sina retoriska varningar i inledningen av invasionen av Irak - en slogan var 'den arabiska opinionen kommer att explodera om Amerika invaderar' - även om de hade visats vara felaktiga. Dessa skribenter fick lära sig en svår läxa när de irakiska väljarna gick och röstade, och deras anspråk på att tolka arabisk opinion borde nu ifrågasättas.

I all lågmäldhet beträffande hur representativa läsarnas insändare är om det irakiska valet, ger de en annan bild av den arabiska allmänheten, en allmänhet som är pragmatisk, trygg och för det mesta tolerant. Detta ger ytterligare ett skäl att vara hoppfull om en bättre politisk framtid i regionen.

Söndag 2005-02-06 / 18.46
HUR STORT ÄR MYGLET I SSU? Håkan Jacobson skriver i sin
blogg om Upsala Nya Tidning och deras nya avslöjanden om SSU:s ekonomi och hemlighetsmakeriet kring den. Vi vet vad Ola Rask mfl haft att dölja, vad finns dolt hos SSU?


Söndag 2005-02-06 / 9.04
GENOMKORRUMPERAD ENPARTISTAT. Per T Ohlsson gör i sin
söndagskolumn i Sydsvenska Dagbladet en grundläggande och skarp analys av ruttenheten i Sverige:
Genom att placera rätt personer med rätt åsikter och rätt bakgrund på rätt poster ser den maktägande rörelsen till att rätt idéer produceras och reproduceras så att medborgarna marineras av rätt föreställningar: att den svenska modellen är överlägsen, att staten är god och att Per Albin Hansson var i begynnelsen. Allt medan Marita Ulvskog gör gällande att det är Bonniers som hotar mångfalden. Detta - den mentala enpartistaten - är ett betydligt större problem än Ola i Rönneberga.

Söndag 2005-02-06 / 8.44
SNARAN DRAS ÅT RUNT KOFI ANNAN. Till AP
säger Paul Volcker, chef för den interna revisionskommitté som FN tillsatt för att utreda förskingringen inom olja-mot-mat-programmet, att undersökningen av generalsekreteraren Kofi Annan dröjer. Man går nu igenom hans korrespondens, e-post och telefonsamtal för att se om det finns tecken på att generalsekreteraren utövat påtryckningar åt det schweiziska bolag där sonen Kojo varit engagerad. ”Nya uppgifter dök upp som krävde ytterligare granskning”, säger Volcker. Exempelvis har medarbetare i kretsen kring Saudiarabiens oljeminister berättat att Kojo Annan varit inblandad i en 60-miljoner dollar oljeaffär i Marocco. Granskningskommittén tycker inte Kojo Annan svarat tillfredsställande på frågorna man ställt.

I en stark kolumn i Sunday Telegraph av Mark Steyn behandlas frågan under rubriken Skulle du låta FN ta hand om 64 miljarder dollar om de var dina? Naturligtvis inte.


Lördag 2005-02-05 / 22.54
HITCHENS IRRITERAR. I morgondagens
New York Times Book Review recenserar Colm Toibin boken Love, Poverty and War: Journeys and Essays av Christopher Hitchens. Besvikelsen över Hitchens resa från socialism till högerliberalism är tydlig:
Det fanns en tid när Hitchens skulle attackerat dessa citat [ur hans egen bok], glatt sig åt deras dumhet ... Hans Irak, efter befrielsen från Saddam Hussein, är en plats som Orwell skulle varit stolt över. 'Faktum är' skriver Hitchens, 'att det som händer i dagens Irak är något som mer liknar en social och politisk revolution än en militär ockupation ... Lokalbefolkningen har vant sig vid att möta professionella unga yrkeskvinnor, vita och svarta, spansktalande, som effektivt utför sina patruller. Polisaspiranterna får lära sig civila och mänskliga rättigheter'

Lördag 2005-02-05 / 21.47
G7 ÄR GALNA. På förslag av den allt mer vänsterprofilerade brittiske finansministern Gordon Brown, kom världens sju rikaste länder
överens om att via Världsbanken och IMF skriva av upp till 100 procent av de multilaterala skulder som värdens fattigaste länder har. Ren idioti!

Redan samma morgon som denna överenskommelse träffades skrev historieprofessorn Niall Ferguson vid Harvard i Daily Telegraph att skuldavskrivning är en blank check för olika regimer att göra vad de vill med. Bistånd till de fattiga länderna håller dem kvar i fattigdom:
Mellan 1950 och 1995 har västländer gett bort omkring 1.000 miljarder dollar (i 1985 års priser) i bistånd till fattiga länder. Men dessa insatser har givit patetiskt lite resultat, vilket ekonomen Bill Easterly vid New York University visat, eftersom motagarländerna saknar de politiska, juridiska och finansiella institutioner som krävs för att pengarna ska användas produktivt.

Stor del av de resurser som pumpats in i fattiga länder sedan 1950-talet har faktiskt läckt och flutit tillbaka - ofta till bankkonton i Schweiz.
För mig är dessa pengabistånd inte bara försök att släcka politikers dåliga samvete med medborgarnas pengar, utan rent av ondskefullt: det är som att ge pengar till en alkoholist på bänken utanför Systemet, istället för vård - alltså stödja länderna i uppbyggnaden av en rättsstat där äganderätt och kontraktsrätt fungerar.

(PS. Formuleringen 'upp till 100 procent' skulle vara riktigt lustig, om inte ämnet vore så allvarligt. 'Upp till' kan betyda 0 procent. Snacka om politikerspråk!)


