Dick Erixon


Dick Erixon:
Kommentarer 5 - 11 juli 2004

Söndag 2004-07-11 / 14.07
DET DU INTE FÅR LÄSA I SVENSKA MEDIER. Eftersom Sverige står helt utan en seriös, balanserad utrikesredaktion är det väl värt att ta upp senaste turerna kring underrättelseinformationen på det internationella planet. Bush-motståndarna har hävdat att "Bush LJUGER om Irak!!!" med hänvisning till att presidenten i talet till nationen i januari 2003 sagt att Saddam försökt köpa uranium från Afrika. Ett påstående som CIA sagt saknar grund. Nu har ett senatsutskott i enighet kommit fram till att CIA och ambassadör Wilson har fel.

Mark Steyn ger, som brukligt, en gedigen rapport om läget i Chicago Sun-Times:
Okej, på onsdag kommer Lord Butler att i London publicera sin rapport om kvaliteten i underrättelserapporterna som låg till grund för Storbritanniens beslut om att gå i krig mot Irak. Rapporten sägs vara kritisk mot vissa av Tony Blairs uttalanden och stödja andra … Alltså är det klarlagt. Nästan varje underrättelsetjänst i Europa förmodade att Saddam försökte köpa uranium från Afrika. De enda som inte trodde det var CIA.

Bush LJÖG inte!!! Han hade rätt och CIA hade fel. Det betyder inte att CIA LJÖG!!! Underrättelseinformation är aldrig 100-procentig. Man måste göra en bedömning och i det här fallet hade britter och andra européer rätt och världens främsta underrättelseorganisation hade fel. Det ger anledning till oro - för amerikanerna. Nationell säkerhet borde inte vara en partipolitisk stridsfråga. Men det har blivit så därför att alltför många amerikaner, när det handlar om valet mellan Bush och vem som helst annars, väljer vem som helst före Bush.

Alltså, när det gäller att välja mellan Bush eller Saddam, hamnar Michael Moore i Fahrenheit 9/11 på samma sida som en galen massmördare vars irakiska utopia skildras med lekande barn. I fråga om Afghanistan och valet mellan Bush och en kvinnoförslavande och bög-avrättande Talibanregim, väljer Susan Sarandon och Co Talibanernas sida. Och i valet mellan Bush och CIA väljer vänstern CIA. Här en ny slagordsramsa för fredsdemonstranterna: Hey, hey, CIA / How many Bush lies did you expose today? Men det här är ingen antikrigsrörelse, det är en rörelse i total förnekelse.

Söndag 2004-07-11 / 11.13
STÄNGSLET RÄDDAR LIV. De palestinska terroristerna visar totalt förakt för människors liv.
Söndagsmorgonens bomb i Tel Aviv visar att stängslet mot Västbanken handlar om vilket som är viktigast: palestiniers rätt till fri rörlighet eller israelers rätt till liv. Bara de som förnekar humanismen kan anse att fri rörlighet är viktigare än liv.


Söndag 2004-07-11 / 10.42
SKRÄCKPROPAGANDA OM ALKOHOL. Medicinprofessorerna Anders Eriksson och Bengt Fagrell
avslöjar den groteska alkoholpolitiken i Sverige. Falska larmrapporter om alkoholens skadeverkningar skrämmer upp människor i onödan. Även den nyttiga alkoholkonsumtionen skambeläggs.

Man kan fråga sig varför politiker skrämmer upp folk i onödan. Svaret är att politiker älskar att lägga sig i medborgarnas liv, älskar att uppträda som dörrvakter och poliser gentemot folket. Att agera förmyndare ger politiker en känsla av makt. Ju förr den tas ifrån dom, desto bättre!


Söndag 2004-07-11 / 10.42
MODERATERNA OCH DET BORGERLIGA ALTERNATIVET. PJ Anders Linder anger möjligheterna och problemen träffsäkert i artikeln Att räkna rätt är bara början.

Lördag 2004-07-10 / 19.59
HÄGGLUNDS SMÖRGÅSBORD. Det blev ett traditionellt smörgåsbord, alltså lite av varje, när Göran Hägglund talade i Almedalen. Inga överraskningar, inga spännande analyser eller ideologiska resonemang. Det hade varit ett habilt tal på 1980-talet. Men inför 2006 räcker det inte till. Djup och engagemang saknades. Tyvärr.

Så här kan man sammanfatta Almedalsveckan:
♣♣♣♣ - Maud Olofsson: full fart framåt med förtydligade budskap
♣♣♣ - Fredrik Reinfeldt: tydligt strategiskt agerande
♣♣ - Göran Hägglund: traditionellt tal
♣ - Maria Carlshamre: enfrågekampanj om kvinnomisshandelLördag 2004-07-10 / 8.53
HÄGGLUND - LYSSNA PÅ THATCHER! Innan Göran Hägglund ikväll talar i Almedalen borde han läsa Margaret Thatchers tal till Skotska kyrkans generalförsamling i Edinburgh 21 maj 1988. Det är ett av de bästa tal jag hört (
CD) av en politiker om moralfilosofi på kristen grund. Det bör läsas på engelska, men här är några snabbt översatta utdrag:
Jag kom nyligen över en mycket enkel fras: 'Kristendom handlar om själslig pånyttfödelse, inte om sociala reformer'. Debatten kring dessa mål har ibland blivit alltför polariserad och givit intryck av att de två helt kan separeras. Men de flesta kristna uppfattar det som sin personliga plikt att hjälpa sina medmänniskor. De betraktar barnens uppfostran som ett värdefullt förtroende. Dessa plikter är inte sprungna ur någon av riksdagens sekulära lagar, utan följer på att vara kristen.