Lördag 2005-02-05 / 21.14
LINCOLN - HISTORIENS STÖRSTE STATSMAN. Själv delar jag helt Dinesh D'Souzas
uppfattning i American History Magazine:
Enligt min uppfattning var Lincoln den sanne 'filosofiske statsmannen' ... Det är svårt att likställa någon annan president - inte ens George Washington - med Abraham Lincoln. Han är helt enkelt den störste praktikern av demokratisk statsmannakonst som Amerika och världen skådat.
I artikeln bemöter D'Souza kritiker från både vänster och höger. Den allvarligaste, att han vara rasist, kommer sig av att han inte sällade sig till de radikala slaverimotståndarna i agitationen. Många har också lyft fram citat från Lincoln som de menar är rasistiska. Men dessa kritiker vill inte se vad Lincoln gör: han syftar till att nå resultat, inte bara pladdra. Därför utmanar han opinionen, som både i syd och nord präglades av rasism, genom att betona det allra viktigaste: individens rätt. När han anklagas för att anse att svarta var intellektuellt jämlika med vita svarade han 1858:
Certainly the Negro is not our equal in color -- perhaps not in many other respects; still, in the right to put into his mouth the bread that his own hands have earned, he is the equal of every other man. In pointing out that more has been given to you, you cannot be justified in taking away the little which has been given to him.
Här medger alltså att svarta inte har samma hudfärg som vita, han slår inte fast att svarta är underlägsna, men låter frågan vara öppen - detta för att sedan kunna leverera ett glasklart budskap om alla individers äganderätt till förtjänsten av sitt eget arbete. Det sista är ju en rättighet som ingen svensk politiker ställer upp på idag. Vi ska alla med tvång lämna ifrån oss mer än halva inkomsten av vårt arbete. Vi skulle väl behöva en Lincoln idag!


Lördag 2005-02-05 / 17.34
DOKTOR VID FAKULTET SOM INTE FINNS. Statsminister Göran Persson blev idag hedersdoktor i medicin vid Örebro universitet. Problemet är bara att det
inte finns någon medicinsk fakultet vid ”universitetet”!

Fakulteterna i Örebro tillfrågades om de ville nominera Persson, men alla sa nej. Då återstod bara medicin - men någon sådan fakultet har man ännu inte, den är under uppbyggnad (tipstack: Per).


Lördag 2005-02-05 / 13.34
'ARBETAR'RÖRELSEN GRANSKAR SIG SJÄLV. LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin vill i ekots
lördagsintervju inte ställa upp på att det behövs en etikkommission efter alla skandaler och mygel med lägenheter och stugor, dubbellöner, pensioner, falska reseräkningar, etc. Hon tycker man kan granska sig själv. Programledaren ställer mest snälla frågor. Men två gånger hettar det till.

När hon ägnar mycket tid åt att klaga på mediebevakningen av skandalerna, får hon frågan ”borde ni inte vara arga på dom som fifflar istället?”

Efter diskussioner om löner får hon frågan ”vill du ha sänkt lön?” och svarar ”knepig fråga”.


Lördag 2005-02-05 / 11.44
PÅ TAL OM SKATTER så sammanfattar nyhetssiten
Captus ett förslag som framförs i Wall Street Journal av Stephen Moore från Cato Institute:
[D]et amerikanska skattelagstiftningen omfattar 3.5 miljoner ord och det amerikanska skatteverkets (IRS) regler omfattar ytterligare 8 miljoner ord. Dessa regleringar är enligt Moore onödigt komplexa. Han föreslår att amerikanska medborgare och företag ska kunna välja att istället för de existerande skatterna betala en platt skatt på 20% på all inkomst. Han menar att denna reform kraftigt skulle sänka skatterna, skapa ett mera rättvist system, drastiskt förenkla skattelagstiftningen och leda till bättre tillväxt. Systemet skulle enligt Moore också förenkla skattereform panelens arbete, eftersom de istället för att gå igenom den omfattade skattelagstiftningen skulle skapa ett alternativt system.
Idén om ett alternativt skattesystem, bredvid det gamla, är mycket intressant. Det öppnar för nya totallösningar, som är enklare att konstruera än att lappa och laga i det gamla. Den vore i Sverige särskilt intressant för småföretagare. Något för de borgerliga att ta tag i!


Lördag 2005-02-05 / 9.02
SKATTEHÖJNING - RÖSTVINNARE? I utlandet är man frapperad över socialdemokratins utspel om att lova skattehöjningar. Independent ger i artikeln
High taxes seen as a vote-winner among contented Swedes den ljusa och glada socialdemokratiska bilden: svenskar betalar mer än gärna mer skatt. Nyhetsbyrån Reuters publicerar In high-tax Sweden, talk of rises is not taboo där Stefan Fölster får kommentera och hans enda invändning är att svenska modellen utmanas av en demokrafi med alltfler äldre. I går skrev Financial Times Sweden considers increases in tax as demands for better services intensify. Där framträder en udda svensk röst som inte hurrar för högre skatter: ”Det är otänkbart att höja världens högsta skatter och samtidigt konkurrera i en global ekonomi”, säger Krister Andersson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Själv tror jag socialdemokratin förhäver sig. Det är en sak att vara emot ”oansvariga” skattesänkningar, där väljarna kan skrämmas med försämrad välfärd (eftersom de som lovat skattesänkningar vägrat tala om vilka offentliga program som ska minskas). Att tala om höjda skatter är något annat. Vad hjälper högre skatter så länge Ola Rask & Co tar ut dubbla ersättningar? Högre skatter kräver, för att gå hem, att väljarna tror att pengarna kommer att användas väl. Finns det förtroendet? Knappast.


Fredag 2005-02-04 / 19.02
VECKANS MONOLOGER från Jay Leno i
Tonight_Show:
  • Irakier i USA röstade i städer som Washington DC och Detroit. Märkligt nog var det mer skottlossning där än i Falluja och Bagdad.
  • Visste ni att man offentliggjorde kandidaternas namn först två dagar innan valet? Är det inte fantastiskt? Kan vi inte göra så här? Visst vore det härligt…
  • Det här är en märklig historia: en tidning rapporterar att CBS överväger att kontraktera en komiker till kvällsnyheterna när Dan Rather slutar som nyhetsankare. Hur pinsamt är inte det? "Dan, jag är ledsen, men du måste sluta eftersom det är problem med din trovärdighet. Vi engagerar en clown istället."
  • Terrorister i Irak hävdade att de kidnappat en amerikansk soldat och de släppte en video där man riktade en k-pist mot soldatens huvud. Det visade sig att soldaten egentligen var en docka, G I Joe. Allt var en bluff. Visst är det trevligt att se Dan Rather arbeta med scoop igen.
  • Efter Irakvalet i söndags föll John Kerry in i sin gamla vana och erkände sig besegrad.
  • Som ni vet kollapsade Hillary Clinton i veckan. Uppenbarligen kunde inte heller hon tro sina öron när rapporterna kom om det framgångsrika valet i Irak.
  • De kollade Hillary's temperatur - den hade stigit till 0 grader.

Fredag 2005-02-04 / 16.38
IDEOLOGISKT UTMATTADE. Victor Davis Hanson skriver, som vanligt, både giftigt och insiktsfullt. I
Why the world’s elites gnash their teeth fångar han något väsentligt när han söker svar på varför Europa och vänstern i USA är så högljudda, men har så få egna svar:
För det första handlar det om en enorm impotens ... För det andra har politisk maktlöshet följt efter ideologisk utmattning. Kommunismen och marxismen är döda. Stalin och Mao dödade över 80 miljoner människor och gjorde inga omeletter trots de krossade äggen. Castro och Nordkorea är inga klasslösa utopier utan ligist-regimer styrda av galna diktaturer som världen hoppas dör vilken minut som helst. Den globala vänstern vet att kalla kriget är över och att det var vänstern som förlorade. Östeuropéer och centralamerikaner hyllar minnet av Ronald Reagan snarare än minnet av Francois Mitterrand eller Willy Brandt.

Europaeliten intygade att en 35-timmars arbetsvecka, statlig välfärd från-vaggan-till-graven och sekularism skulle bli det enda fungerande paradigmet för västvärlden - tills hög arbetslöshet, låg tillväxt, stagnerade produktivitet, utanförskap för invandrare, fallande födelsetal och avrustning av försvaret indikerade att någonting kanske gått väldigt fel på kontinenten.

Kanske går frustrationen hos de europeiska intellektuella ut över USA ...

Fredag 2005-02-04 / 13.20
BORGERLIG STRATEGI PÅ VILLOVÄGAR? I går skrev statsvetaren Erik Åsard debattartikeln
Mr Reinfeldt kopierar i Svenska Dagbladet. Den har inte satt några spår i debatten, vilket inte är så märkligt. Åsard har inte begripit någonting om den strategi som moderaterna arbetar efter.

Därför finns egentligen inga skäl att kommentera Åsards alla dumheter. Men en fråga smyger sig fram: om inte ens ”statsvetare” förstår den strategi som de borgerliga arbetar efter, kommer väljarna att göra det?

Det är ju inte bara moderaterna som filar av kanterna. Se exempelvis Maud Olofssons debattartikel idag, Låt industrin bestämma. Är centerpartiet för eller emot avveckling av kärnkraft? Olofssons svar är invecklat och både ja och nej. Nej till politiskt dikterad snabbavveckling, ja till avveckling genom politiskt avtal med industrin. Hur många röster ger det budskapet?

Även de glädjande förnyelsetakterna om kärnkraften från CUF-ordföranden Fredrick Federley (se blogg 30 jan) motiveras med en massa teknikaliteter (Tysk modell, ägardirektiv till Vattenfall) snarare än att diskutera vilket samhälle man vill se.

Moderaterna gör samma sak på skatteområdet. Man är inte längre för snabba och stora skattesänkningar. Det får Erik Åsard att tro att moderaterna vill driva socialdemokratisk politik. Om också väljarna tror det, hur många röster ger det?

Jag har försvarat den nedtonade profileringen från moderaternas sida (se moderat kursändring) och tycker det är bra att centern tonat ner dogmatismen i kärnkraftsfrågan. Men den detaljfixering vid teknikaliteter som präglar såväl Fredrik Reinfeldt som Maud Olofsson är oroande. Att fila av kanterna räcker inte. Alternativet till den socialdemokratiska regeringen måste vara FÖR något, inte bara emot sin egen tidigare profilering.

Det känns som att de borgerliga i sin iver att vinna nästa val håller på att gräva ner sig i varje liten byråkratisk detalj, i rädsla över att inte kunna ge ett exakt svar på vad man vill göra åt varje skitsak, och därmed tappa trovärdighet som regeringsalternativ. Men det är inte i detaljerna som trovärdigheten sitter! Den sitter i förmågan att tolka vår tid, att beskriva verkligheten så att människor känner igen sig och föreslå en ny inriktning på svensk politik som för väljarna framstår som klok och trovärdig. Kort och gott en skarpt profilerad vision som kan möta sig med socialdemokraternas: staten fixar tryggheten.

Om man inte presenterar en sådan vision, som väljarna intuitivt kan känna mer tillit till än regeringens, utan bara kastar tonvis med utredningar över väljarna, kommer man att förlora - oberoende av hur många smarta detaljförslag man har. Väljarna kommer inte att se skogen för alla träd.

Politik är känslor och värderingar, inte bara fakta!