Men många människor som inte är troende accepterar detta ansvarstagande. Vad är i så fall de distinkta kännetecknen för kristendom? De kommer inte från den sociala, utan den själsliga sidan av våra liv, och jag skulle personligen vilja identifiera särskilt [dessa] trossatser:

Människan har av Gud utrustats med den fundamentala rätten och förmågan att välja mellan gott och ont. [Vi är] skapta till Guds avbild och därför förväntas vi använda vår egen makt över tanken i utövandet av denna valmöjlighet /…/ vi behöver inte vårda vår kristna tro och gå i kyrkan för att värna sociala reformer och förmåner eller för att slå vakt om ett gott uppförande, utan för att visa respekt för livets okränkbarhet och ansvaret som följer med friheten /…/

Vi får lära oss att vi måste arbeta och använda våra talanger för att skapa välstånd. 'Om en man inte vill arbeta får han heller inte äta', skrev Paulus till tessalonikerna. Strävan efter rikedom hellre än fattigdom är legitim och springer ur själva skapelsens natur. Ändå varnar det tionde budet - Du skall icke heller hava lust till andras tillgångar - för att denna strävan efter att tjäna pengar och äga saker kan bli väl självisk. Men det är inte skapandet av nya tillgångar som är fel, utan kärlek till pengar för sin egen skull. Det är när beslut om vad man gör med välståndet som den själsliga dimensionen kommer in i bilden. Hur skulle vi kunna svara på de många ropen efter hjälp, eller efter investeringar i framtiden, eller efter stöd till fantastiska konstnärer vars arbete också är en hyllning till Gud, om vi inte först arbetar hårt och använder våra talanger för att skapa nödvändig rikedom? /…/

En sak är säker, de sociala och ekonomiska arrangemang som inte är grundade på respekten för individuellt ansvar kommer bara att göra skada. Vi är alla ansvariga för våra egna handlingar. Vi kan inte skylla på samhället om vi bryter mot lagen. Vi kan inte heller till andra delegera viljan att ge nåd och visa generositet. Politiker och andra sekulära krafter bör sträva efter att stimulera det goda i människor och motverka det onda; men de kan aldrig skapa det förstnämnda och aldrig avskaffa det sistnämnda. De kan bara se till att lagarna uppmuntrar de bästa instinkterna och övertygelserna hos människorna, instinkter och övertygelser som jag är övertygad om är betydligt djupare rotade än vad som ofta anses vara fallet. Ingenstans är det mer uppenbart än i familjen, som är kärnan i vårt samhälle och utgör vaggan för vår civilisations dygder. /…/

Ingenstans i Bibeln nämns ordet demokrati. När kristna möts är det inte, eller borde det inte vara, för att utröna vad majoritetens uppfattning är, utan vad som är den helige andens budskap - och det kan vara något helt annat. Ändå är jag en entusiastisk demokrat. Och jag intar den positionen - inte därför att jag tror majoriteten kan förneka de av Gud givna mänskliga rättigheterna - utan därför att jag tror demokrati är den mest effektiva försvararen av de individuella rättigheterna, och, mer än något annat samhällssystem, begränsar möjligheterna för maktmissbruk av en liten elit. Och det är ett kristet koncept.
Snacka om kristen demokrati! Så kraftfullt. Så djupt. Så sant.

Kristen solidaritet är något helt annat än socialistisk solidaritet. Och det handlar inte om att gå i kyrkan, utan om vilken människosyn vi har. Hur vi handlar som individer i vardagen. Jag vill än en gång illustrera det med Maciej Zaremba's liknelse (se blogg 29 feb), som på ett lysande sätt visar mentaliteten i den socialistiska välfärdsstaten:
Om folkhemmet vore en lyxkryssare på de stora haven och stötte på några skeppsbrutna som ville komma ombord, skulle kaptenen säga:
- Det går inte.
- Varför inte?
- Vi har bara förstaklasshytter.
- Men vi vill ju bara komma upp på däck...
- Nej, här ombord råder solidaritet och jämlikhet, ingen kan bo på däck. Var god och simma vidare, säger kapten.
För kristen solidaritet, som är lika med borgerlig, är det självklart att de skeppsbrutna får komma ombord och stanna på däck om det inte finns några hytter lediga. Solidaritet är något som sker människa till människa. Inte över skattsedeln, inte genom att demonstrera eller följa några ideologiska teorier om jämlikt utfall, utan genom att jag själv som individ och medborgare tar mitt personliga ansvar, där jag befinner mig i livet och i verkligheten.

Varför kan inte de svenska kristdemokraterna förstå det? Varför ser kristdemokraterna staten som Guds förlängda arm på jorden? Varför talar de i socialistiska termer hellre än kristna, så som Göran Hägglund gjorde i sitt öppningstal vid rikstinget nyligen? (se blogg 3 juli)

Vi lever i en tid då de kristna värderingarna börjar komma tillbaka. De finns ännu under ytan, men närmar sig alltmer ett genombrott i samhällsdebatten. Och då, just då, överger kristdemokratiska partiet de kristna värderingarna för att tala i socialistiska termer, en socialism som, för eller senare, kommer att kastas på soptippen också i Sverige.

Så snälla Göran Hägglund! Varför inte tala om de intressanta, spännande och viktiga kristna värderingarna? Varför inte låna lite av den kraft och övertygelse som Margaret Thatcher visade? En svår förebild, jag vet, men hon måste väl ändå vara bättre att lyssna till än Göran Persson och Lars Ohly?


Lördag 2004-07-10 / 8.05
SUDAN GÖMMER SIG BAKOM ANTIKRIGSOPINION. Den arabiska milisen Janjawid har redan dödat omkring 30.000 människor i östra Sudan. Amnesty
kräver ingripande för att stoppa utvecklingen som beräknas kunna leda till att 300.000 människor dör. Men eftersom opinionen i väst agerade så groteskt emot Iraks befrielse är den sudanesiska regimen, som stödjer milisen, övertygad om att världssamfundet inte kommer att ingripa. Ja, Sudans utrikesminister Mustafa Osman Ismail varnar till och med FN för att införa sanktioner och vill värva Irakkrigets motståndare på sin sida:
De amerikanska och brittiska röster som föreslår sanktioner mot Sudan är samma röster som drog världen in i Irakproblemet.
Hur känns det att stå på massmördarnas sida, fredsaktivister? Det är i alla fall så mördarna uppfattar er.


Fredag 2004-07-09 / 14.17
KRAUTHAMMER MOSAR BLIX. När Charles Krauthammer tar till orda i Washington Post lyssnar de flesta. Och idag mosar han svenske vapeninspektören
Hans Blix som i ett tal nyligen sa att växthuseffekten är ett större hot mot mänsklighetens existens än terrorismen.
Här har vi kärnan i debatten om USA's aggressiva agerande under senaste år. Är islamisk radikalism ... ett hot mot vår civilisationens existens? ... Den nya idé som den dekadenta europeiska vänstern uttrycker och som Hans Blix representerar ... är att detta hot är kraftigt överdrivet.

Insikten om att 11 september var en historisk vändpunkt som fick oss att vakna och se det krig som deklarerats av våra fiender men som vi dittills ignorerat, har börjat falla i glömska. ... Det är otroligt att en sådan uppenbar sanning måste repeteras. Tidens gång, den anti-amerikanska propagandan och bakslagen i Irak har inte ändrat någonting.