Fredag 2005-02-04 / 10.25
KORKAD RELATIVISM. När Elisabeth Olhssons fotoutställning Ecce Homo visades i kyrkliga lokaler i Uppsala upprördes många kristna. Men ingen hänsyn togs till dessa protester, trots att det skedde i lokaler för kristenheten. Men när muslimer hotar och anser ett konstverk i ett museum kränkande, då tas det omedelbart ner.

Bloggen Little green footballs konstaterar i
Swedish Shari'a Watch (med över hundra läsarkommentarer) att Sverige kapitulerar.

Sverige av idag: när kristna upprörs hånskrattar man åt dom, när muslimer upprörs lyder man omedelbart. Då gäller inte yttrandefriheten längre. Då gäller inte tolerans. Då gäller underkastelse för oss ”otrogna”. Vad är detta för fjanterier?! Hur förbannat korkad får man bli i den politiska korrekthetens namn?


Fredag 2005-02-04 / 9.32
FÖRSTA RAPPORTEN OM FN-KORRUPTIONEN. I natt publicerades den första rapporten om FN:s olja-mot-matprogram från
The Independent Inquiry Committee under ledning av Paul Volcker. Pressen rapporterar: SVD i Rapport dömer ut FN:s Irakprogram, DN i FN får svidande kritik i korruptionsutredning och GP/TT i FN:s Irakprogram 'besudlat'.

Rubrikerna säger väl allt...


Fredag 2005-02-04 / 8.58
LÖP LINAN UT. Det talas mycket om att ”avskaffa landstingen, men ...” ersätta dem med regioner. Det gör exempelvis Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) idag i
debattartikel. Själv håller jag med Per Ericson i SVD-ledaren löp linan ut: ”Nej, landstingen bör inte ersättas med nya landsting. De bör läggas ner.”

Sverige är så litet att vi behöver bara två demokratiska nivåer - en riktigt lokal och en riksnivå. Nio miljoner invånare är inte mycket. Det är som en delstat i Tyskland eller USA. Landstingen är bara effektiva på ett plan: att ge politiker och byråkrater karriärvägar.

Den lokala nivån måste också släppas fri - idag kan kommuner inte följa den demokratiska viljan, utan är uppbunden av statliga regleringar både på kostnadssidan och på intäktssidan (skatteutjämning). Dessa regleringar måste upphöra. Allihop. Det ska vara den folkliga viljan lokalt som avgör vad kommunen åtar sig och hur hög skatten ska vara.

De solidariska utjämningssystemen bör ligga på staten. Genom nationell äldrepeng och skolpeng ser staten till att ge en rejäl grundplåt till dessa välfärdstjänster som medborgarna sedan själva använder för att välja det boende och den skola man vill anlita. Ett kundvalssystem kan också användas för sjukvården.

Utbildnings- och kunskapsnivån hos medborgarna är nu så hög att antalet mellansteg kan reduceras. Medborgarna måste få större frihet att välja själva. Och när medborgarna har makten över de offentliga medlen, kommer de att betraktas som fullvärdiga kunder och marknaden anpassas efter deras önskemål. Idag har landstingen bara ett syfte: att hindra medborgarna från att bestämma.


Fredag 2005-02-04 / 8.26
REPARERA RELATIONER. Det talas mycket om hur relationerna över Atlanten kan förbättras. Det riktas många krav mot USA:s utrikesminister Condoleezza Rice som nu inlett sin
rundresa till Europa och Mellanöstern.

Men krav borde också riktas mot Europa och FN som mest talar skit om USA, medan USA agerar. En som - iallafall i ord - förstått det är Kofi Annan som lovar förbättrade relationer med USA. Det ser han ut att göra genom att sluta skydda de toppchefer i FN som är misstänkta för korruption och mutor. Annan lovar att de misstänkta ska förlora sin diplomatiska immunitet. Ett bra steg. Vad EU tänker göra för att förstärka relationerna återstår att se. Hur utrikesminister Rice tas emot blir en temperaturmätare.


Torsdag 2005-02-03 / 20.51
STÄMNINGEN I DAVOS. World Economic Forum är slut. Och därmed också de underhållande referaten från Jay Nordlinger i National Review. Här ett litet urval:
En middag har temat 'Kan artister fortfarande förändra världen' (fortfarande?) ... Titeln på en annan middag är 'Kan engelska språkets monopol brytas?' (Förlåt att jag suckar) ... En panel frågar i titeln 'Varför kan inte Europa skapa några jobb?'. (Det temat förefaller mig beundransvärt - och uppfriskande - framsynt.) / Ur del 1

Det är en självklarhet i Davos - bland de deltagare jag möter - att ekonomin, också världsekonomin, är en tårta. Om en person innehar en större tårtbit betyder det att en annan person får en mindre bit (och det finns inga andra tårtor i köket). Men kom vi inte ur denna villfarelse när vi var 19 år eller så? / Ur del 2

Ämnet är Afrika och hur kontinenten kan hjälpas. Och svaret är - nästan uteslutande - mer pengar, mer pengar, mer pengar (från 'rika' länder - men vore det inte på sin plats att ta upp hur och varför dessa länder blev rika från början?) / Ur del 3

När [Turkiets premiärminister] Erdogan får frågan om sannolikheten för en Amerikansk attack mot Irans kärnvapenprogram, svarar han att det är 'för tidigt' att tala om det. Intressant att han inte avfärdar den idén rakt av. / Ur del 4

Förmodligen är Ukrainas nye president Victor Justjenko den mest inspirerande personen i Davos. / Ur del 5

Det slår mig att jag aldrig hört en regeringschef hålla ett tal helt ägnat att lyfta fram och slå ett slag för ett annat land [Polske presidenten Kwasniewski talar om Ukraina]. / Ur del 5

[Irans utrikesminister] Kharrazi förklarar ... att al-Qaida har skapats av USA i syfte att störta den iranska regeringen (Om detta är sant har de gjort ett dåligt jobb). Och det är lustigt att se hur ministern distanserar sig från Nordkorea. Hans andemening är 'de där människorna är galna'. / Ur del 6

Torsdag 2005-02-03 / 17.41
KATASTROF FÖR BUSH-OPPOSITIONEN. I de demokratiska partiet närstående tidskrifterna Nation (långt till vänster) och
New Republic (center-vänster) fokuserar man på oppositionens svar på presidentens årliga tal till kongressen. Båda använder ordet 'disaster', alltså katastrof om gruppledarna i senaten och representanthuset, Harry Reid och Nancy Pelosi. Oppositionen får, enligt traditionen, samma tillgång till alla TV-kanaler som presidenten, direkt efter hans tal.
De demokratiska partiledarna erbjöd varken en klar vision för sitt parti eller någon särskilt effektiv attack på presidentens agenda. Istället ... levererade de en blek mishmash av välkända och oprecisa idéer.

Torsdag 2005-02-03 / 8.27
OJÄMLIKHET I HÖGSÄTE. Efter de nya skandalerna i fack och parti framgår att socialdemokraterna övergivit jämlikheten. Socialdemkratiska partimedlemmar står över oss andra. Staten kan granska allt utom partimedlemmar (tipstack till Tobias):
TT 2002-08-04: ”Statsminister Göran Persson vill låta en kommission granska moralen inom näringslivet och lägga förslag för att återskapa förtroendet för företagen.”

Rapport igår: ”Behövs det en speciell etisk kommitté inom rörelsen?” Göran Persson: ”Nä det tror jag inte. Jag tror att vi klarar ut sånt här själva”.

Torsdag 2005-02-03 / 8.12
KÄNSLOMÄSSIGASTE ÖGONBLICKET under nattens tal var när, efter det att presidenten presenterat dem, irakiskan Safia Taleb al-Souhail, vars far avrättades av Saddam Hussein,
kramade om och tackade Janet Norwood, mamma till marinsoldaten Byron som dödats under strider i Irak. Det är bara tack vare att unga amerikanska soldater offrar sina liv som Safia och andra irakier idag kan se framåt mot demokrati och frihet.


Torsdag 2005-02-03 / 8.04
DRÖMMAR BLIR VERKLIGHET. I ännu ett starkt tal, denna gång till Kongressen i
State of the Union Address, gav president Bush sin bild av läget i USA och världen. Och vad uppgiften är framöver. Washington Post har gjort en pedagogisk grafik som visar vilka ämnen han tog upp och hur mycket tid de fick. Själv tycker jag avslutningen var bäst. Den uttrycker klart den starka och fräscha mentala attityd han och amerikanska folket har, men som vi i Europa så förtvivlat saknar:
Och vi lever i landet där stora drömmar föds. Avskaffandet av slaveriet var bara en dröm - tills den förverkligades. Befrielsen av Europa från fascism var bara en dröm - tills den uppnåddes. Kommunismens fall var bara en dröm - tills den blev verklighet.

Vår generation har egna drömmar och vi ser också framåt med självförtroende. Vägen mot framtiden är gropig och oförutsägbar - ändå vet vi vart den leder: Den leder till frihet.


Onsdag 2005-02-02 / 21.12
SLUTA FÖRLÅTA TERROR. I ett mejl hänvisas till en
artikel i Kyrkans tidning där det hävdas att vallokaler inte hållts öppna för den kristna minoriteten i Irak. ”Visst, misstag kan begås, men inte får det väl gå till så här...?”

Själv undrar jag vad Svenska kyrkan och dess tidning egentligen står i Irakfrågan. Är de för demokrati i Irak? Frågan är - tragiskt nog - befogad. Med de vänsterperspektiv KG Hammar intagit är svaret inte självklart. Läs exempelvis denna ledare i Kyrkans tidning från förra året:
Terroristerna är inte i första hand ute efter att åstadkomma skada och död ... De fundamentalistiska grupperna inom islam kräver en återgång till Guds vilja. Terrorn ska ses som en försvarsmekanism ...
Inte ute efter död? Terrorism som försvarsmekanism? Skitsnack! Vad är detta, om inte att försvara terrorismen?! Med ett sådant perspektiv är det inte svårt att förstå varför Kyrkans tidning försöker svartmåla söndagens demokratiska val. Det är vad terroristerna önskar. Vi måste inse att det i västvärlden idag finns starkt antidemokratiska strömningar som är ett resultat av en dogmatisk antiamerikanism. Det har blivit viktigare att vara emot Amerika, och det Amerika vill, än för demokrati.

Jag kommer inte att ta någon kritik mot söndagens val på allvar, annat än från de som innan valet demonstrat att de vill demokrati i Irak. Risken att övriga har andra motiv för sin kritik mot Irakvalet än att stärka demokratin, är överhängande.


Onsdag 2005-02-02 / 16.15
LO ÄR FIENDEN. PJ Anders Linder gör en
träffsäker kommentar om nya naiva propåer om att de borgerliga borde närma sig LO: ”En sådan organisation ska borgerligheten inte fjäska för utan mobilisera emot!”

Exakt. Som framkom när jag i våras frågade ut Wanja Lundby-Wedin i Korseld så gömmer hon sig bakom företagen när tydliga krav på förändrad arbetsrätt förs fram. Eftersom företagarorganisationer - och borgerliga partier - är så flata kan LO stämpla förnyelsekrav som extremistiska, för inte ens företagarorganisationerna vill ha några förändringar.

Ska Sverige kunna komma tillbaka i tillväxtligan krävs det att man talar ur skägget.