Det är första gången i historien som ... små radikala grupper i allians med små stater kan åstadkomma en omfattning av förödelse i världen som i det förgångna bara stora, strategiskt placerade och industrialiserade makter som Tyskland och Japan hade kapacitet till.

Vi lever i en ny värld som blir allt farligare. Allt står på spel. Vi är nu djupt inblandade i en förödande närkamp eftersom vi inte såg mönstret före 11 september. Och ändå står vi här, tre år efter 11 september, med mönstret klarlagt, och blir uppmanade att fullständigt ignorera det.

Fredag 2004-07-09 / 11.34
NU ÄR DET PÅ ALLVAR. Hittills har det pliktskyldiga mumlandet från borgerligt håll om att man faktiskt har som mål att vinna över vänsterblocket saknat trovärdighet. De har i ett årtionden varit mer måna om att värna sin egen sekt till partiorganisation, än att värna Sverige. Men nu märks i Almedalen en
helt annan ton. I alla fall från centerpartiet. Istället för att stanna vid det nödvändiga, men rätt fåniga, talet om den egna partiledaren som statsminister, tar centerledningen de svåra, ansvarsfulla och statsmannamässiga stegen vidare:
Centerns partisekreterare säger att Fredrik Reinfeldt gjort en fantastiskt bra start som partiledare och kan bli en naturlig statsministerkandidat.
För utomstående är det svårt att förstå hur fruktansvärt smärtsamt det är för ett parti att säga dessa ord om ett annat. Den som ändå vågar, visar att man inte längre lever i drömmarnas värd, utan har en nykter verklighetsuppfattning. Något som är helt nödvändigt om man ska få förtroende att regera landet. Också om det politiska sakinnehållet visar centerpartiet mognad:
- Det är en jättestor samsyn mellan oss fyra borgerliga partier om att vi ska sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Jag tror också att vi kan komma överens om förändringen av välfärdssystemen där vi hårdare prioriterar vad som är verklig välfärd och vad vi bör klara själva i det civila samhället, säger Maud Olofsson.
Så ska det låta!


Fredag 2004-07-09 / 8.39
LIVSKRAFTIG VALRÖRELSE. Söker du en engagerad, pulserande valrörelse är det bara att kolla på andra sidan av Atlanten. Trots att det är nästan 4 månader till valdagen är aktiviteten intensiv på alla fronter.

Och den är ofta fyndig. Som när republikanska partiets hemsida kommenterar vad John Kerry och John Edwards sagt om skatter blir rubriken:
John-John var emot skattelättnader innan de stödde dem. John-John är ju, förutom förnamnen på demokraternas kandidater, också smeknamnet på John F Kennedys son och associerar därför till ett litet barn i blöjor. Och anspelar på att John Edwards saknar politisk erfarenhet. Den andra delen av rubriken är en parafrasering av John Kerrys mest kända uttalande i valrörelsen: ”Jag röstade för anslaget till Irak innan jag röstade emot det”. En riktigt stor groda.

I en enda rubrik får alltså republikanerna in två knock-outer. Sånt är härligt smart och underbart att läsa.


Fredag 2004-07-09 / 7.57
DUMMA, DUMMA VÄLJARE. I stället för att söka svar hos sig själva för ett katastrofalt valresultat i europaparlamentsvalet, då
9 procent av Sveriges röstberättigade gick och röstade på socialdemokraterna, vill man nu avskaffa valet. Förre statsministern Ingvar Carlsson säger, enligt SVD, att ”direktvalet till Europaparlamentet ska avskaffas om inte fler röstar”. Jaha. Är det så en god demokrat talar: gör inte väljarna som vi vill i valen, avskaffar vi skiten!

Vad blir reaktionen när socialdemokraterna förlorar riksdagsval? Avskaffa riksdagsvalet? Tänk vad det skulle underlätta beslutsprocesson om det socialdemokratiska verkställande utskottet kunde utse riksdagen...


Fredag 2004-07-09 / 7.57
ALLT LJUS PÅ DÅRAR. Det är lätt att bli deprimerad när man följer svenska medier. Just nu är det omöjligt att slippa höra namnen Mijailo Mijailovic och Mehdi Ghezali. De dominerar överallt. Vad har de gjort? Räddat liv? Uppfunnit ny teknik? Arbetat hårt och skapat välstånd? Bidragit till mänskligheten med konst eller litteratur? Nej, naturligtvis inte.

Medierna är full upptagna av en mördare och en misstänkt terrorist.

Och så undrar vi varför samhället inte utvecklas, varför välståndet inte växer. Vi är sjukligt upptagna av dårar, medan hjältar uppenbart är ute.


Torsdag 2004-07-08 / 21.01
BRA DAG FÖR BUSH. De två dygn som gått sedan John Kerry utsåg sin vice har han helt dominerat alla medier i USA. Ändå blev torsdagen en hyfsad dag för presidenten. Först meddelar arbetsmarknadsdepartementet att antalet personer som kvitterar ut
arbetslöshetsersättning är det lägsta sedan oktober 2000, alltså innan Bush tillträdde. Dessutom visar de senaste mätningarna att Kerry inte gjort ett skutt uppåt i opinionen, trots val av vice. Här finns ju många reservationer att göra, men den preliminära bilden är att brickorna faller mer rätt för Bush än för Kerry.


Torsdag 2004-07-08 / 19.45
ENGAGERAD MAUD OLOFSSON. Det var full fart framåt när centerledaren höll tal i Almedalen i kväll (sänt i SVT24). Hon hade i ämne efter ämne ett tydligt underifrånperspektiv som var djupare än retorik. ”Vem skapar utveckling? Är det staten? Nej, jag tror att det är vi alla - att det startar vid köksbordet.” Hon hyllade företagsamheten. Såväl företagare som alla andra som visar engagemang och skaparkraft.

Störst blev jublet när hon sa att hon vill rensa bland de 400 verk och myndigheter vi har i Sverige. ”Vad sysslar de med? Där sitter massor av gamla socialdemokrater är anställda där för värva väljare i valrörelserna!”

Det var ett för svenska förhållanden medryckande tal, där kängorna mot regeringen formades inom ramen för en optimistisk grundton. Här finns, helt klart, en grund att bygga på inför valrörelsen 2006.


Torsdag 2004-07-08 / 12.53
MODERATERNA HELRENOVERAR. I Almedalen tar moderaterna
ännu ett steg åt vänster:
- Det finns inga sakliga skäl att göra några neddragningar på den offentliga verksamheten, säger moderaternas stabschef Anders Borg till DN.
- Tvärtom. Antalet anställda inom den skattefinansierade sektorn (vård, skola, omsorg och rättsväsende) skulle öka om den moderata budgeten förverkligas.
Anders Borg är en nyckelperson bakom moderaternas strategi inför nästa val och är tillsammans med partisekreteraren Sven Otto Littorin de viktigaste rådgivarna runt partiledaren Fredrik Reinfeldt.

Jag gillar den osentimentala mentaliteten, att de vågar bryta med det partiet gjort tidigare. Det är en förutsättning för att kunna tänka nytt och utvecklas. Att man till och med talat om att slopa medlemskapet för att vända sig direkt till väljarna är ett mycket tydligt bevis på att man åtminstone inom denna krets har högt i tak och tänker fritt.

Men är "vänstersvängen" en god idé? Om uppgiften är att vinna valet 2006 är svaret: ja. Det finns ingen viktigare uppgift för partier med frihetliga värderingar. Men det gör att ansvaret för en frihetlig opinionsbildning blir så mycket större för alla andra som vill en sådan utveckling. Svenskt Näringsliv borde förstå att de ska driva frihetliga krav stenhårt, inte dricka kaffe i Rosenbad. Också vi andra med sådana värderingar måste bli tydligare och hitta metoder att påverka opinionen i mer renodlad frihetlig riktning.


Torsdag 2004-07-08 / 12.53
SLOPA PARTIMEDLEMSKAPET - RÄTT RIKTNING. I DN-artikeln ovan finns resonemang om något så radikalt som att slopa partimedlemskapet så att partiet självt kan välja vilka som ska företräda moderaterna och lägga kraften på att rikta sig direkt till väljarna.
- De som bär vårt varumärke har vi ingen förfoganderätt över, säger Littorin om de lokala moderaterna.
Littorin har rätt i att medlemmar inte bara är en tillgång utan också en stor belastning - i alla partier. De är en konserverande kraft som är emot att det egna partiet utvecklas och de underblåser interna intriger där istället väljarna borde avgöra, exempelvis mellan vilka kandidater som ska väljas. Och får de en mikrofon framför näsan kan vilka grodor som helst hoppa ut.

Moderaterna borde här stödja Göran Perssons tankar om att i Sverige återgå till enmansvalkretsar. Bara om vi slopar de kollektiva partilistorna kan en rak och nära kontakt upprättas mellan väljare och valda.

Då kan också en bättre gallring av kandidater ske. En partimedlem i dag är ofta en medborgare som inte förmår göra egen yrkesmässig karriär och därför söker sig till partierna för att där försöka nå personlig framgång, för att få prata och höra sin egen röst, för att bli uppmärksammade och för att få gemenskap. Partierna har blivit sociala värmestugor för vuxna.

I USA lämnade man för 50 år sedan det partiinterna mygelt i nomineringsprocessen för att istället ha primärval där alla väljare kan delta. Partimedlemskap har ingen roll i USA, där ligger makten över vilka som blir partiernas kandidater - också presidentkandidater - i väljarnas händer, inte i partietablissemangets.

Vi borde övergå till något liknande i Sverige. Väljarna måste involveras och kraven på kandidaterna höjas. I stället för medlemskap får sympatisörer en viktig roll som volontärer i kampanjerna. Genom att delta i kampanjerna avgör medborgarna vilka kandidater som blir framgångsrika och vilka som saknar gräsrotsuppvaktning.


Torsdag 2004-07-08 / 10.30
KERRY VORE KATASTROF FÖR MELLANÖSTERN, det
menar Saud Al Nasser Al Sabah, som var Kuwait's ambassadör i USA under första Irakkriget då Kuwait befriades från Saddam. Till dagstidningen Al-Siyassah sa han nyligen:
Om det blir maktskifte i USA i november innebär det en katastrof ... därför att de där demokraterna förstår ingenting om utrikespolitik och de saknar fasthet i beslutsfattandet på det sätt som Bush har haft om Irak och annorstädes.

Torsdag 2004-07-08 / 9.59
LABOUR PRIVATISERAR DRIFTEN AV SKOLORNA. Storbritanniens labourregeringen genomför nu en
revolution i utbildningssystemet. Statliga skolor ska lämnas över till privata entreprenörer att driva. Därmed går Tony Blair längre i liberal riktning än det konservativa partiet, som presenterade en mer begränsad modell för skolorna förra veckan.


Torsdag 2004-07-08 / 8.18
NYTT KRIG INOM EU. Efter all oenighet i utrikespolitiken, som knappast är över, kommer nästa interna strid inom unionen:
medlemsavgiften. Le Monde har publicerat läckor om häftig strid inom kommissionen om hur de 25 ländernas avgift till unionen ska fördelas. Ett förslag ska offentliggöras nästa vecka. Med den illojalitet mellan medlemmarna som kännetecknar EU just nu, kan detta bli en riktigt destruktiv affär.


Torsdag 2004-07-08 / 7.49
REPUBLIKANSK PUNK. Vänstern är upprörd.
Punken, som förknippas starkt med anti-etablissemang, stödjer nu George W Bush och republikanska partiet. Gotham Road's Michale Graves förklarar att det är mainstream att vara anti-Bush, det är så man tycker när man försöka vara cool. Mot detta vänder sig punken. ”Du kan säga att vi är anti-anti-etablissemang.” När Johnny Ramone blev invald i Rock and Roll Hall of Fame sa han i tacktalet "God bless President Bush, and God bless America."

På hemsidor som Konservativ punk och GOPunk (GOP är förkortningen för republikanska partiet) attackeras Michael Moore och andra vänsterfenomen inom kulturen.


Torsdag 2004-07-08 / 7.26
KIDNAPPNING PÅHITTAD? Amerikanske marinsoldaten Wassef Ali Hassoun, med ursprung i Libanon,
försvann från sin förläggning i Bagdad 20 juni. Han dök upp på en kidnappningsvideo från en terrorgrupp ingen hört talas om tidigare. Sedan sades det att han halshuggits. Nu kommer uppgifter om att han är fri och finns i Libanon. FBI har startat en utredning om alltihop är ett påhitt från en desertör. Märklig historia.


Onsdag 2004-07-07 / 18.56
LÄTTNAD FÖR SMÅFÖRETAG? SKITPRAT. Hur många gånger tänker medierna låta regeringsblocket skicka ut
samma gamla pressmeddelande för att få positiv PR, för att sedan aldrig någonsin genomföra det man skrivit? Sluta skriv om ”tillsatta utredare” och annat trams! Det handlar om redan anställda tjänstemän på departementen som redan fått uppdraget mängder med gånger. Det handlar inte om någon som helst förändring. Bara ett pressmeddelande. Som massmedierna går på. Varje gång. Varje gång. Varje gång.