Onsdag 2005-02-02 / 15.46
DEMOKRATINS MARTYRER. I New York Times
rapporteras om begravningar av dem som dödades under valsöndagen i Irak. En bloggläsare skriver i mejl om artikeln:
Borde vara obligatorisk läsning i skolorna och skulle kunna garantera ett 100%-igt valdeltagande 2006, säg den soffliggare som inte skulle resa på sig efter att ha läst den här artikeln.

Onsdag 2005-02-02 / 15.46
DYSTERKVISTARNA IGÅNG IGEN OM IRAK. Det tog inte många timmar efter valet i Irak innan alla defaitister i medierna började tjata och gnälla. DN/TT
meddelar skadeglatt: ”Glansen har börjat mattas kring det succéförklarade valet i Irak. Enligt interimspresidenten fick tiotusentals aldrig rösta och bland landets minoriteter växer protesterna mot oegentligheter och stängda vallokaler.”

Nu har man sett en chans att åter kritisera allt som sker i Irak. Att man därmed ställa upp på terroristernas sida i kamp mot demokratisering tycks inte bekomma dem.

Sanningen är ju att ingen lovat eller förväntat sig att valet skulle nå den kvalitet vi ställer på hemmaplan. Valet i söndags syftade först och främst till att i handling, inte bara ord, visa irakierna att självständighet ligger inom räckhåll och visa omvärlden att irakierna inte är ligister och terrorister utan hyggligt folk som längtar efter självstyre. Valets enorma värde ligger på det psykologiska planet, inte minst därför att det kommer att ske flera demokratiska val framöver då valorganisationen kan förbättras. Söndagen var ett första steg av många, inte steget.

Det är heller ingen slump att det är den interimistiske presidenten som framför kritik. Han är sunnimuslim och företräder den minoritet som haft svårast att delta i valet eftersom terroristerna är sunnimuslimer och i dessa områden kunnat ställa till mest skada. Valets budskap är tydligt också till sunnimuslimerna: sluta gömma terrorister! Ta istället chansen att vara med och forma Iraks framtid!

Alla valets syften har uppfyllts med råge. Irakierna har demonstrerat att de vill ha en demokratisk utveckling. Men det vill svenska och europeiska medier inte ta in.


Onsdag 2005-02-02 / 7.46
THATCHER REGERAR! På fredag kommer den politiske journalisten John Sergeant ut med en ny bok om Margaret Thatcher:
Maggie: Her Fatal Legacy. Inför publiceringen har författaren skrivit om boken i Times.

När Thatcher lämnade Downing Street i slutet av 1990, efter att ha fått ett så svagt stöd av det egna partiets parlamentsgrupp att det tolkades som ett misstroendevotum, trodde många att hennes inflytande var slut. Men Sergeant visar att Thacher såväl hos nuvarande konservative ledaren Michael Howard som premiärminister Tony Blair i allra högsta grad är närvarande.

Det Tony Blair mest beundrar hos henne är förmågan att åt partiet i regeringsställning staka ut en kurs för historiskt radikala förändringar av Storbritannien och målmedvetet följa den. Och det framkommer att Thatcher fortfarande saknar möjligheten att vara premiärminister och att hon starkt värdesätter att Tony Blair emellanåt hör av sig och vill ha hennes råd.


Onsdag 2005-02-02 / 7.46
DEAN DOMINERAR. I takt med att kandidater till
ordförandeposten i det demokratiska partiet i USA hoppar av, blir det allt klarare att Howard Dean kommer att vinna. Märkligt nog är det republikanerna som allra mest applåderar det valet...

Som framträdande presidentkandidat i primärvalet visade sig Dean ha mycket häftigt humör och dålig organisationsförmåga. Det som ändå gör att han är populär bland partiets aktivister är att han var så aggressivt emot Bush. Kanske inte de bästa egenskaperna för någon vars huvuduppgift ska vara att organisera ett parti inför ett val om 4 år.


Tisdag 2005-02-01 / 21.56
MARINERAD I (S)JÄLVGODHET. LO-ombudsmannen Olle Sahlström är en sanningssägare som jag har mycket stor respekt för. Som tidigare nämnts (se blogg
25 okt 2003) har han bidragit med det mest insiktsfulla arbetet om arbetarrörelsen på många år: boken Den röde patriarken.

I SVT:s rapport är han ikväll inte nådig mot s-riksdagsmannen Ola Rask och de andra korruptionsskandalerna inom fack och socialdemokrati: Det handlar om girighet och är ett tecken på moraliskt haveri. ”Arbetarrörelsen har blivit marinerad av självgodhet.” Som andra sanningssägare är Sahlström utfrusen. Men ska Rörelsen komma ur nuvarande situation, behöver man ledare som ser klart och inte hymlar om hur det är.


Tisdag 2005-02-01 / 21.56
TRAMPAD PÅ TÅRNA. När bloggen
Stockholm Spectator tar upp svenska bloggar till vänster som av någon anledning talat tyst om det irakiska valet, resulterar det i en lång rad kommentarer. Arga. Träffade?


Tisdag 2005-02-01 / 15.15
RIKSDAGSKANDIDAT? NEJ, TYVÄRR. Har fått brev där Centerpartiets nomineringskommitté frågar om jag accepterar den nominering som föreslagits dem inför valet 2006. Tänk att den tid då jag var väldigt engagerad i partiet, känns så avlägsen. Det var mycket lärorikt och skulle aldrig velat ha det ogjort.

Men samtidigt vill jag inte göra om det - iallafall inte inom ramen för nuvarande partier och valsystem. Alla partier är för snäva, där den samhörighet i klass och yrken som fortfarande är partiernas själ närmast kan liknas med en urvuxen gammal kavaj från 70-talet (och då tänker jag på att medborgarnas kunskaper och självständighet vuxit, snarare än på midjemåttet). Partierna är inte inbjudande, även om de kan locka med kandidatur i allmänna val som faktiskt kan leda till en plats i den lagstiftande församlingen.