Onsdag 2004-07-07 / 16.40
DJÄVUL VÄLKOMNAS I LONDON. Den egyptenfödde ledaren för
Muslimska Brödraskapet, Yusuf al-Qaradawi, har portförbjudits av USA men välkomnas till London av borgmästaren Ken Livingstone, för att medverka i konferenser och få fler muslimska kvinnor att bära slöja.

al-Qaradawi försvarar de lagar som finns i många muslimska länder om halshuggning som straff för homosexualitet:
Även om sådan bestraffning verkar grym, behövs den för att upprätthålla renheten i det islamistiska samhället och för att hålla det rent från perversa element.
Självklart menar han att män kan slå sina olydiga fruar, men bör undvika ”hennes ansikte och andra känsliga delar”.

Det var meningen att inrikesministern Fiona Mactaggart skulle delta i hans arrangemang, men efter protester har hon dragit sig ur. Men hon har redan delat plattform med islamistiske ledaren Sheik Abdal-Rahman al-Sudais som uppmanat till slakt av judar.

Hur länge ska Europa låta denna islamistiska fascism få stå oemotsagd och dess ledare behandlas med respekt?!


Onsdag 2004-07-07 / 15.41
FEL KANDIDAT UTSEDD. Det är kul att läsa alla de skarpsinniga analyser som rasar in i USA om vad John Edwards betyder för presidentvalet.
NBC News ser redan fram mot debatten mellan vice president Dick Cheney och John Edwards den 5 oktober.

Kontrasten mellan dem kan inte bli större. En hårdhudad, hökaktig och tvär Cheney mot en charmig, smidig och leende Edwards. Gammal och erfaren mot ungdomlig och oerfaren (Cheney var stabschef i Vita huset när Edwards började sina juriststudier på universitetet). Tydlig höger mot tydlig vänster. Det finns ingenting av mittimellan dem emellan. Något ganska ovanligt i dagens politik. Cheney har en av de mest konservativa röstningsprofilerna i kongressen, Edward är den 4:e mest vänsterröstande senatorn under denna mandatperiod.

NBC, vänstervridet som alla mainstreammedier, tror att Edwards kan använda sin erfarenhet som skicklig advokat för att ställa Cheney till ansvar för en mängd felbedömningar under mandatperioden.

Andra, som J McIntyre i Real Clear Politics menar att Edwards var rätt val för Kerry - på några veckors sikt, men inte med sikte på valdagen. Edwards kommer med sin ungdomliga framtoning att höja opinionssiffrorna i sommar, men de som tror att Edwards kan slå Cheney på fingrarna som framgångsrik advokat glömmer en sak: 11 september. ”Cheneys enastående kompetens och seriositet kommer att framstå i stark kontrast mot den pojkaktiga charmen hos Edwards.”

Wall Steet Journal menar att Edwards är en ny Bill Clinton men utan erfarenhet och djup. Han drar inga röster i Södern, även om han kommer därifrån. Edwards hade inte ens planerat att ställa upp för omval till senaten eftersom han räknade med att förlora i sin delstat North Carolina.

Weekly Standard har gjort en personlig profil av John Edwards bakgrund, från sydstatssamhället Seneca. Edwards har gjort flera reklamfilmer framför den lilla stuga där hans föräldrar bodde när han föddes. Detta för att ge intryck av att han kommer från enkla förhållanden. Men ägaren till huset säger i reportaget att familjen Edwards bara bodde där i ett år, för att sedan flytta till en flott villa i en annan del av samhället. Ändå säger Edwards kampanjordförande i delstaten: ”När jag såg det där huset som hans familj bodde i, förstod jag vem John Edwards är. Det huset säger allt.”


Onsdag 2004-07-07 / 14.41
NYTT BAKSLAG FÖR BLAIR. Ett av Storbritanniens största fackförbund, GMB, har beslutat att inte ge Labourpartiet en klumpsumma i
kampanjstöd inför nästa val. Facket kommer att fördela bidrag direkt till de kandidater man anser har rätt åsikter. Alltså kandidater på yttersta vänsterkanten.

Det var bångstyriga fackföreningar som gjorde Labour odugligt för regeringsmakten i årtionden innan Tony Blair lyckades ändra stadgarna så att fackets makt minskade. Därmed kunde Labour vinna val. Nu finns risk att Labour återgår i rabiata vänsterfloskler och tappar folkets förtroende som regeringsdugliga.


Onsdag 2004-07-07 / 9.18
OM SVENSKA FOLKET FICK BESTÄMMA skulle resultatet bli radikalt sänkta inkomstskatter. Det visar
studie utförd av Skattebetalarnas förening.


Onsdag 2004-07-07 / 8.59
IRAN BAKOM OROLIGHETER I IRAK. Nyheten om att iranska officerare blivit ertappade med sprängmedel i Bagdad är betydelsefull - och därför inte förmedlad i svenska medier. ”Motståndet” mot befrielsen av Irak är egentligen Saddams gamla parti, muslimska fundamentalister samt iranier och andra utlänningar. Fram till suveräniteten lämnades tillbaka till irakierna kunde de alla framställa det som att man bekämpade USA, inte irakierna. Nu efter maktöverlämnandet är dynamiken en annan.

Olika utländska krafter vill sabotera utvecklingen så att Irak inte kan bli en stark, självständig och demokratisk nation. Vems ärenden är det krigsmotståndarna i väst går om de fortsätter sin rabiata kritik mot Iraks befrielse? Gissa!


Onsdag 2004-07-07 / 8.09
DET SPLITTRADE VÄNSTERBLOCKET. Det hann inte gå många timmar efter det att socialdemokraternas och miljöpartiets partisekreterare i Rapport skrattat åt frågan vad de tror vänsterpartiet tycker om att de båda partierna talar om
närmare samarbete och eventuell regeringskoalition utan vänstern - just på vänsterpartiets dag i Almedalen, innan svaret kom:
V hotar med nyval om s bara väljer mp:

- Jag känner mig inte utstött. Det kanske behöver prata ihop sig för att möta ett starkt v, säger vänsterledaren Lars Ohly. Men om mp och s bildar koalitionsregering utan v är samarbetet mellan de tre spräckt. Och då hotar nyval, menar han:
- Vi låter oss inte hunsas av en sådan regering som bjuder in oss med armbågen.

Scenerna i Visby liknar mobbing. Två talar bakom ryggen på den tredje. Denna typ av sociala trakasserier visar hur splittrade de tre majoritetspartierna är. Man har inte bara olika uppfattningar i en rad sakfrågor, utan kan inte ens tala med varandra på ett vuxet sätt.

I en jämförelse framstår de borgerliga som samlade, starka och harmoniska.


Tisdag 2004-07-06 / 23.25
EDWARDS HÖGST KONTROVERSIELL. Tom Donohue, chef för USA's Handelskammare har gjort en uppseendeväckande kommentar inför dagens besked: Om John Edwards blir parhäst med John Kerry kommer kammaren att överge sin traditionella neutralitet i presidentvalet och arbeta aktivt för att besegra demokraterna. Häpnadsväckande stark kommentar. Analysen i
Wall Street Journal är väldigt intressant:
Men Edwards är tvistemålsadvokat. Hans presidentkampanj finansierades av tvistemålsadvokater. Och det finns inget som får amerikanska direktörer att se rött i dessa dagar som tvistemålsadvokater. Det är en hjärtesak, säger en person som arbetar med en grupp vd'ar. 'Du kan känna det i rummet.' Nationens främsta näringslivsföreträdare ser tvistemålsadvokaterna som en modern form av maffia, torpeder som skakar företag genom att lägga fram oändliga mängder stämningar som är för kostsamma och för farliga att driva i domstol, vilket resulterar i förlikningar som kostar miljarder för företagen. Motviljan är inte ny, men den har aldrig varit större.

'Det är inte en fråga om person och det är inte fråga om parti', säger Donohue. 'Det handlar inte om att få Bush eller Kerry vald. Det handlar om något så fundamentalt som vad vår uppgift är här i handelskammaren och därför kan vi inte vara passiva.'

Ska demokraterna bry sig? Näringslivet är ändå inte deras naturliga väljargrupp. Handelskammaren kommer aldrig att aktivt stödja demokrater … Men politisk visdom … är att storföretagen betyder något för demokrater. För att lyckas behöver inte en demokratisk presidentkandidat aktivt stöd från direktörerna, men han är i behov av att de håller sig borta från politiken. Jimmy Carter förlorade omvalet åtminstone delvis pga att näringslivet var övertygade om att han måste bort. Bill Clinton vann två val åtminstone delvis pga att näringslivet, även om de inte stödde honom, inte kände sig hotade av honom.

Tisdag 2004-07-06 / 18.11
EDWARDS OKUNNIG FRIHANDELSMOTSTÅNDARE. En
sammanställning av nye vicepresidentkandidaten John Edwards uttalanden visar att han är mot frihandel, men att han inte vet så mycket i ämnet.
”Jag är själv emot NAFTA [Nordamerikanska frihandelsavtalet] eftersom det skadar vår ekonomi, och emot andra handelsavtal som jag inte tror innehåller rättvisa handelsvillkor som borde finnas där.” (CNN's Larry King Live, 3 feb 2004)

”Senator John Edwards som gjort internationell handel till en kärnfråga i sin kampanj, snubblade i måndags när han fick frågor om hägrande handelssanktioner från EU och skapade tvivel om hans kunskaper om utrikespolitiken … EU har hotat att införa strafftullar mot amerikanska varor nästa månad om Kongressen inte upphäver de skatterabatter för företag som WTO anser vara olagliga subventioner. 'Jag är inte säker på att jag förstår vad du frågar om, och jag undrar om du vet… Jag är mot att vi använder skattesystemet för att ge skatteavdrag till amerikanska företag som exporterar jobb utomlands'.” (Los Angeles Times, 24 feb 2004)

Tisdag 2004-07-06 / 16.30
MÅNGMILJONÄRERNA SOM SKA RÄDDA DE FATTIGA. Det är lite lustigt att det demokratiska partiet nu går till val med, inte rika, utan stormrika kandidater. John Kerry har inte bara gått på USA's finaste skolor, utan även i Frankrikes finaste. Släkten har gods över hela världen, berättar
Times. Till detta kommer att han gift sig med Teresa Heinz, som ärvt sin förre mans affärer i bl a ketchupmärket Heinz. Hennes förmögenhet uppskattades nyligen till 1000 miljoner dollar (en ”försiktig” bedömning, kan vara 3 gånger mer).

Nu har John Kerry valt John Edwards som sin kandidat till vice. Edwards är en av Amerikas förmögnaste advokater, enligt CBS News. Det vill inte säga lite i landet där advokater tjänar mer än andra. Han beräknas ha mellan 15-70 miljoner dollar, enligt American spectator.

Att tjäna pengar är absolut inte fel. Inte att ärva heller. Men det som gör mig misstänksam är när rika människor säger sig förstå och kämpa för fattiga. Förmögna människor som lidelsefullt försöker bli accepterade av fattiga drivs ofta av skamkänslor. Man skäms för att ha haft det lätt i livet. Man tror att vänsterfloskler ger förlåtelse. Det är motsatsen. Genom statsingripande håller man de fattiga nere. De förstrycks av en stat som vill ”ta hand om” de stackarna som inte anses kunna göra det själva. De rika omyndigförklarar de fattiga en gång till.

En viktig känslomässig sträng i detta resonemang är sammanblandning mellan att göra gott och att vara självgod. Och de flesta förmögna med vänsteridéer finns bland de självgoda. Resultatet? De fattiga får betala för de rikas psykologiska problem och komplex. De borde få slippa!

Då är president Bush bättre. Hans sociala ställning är inte lägre än Kerry och Edwards. Men han är trygg i vem han är och behöver inte skrika vänsterfloskler innan han åker till något gods för att koppla av. Han ser verkligheten som den är och behöver inte dölja den för sig själv. Det gör honom mer klarsynt. Det innebär att han kan göra gott. Ärlighet varar längst.


Tisdag 2004-07-06 / 13.48
DET BLIR JOHN EDWARDS. FOX, Sky News och NBC går nu ut med att det blir den förmögnde advokaten och oerfarne senatorn från sydstaten North Carolina,
John Edwards som blir John Kerry's kandidat till vice president.