Hela grejen med partier och medlemskap är mossig. På något sätt är det paradoxalt: när man träder över tröskeln in i ett parti måste man byta det vida, spännande globalt gränslösa perspektivet, till att till yttersta visheten på jorden upphöja ett dammigt byråkrattorftigt partiprogram. Att träda in i partipolitik skulle för mig idag kännas som att rycka in i lumpen: man tvingas lämnar huvudet utanför och göra som man blir tillsagd. Iallafall om man vill få uppdrag.

Partier tänker inte. Kollektiv tänker inte. Sammanträden produceringar inga idéer. Det gör däremot människor. Svensk politik har genom det stenhårt partistyrda statsskicket eliminerat individens uppfinningsrikedom, nytänkande och sunda förnuft. I partierna styr kollektiv som ser varje ny idé som ett hot - mot den interna enigheten, mot gamla partiståndpunkter, mot de förutsägbara möjligheterna att göra karriär utan att någonsin behöva tänka en egen tanke.

I Sverige och Europa har demokrati förvanskats till att bli liktydigt med kollektivism.

Jag skulle gärna vilja delta i politiken igen. Nej, jag ralierar inte. Men då måste det finnas möjlighet att kandidera som den man är, inte som en slav under en partifana. Det måste vara möjligt att tycka och tänka, utan att bli betraktad som en bråkstake. Ett sätt att uppnå detta är att återinföra
enmansvalkretsar. Då får vi inte bara bättre kontakt mellan väljare och valda, utan också högre till tak och den miljö som krävs för att få fram statsmän som Louis De Geer - som själv aldrig var med i något parti eftersom det där är, som han sa, svansen som styr huvudet.


Tisdag 2005-02-01 / 12.51
DAVOS FÖR HÖGRE SKATTER. Det World Economic Forum som en gång var till för att diskutera näringsliv och ekonomi har blivit en tummelplats för politiskt korrekta skådespelare och politiker som vältrar sig i plattityder och allehanda dåraktiga utspel.

Jay Nordlinger ger referat med stor distans (för att överleva alla överdoser av pompös självgodhet). Smakprov ur
Från Davos, del 2 och del 3:
Sedan lägger han fram sitt förslag: Chirac vill att regeringar ska öka sitt bistånd till tredje världen och införa speciella skatter - på finansiella transaktioner, på flygbiljetter, på allt som som rör sig. Vad sägs om det förslaget, framfört i Schweitz? ...

I Davos har man infört förbud mot slipsar. Men inte alla följer det. Vid mitt bord satt en förmiddag ett par italienare som var synnerligen välklädda - ingen överraskning. Fiskar simmar, fåglar flyger och italienare måste klä sig snyggt, med slips och allt.

Chefen för International Peace Research Institute i Stockholm [SIPRI] ... Alyson Bailes säger vid ett tillfälle att hon inte är lika orolig för Kina eller Iran, som resten av oss är. Åh? säger Barney Frank. Vilka är hon oroliga för, då? Hon svarar "Saudiarabien, Irak, Syrien, Israel." (Hon sa åtminstone Syrien.) Verkligen, svarade Frank - du är mer orolig för Israel än för Iran eller Kina? Oh, ja.

Tisdag 2005-02-01 / 12.51
EU - DIKTATURERNAS VÄN. Inte nog med att EU-ledarna motarbetat eller låtit bli att lyft ett finger för demokratiseringen av Irak,
nu tar man steg som Vaclav Havel (i DN-kolumnen Handlingar som innebär och förebådar svek) kritiserar i hårda ordalag: ”I dag dansar EU efter Castros pipa.”

I sin antiamerikanska iver har Europa slagit in på en allt mörkare väg. För att kunna vara emot USA måste man bli för världens diktaturer.


Tisdag 2005-02-01 / 8.38
TVÅ FRAMGÅNGSRIKA VAL. Svante Cornell vid institutionen för Östeuropastudier, Uppsala universitet,
skriver i Sydsvenskan att valet i Afghanistan i oktober och gårdagens val i Irak blivit framgångar. ”Kanske är det nu dags för USA:s kritiker att tänka om.” Hell yeah!


Tisdag 2005-02-01 / 8.28
BBC BER OM URSÄKT FÖR FELAKTIGA UPPGIFTER. BBC lyfter likt många andra medier hellre fram tråkiga nyheter från Irak än goda. Och jakten på negativa nyheter är så stark att det inte sällan blir fel. BBC skickade ut uppgifter om att den USA-ledda koalitionen som befriade Irak skulle dödat fler irakier än terroristerna. En uppgift krigsmotståndarna genast, i stor skadeglädje började sprida. En uppgift
BBC nu tar tillbaka. Med 'militära operationer' avsågs också eldstrid med terorister och därmed dödade terrorister. Alltså inte främst civila irakier.


Tisdag 2005-02-01 / 8.08
OLA RASK - HÖGADEL. Nya avslöjanden om
skumraskaffärer utförda av s-riksdagsmannen Ola Rask duggar tätt. Fackmedlemmarna har fått betala ombyggnader av sonens bostad. Lämnar reseräkning trots tjänstebil, attesterade av dottern. Behållit vd-lön från fackligt ägda konferensanläggningen Rönneberga trots riksdagslön. Och så vidare. Ola Rask är inte vilken riksdagsledamot som helst. Även om han inte är känd av allmänheten tillhör han högadeln inom socialdemokratin, sitter i partistyrelsen och har stort inflytande internt.

När ska svenska folket se hur genomruttet det gamla arbetarepartiet blivit?