Tisdag 2004-07-06 / 11.49
ÖVERKONSUMTION ÄR ORDET. Socialdemokratiska toppolitiker
varnar för att överkonsumtion av välfärdstjänster knäcker välfärdsmodellen. Ilmar Reepalu och Lars Isaksson (ordf Kommun- resp Landstingsförbundet) skriver:
Samtidigt tenderar fria nyttigheter att leda till en överkonsumtion, vilket inte är bra. Dagens högkostnadsskydd för läkemedel och sjukvård gör att den med frikort kan använda hur mycket vård som helst utan att det kostar något. Vi kan tänka oss ett system där det alltid kostar något att ta vårdens resurser i anspråk.
Det är ju bra att några sossar börjar förstå att fria nyttigheter är sådant som bara jultomten kan finansiera.

Nu är det viktigt att diskutera var makten ska ligga när prioriteringar behöver ske: ska politiker avgöra eller patienterna/konsumenterna själva? När mer finansieras av konsumenten bör de ha rätt att avgöra. Det är inte överkonsumtion om människor söker vård för egna medel.

Överkonsumtion och köer är något som sker i planekonomier. Det blir nu ännu viktigare att de privata vårdproducenter som visat att de bedriver vård effektivare än landstingen inte förhindras eller förbjuds, utan stimuleras att vidareutveckla vård och omsorg.

På längre sikt måste hela sjukvårdssystemet reformeras. Idéer saknas inte. Här är två artiklar ur Läkartidningen som analyserar problemen: Ingen söker vård i onödan och Patienternas efterfrågan feltolkas.


Tisdag 2004-07-06 / 11.15
KERRYS 15 DAGAR. Från det att John Kerry i eftermiddag (förmodligen) offentliggör sin kandidat som vice president, fram till demokraternas konvent 26-29 juli, kommer John Kerry att dominera massmedierna. Det kommer att ge honom en kraftig uppgång i opinionsmätningarna. Det menar chefstrategen hos president Bush, Matthew Dowd.

Dessa två händelser ”kan ha en dramatisk (men ofta kortvarig) effekt i opinionsmätningarnas siffror”, skriver han i ett
e-mail. ”Historiska analyser visar, faktiskt, att John Kerry borde leda med mer än 15 procent efter hans konvent”

Ett av Bush-kampanjens motmedel är annonser där senator John McCain, en av USA's mest populära politiker, talar om varför president Bush bör få en ny period. McCain tackade nyligen nej till att bli vicepresident - åt John Kerry.


Tisdag 2004-07-06 / 9.36
BLOGGAR ACKREDITERAS VID KONVENTEN. Inför de största politiska arrangemangen i världen - de två amerikanska partiernas konvent, som hålls vart fjärde år och formellt utser presidentkandidat - har bloggarna fått sitt slutgiltiga genombrott: partierna kommer enligt Washington Post att ackreditera bloggskribenter som reportrar. Det visar att bloggarna som massmedium i USA nått inflytande i nivå med tv-bolagen, pressen och talk-radio.

Men tidningen nämner inte vilka bloggar som är viktigast. Det finns olika rankinglistor på de mest inflytelserika. En Alexa ranking mäter, exempelvis, vilka bloggar som har flest länkar till sig från andra hemsidor.


Tisdag 2004-07-06 / 8.50
HM, JAAA.... Efter att ha lyssnat på Fredrik Reinfeldts Almedalstal i går kväll (direktsänt av SVT24) har det varit svårt att kommentera det mest informella tal jag hört i ett så officiellt sammanhang. Reinfeldt är avslappnad och talar som till några grannar.

Jag gillar brottet mot det strikta och pompösa. Men blev det inte väl lågmält? Jag har svårt att komma ihåg vilket hans budskap var. Och det blir inte lättare när partiet ännu 13 timmar efter talet inte lagt ut det på hemsidan.

TT/SVD skriver Reinfeldt EU-kritisk i Almedalen. Så var det ju inte riktigt. DN's rubrik lyder Moderater ska inte längre försvara EU och stämmer bättre. Reinfeldt har börjat ställa krav på unionen. Att EU ska leverera det man beslutat istället för att lägga sig i nya frågor. En klok ståndpunkt.

Reinfeldt har ambitionen att de fyra oppositionspartierna ska bli ett starkt regeringsalternativ, men några tydliga tecken på hur detta regeringsalternativ ska ta form framgick inte. Kanske inte rätt läge att ta upp sånt i gotländsk sommarsol två år innan valet. Men många längtar efter att få höra något om just det.


Tisdag 2004-07-06 / 8.24
STEG MOT FÖRBUD SÅGAS - MEN VEM LYSSNAR? Det är ingen överraskning att nästan alla gör tummen ner åt regeringens nya påhitt för att tränga bort de privata alternativen i sjukvården: en särskild bolagsform för företag som inte får dela ut vinst till sina ägare.

Almega's Ulf Lindberg hänvisar till de 71 remissinstanserna när han
skriver i Sydsvenskan:
En annan av nackdelarna med "vinstfria" företag är att de riskerar att bli ineffektiva. Det säger åtminstone Vårdförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges läkarförbund, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet med flera.
Ja, det här förslaget är en dimridå, ett sätt att finna lösningar för att kunna strypa aktiebolagen, som S:t Görans sjukhus AB, som räddar sjukvården från fullständig kollaps. Socialdemokraterna hatar kreativa, nya lösningar. Varför? De är ju inte jämlika! Om någon behandlar patienter bättre än andra, är det orättvist och måste stoppas. Alla ska behandlas precis lika dåligt. Det är socialdemokratins måtto.


ERIXON.COM bidrar med politisk analys till Almedalsveckan (från Stockholm):
Måndag 2004-07-05 / 15.29
BORGARNA HAR TAPPAT LANDSBYGDEN. Den politiska kartan i Sverige har dramatiskt förändrats sedan första riksdagsvalet med allmän rösträtt 1921. De borgerliga dominerade landsbygden, men har tappat den. Inom socialdemokratin har väljarnas tyngd på landsorten ökat, allra mest i norr, medan arbetarna i städerna spelar mindre roll.
Inom Socialdemokraterna har, trots att storstäderna vuxit dramatiskt sedan 1921, storstadsvalkretsarna minskad betydelse i väljarbasen. 1921 fanns i Stockholm, Göteborg och Uppsala 18,9 procent av partiets alla väljare. I senaste valet 2002 var de 14,2 procent. Socialdemokraterna har också tappat i Skåne (inkl Malmö) och Blekinge: 1921 fanns 21,4 procent av alla socialdemokrater här, mot 14,6 år 2002.