Tisdag 2005-02-01 / 7.58
CENTERN I KORSELD. I SVT24-programmet
Korseld kommer CUF-ordföranden Fredrick Federley att ställas mot väggen för utspelet om att kärnkraften kanske inte borde avvecklas så fort som möjligt. Ja, för min del ska jag snarast understryka det kloka i den tanken, och peka på att Federley har bredare stöd än många tror.


Måndag 2005-01-31 / 19.58
HILLARY CLINTON KOLLAPSADE mitt under ett
tal inför handelskammaren i Buffalo, New York. Hon fick vård av ambulanspersonal på plats och ville inte följa med till sjukhus. Hon mår nu bra, enligt medarbetare. Senator Clinton, 57, förväntas försöka bli presidentkandidat 2008.


Måndag 2005-01-31 / 19.58
NYHETSSITE. Ju större internet blir, desto viktigare blir siter som hjälper till att gallra i flödet.
Captus syftar till att lyfta fram intressant material ur borgerlig synpunkt. Ett bra initiativ.


Måndag 2005-01-31 / 16.47
BESKED FRÅN IRAKIERNA. Den starkt Bush-kritiska tidningen New York Times skriver i ledaren
Message From Iraq:
Alla som gör anspråk på att kämpa i det irakiska folkets namn måste nu erkänna att - i ett öppet uttryck för folkviljan - irakierna har givit ett klart besked om att kommande stridigheter enbart ska utkämpas på den fredliga och konstitutionella arenan.
Wall Street Journal skriver i ledaren The New Iraq:
Nu när irakierna har röstat kommer den nya linjen bland kritikerna mot Irakkriget att vara att 'val inte är demokrati'. Okej, val kanske inte är tillräckliga för demokrati, men de är nödvändiga. Alla vet att strider och kompromisser väntar om det nya Irak ska lyckas. Men gårdagens demonstration i mod och hopp av miljoner irakier motbevisar dem som cyniskt säger att araber och muslimer inte vill ha demokrati.
Washington Post skriver i ledaren A Vote to Persevere:
Gårdagen gav, trots allt, amerikaner en god bild av vilka USA slåss för: miljoner av vanliga människor som lidit i åratal under diktatur och som nu desperat vill leva i ett fritt och fredligt land. Detta val var en akt av mod och framtidstro - och ett svar på frågan om missionen i Irak är rätt och värdig.
Dallas Morning News skriver i ledaren A Magnificent Day in Iraq:
För en gång skull ger nyheterna från Irak oss skäl att hoppas. Kampen för mer frihet upphör aldrig, men låt oss njuta av stunden och gratulera både det irakiska folket och de amerikanska soldaterna som bidrog till att ge dem en gåva av extraordinär betydelse i mänsklighetens historia: rösträtten.

Måndag 2005-01-31 / 16.27
EN VALLOKAL I NAJAF. I Slate
rapporterar Ghaith Abdul-Ahad detaljerat från vallokalen i grundskolan Barada i Najaf där 1700 irakier står på röstlängden. Beskrivningen ger nästan känslan av att det kunde varit en vallokal i Sverige.


Måndag 2005-01-31 / 15.12
SÅÅÅ SVÅRSMÄLT FÖR VÄNSTERN. Den politiska vänstern vacklar nu. Ska man fortsätta ge sitt stöd till terrorister och mördarband i Irak? Eller ska man stödja demokratin? Ett extremt svårt val, uppenbarligen. En som vrider och vänder på sig är Göran Greider i dagens
Metro. Först är han konstruktivt postitiv:
Kritiken mot det orättfärdiga kriget måste emellertid skiljas från det löfte om demokrati som nu, trots alla svårigheter, föds i det sargade Irak. De som är kritiska till USA:s agerande måste ha modet att så att säga nollställa sin analys och utgå från en enda övergripande sak: att stödja det som är bra för den irakiska civilbefolkningen. Och valet är ett steg framåt.
Men Greider orkar inte hålla sin egen nollställning i många sekunder. Bara några meningar senare har han vänt 180 grader:
Det är tragiskt att amerikanerna inte lyckats skapa lugn och ro i landet, utan förvandlat Irak till en tummelplats för islamisk terrorism. Det är nämligen inte bara terrorister som står för våldet mot de civila: allt tyder på att ockupationstrupperna är lika ansvariga för detta våld.
Jasså, det var alltså lugn och ro innan landet befriades?! Varför är vänstern så blind för dikaturers våld och massmord? Varför ser man ett antal fall av misshandel utförd av amerikanska soldater som värre än de miljontals som dödats av Saddam Hussein? Vänstern tar allt människovärde från diktaturernas offer. De räknas inte. De finns inte. De är luft.


Måndag 2005-01-31 / 8.33
FÖR ATT SUMMERA. Så här summerar bloggaren
Andrew Sullivan läget dagen efter det irakiska valet:
För två år sedan befriade Västvärlden Irak. Men igår befriade irakierna sig själva.

Måndag 2005-01-31 / 8.33
KAMP FÖR DEMOKRATI. Även förbittrade européer borde nu inse att Irak handlar om en kamp
för eller emot demokrati. Obeserver, en del av Europas hetsigaste anti-krigstidning Guardian, skriver:
Valet i Irak är utan motsvarighet. Aldrig, inte ens under Weimar-Tysklands sista döende dagar när nazister och kommunister utkämpade gatustrider, har det förekommit ett så samlat försök att förstöra ett val genom våld ...

Detta får en att undra om vänstern glömt rätta namnet på människor som bombar vallokaler, dödar valarbetare och mördar kandidater - fascister.

Måndag 2005-01-31 / 8.33
IRAKISKA BLOGGAR KOMMENTERAR VALET. Wall Street Journal citerar
19 irakiska bloggar om läget under valdagen.