Socialdemokraterna har ökat utmed östkusten - Stockholms län, Sörmland, Östergötland, Smålandskretsarna och Gotland - från 22,9 procent 1921 till 27,6 av alla partiets röster 2002. Också Västra Götaland (utom Göteborg) och Halland har ökat: från 11,0 till 14,4 procent. Likaså de 9 nordligaste valkretsarna, från 25,9 till 29,2 procent. Nästan en tredjedel av socialdemokraternas väljare finns alltså i Norrland, Värmland, Västmanland och Örebro.

De borgerliga partierna hade just 29,2 procent av alla sina väljare i de 9 nordligaste valkretsarna 1921. I senaste valet var de bara 21,0 procent. Utmed östkusten, utom Stockholms län, minskade de borgerliga väljarna sin tyngd från 22,8 till 16,8 procent. Även Västra Götaland (utom Göteborg) och Halland minskade i betydelse, från 18,8 till 15,8 procent av landets borgerliga väljare. I Skåne och Blekinge har man inte ökat utan står år 2002 på 14,2 mot 14,3 procent 1929.

Fyra valkretsar - Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala och Göteborgs stad - tippar över och målar om den borgerliga kartan. 1921 svarade dessa fyra kretsar för 18,1 procent av borgerliga väljare, 2002 för 32,4 procent.

(Källor:
SCB databas och Statistisk årsbok, SCB 1923, tab 260)
Idén till den här, för Sverige ovana genomskärningen av det politiska landskapet, har jag fått av all statistik som produceras i USA inför presidentvalet. Där vet man exakt hur väljarna ”ser ut” och vad de tycker, i valkrets efter valkrets. Varför har inte vi i Sverige samma koll? Svaret är enkelt: i Sverige betyder väljarna inte lika mycket för partierna. Eller rättare: partierna struntar i det. Vi har kollektiva partilistor som gör avståndet långt mellan väljarna och de som vill bli valda. Kandidaterna tittar ”uppåt” mot partiledningen för råd, istället för ”utåt”, mot väljarna i verkligheten.

Ska de borgerliga vinna 2006 måste de analysera väljarlandskapet och de kan inte enbart lita på storstadsväljarna. Även om de utgör den klart största schatteringen, så är de ändå mindre än en tredjedel. De borgerliga måste vinna i övriga landet. Man kan inte släppa landsbygden till socialdemokratin. Det är landsorten som räddat dem kvar vid makten när man tappat väljare i städerna. Det är i landsorten striden 2006 kommer att stå!

Not:I riksdagsvalet 1921 fick m 25,8%, c 11,1%, fp 19,1%, s 36,2% och v 7,8% (valdeltagandet var 54,2%).


Måndag 2004-07-05 / 13.49
KRITIK FÖR INVASION - OCH FÖR ATT INTE GÖRA DET. Folkmordet i Sudan är inte bara grymt, det klär av alla motståndare mot Irakkriget fullständigt. Som senaste Time. På sidan 15 kritiseras Bush-administrationen för att vara oansvarigt hökaktig genom invasionen i Irak, vilken anklagas för att
provocera terroristerna till ökad aktivitet, alltså samma anklagelse som Bo Inge Andersson brukar häva ur sig i SVT. På sidan 28 i samma Time-magasin anklagas Bush-administrationen för att inte invadera i Sudan och stoppa den arabiska milisens massakrer på svarta afrikaner. ”FN och USA kallar inte den organiserade massakern för folkmord, för det skulle tvinga det internationella samfundet att ingripa”.

Hur ska man ha det?! Antingen räddar man livet på hundratusentals människor i Afghanistan, Irak och Sudan genom att ta strid med diktatorer och terrorister - även om man retar upp dom. Eller så låter man bli att rädda oskyldig civilbefolkning, så att man inte retar terrorister. Är det inte dags för fredsälskarna att bestämma sig...


Måndag 2004-07-05 / 10.41
EL OFFER FÖR POLITISKT SPEL. Dagens Nyheter slår stort upp att
elpriserna stigit efter privatiseringen. Man gör det till en skandal och vill sätta dit privatiseringsivrarna: se så det går om monopolen upphör!

Men Per Bylund kunde för mer än ett år sedan i smedjan.com avslöjade att priserna skulle stiga:
Det är ingen slump att just tele-, tåg- och elmarknaderna har konkurrensutsatts och delvis privatiserats. De är i starkt behov av omstrukturering vilket har lett till högre priser och sämre produkter.

Genom delvis privatisering kan politiker skjuta skulden på privata entreprenörer, när starkt underutvecklade marknader leder till höjda priser för konsumenterna. Marknadsanpassningar blir till syndabockar och det skapas i sig ett tryck för bibehållen och ökad politisk makt.
Återigen går den lata journalistkåren maktens ärenden, utan att närmare studera vilket politiskt taskspeleri som ligger bakom det man så okritiskt slår upp som nyheter.


Måndag 2004-07-05 / 9.14
EN TÄNKANDE VÄNSTER. Johan Lönnroth kämpar allt ensammare i idéanalysen på vänsterkanten. Men det hedrar honom att han vill annat än slagord, och idag
skriver att ”Vänsterpartiet måste byta spår. Det är dags att definitivt säga farväl till Lenin och lämna samarbetet med kommunisterna.” Men idédebatt är inte populärt i partierna, allra minst v. Sådan debatt kan ju visa att det man alltid tyckt inte längre är så välbetänkt...


Måndag 2004-07-05 / 8.14
SEXSKANDAL UTAN SEX. Karin Henriksson fortsätter att i SVD
publicera undermåliga rapporter från USA. I dag avslutas hennes artikel:
...demokratiska kongresskandidater hyser nymornat hopp om att göra framryckningar. Det gäller exempelvis i Illinois där den republikanske kandidaten tvingades lämna in efter avslöjanden om att hans exfru beskyllt honom för att tvinga med henne på porrklubb.
Man riktigt hör hur Henriksson njuter av att en republikan satts dit. Men är det rimligt att demokratiska partiet bedriver en så smutsig kampanj att de avslöjar hemligstämplade skilsmässohandlingar? Har privatlivet inget skydd? Anser Henriksson och Svenska Dagbladet att det är värdigt en valkampanj? Uppenbarligen gör utrikesredaktionen det.

Tack och lov finns klokare tankar i USA. I Chicago Tribune skriver Clarence Page:
Ursäkta mig, bäste läsare, men när en kandidat inte ens behöver ha haft sex för att krossas av en sexskandal, borde vi fråga oss själva om vi inte höjer ribban för högt för vanliga dödliga som har engagemang och vilja att kandidera i val.

Måndag 2004-07-05 / 7.49
ETT FÖRSTA STEG - SLUTA LJUGA. Bland alla floskler om skälen till socialdemokratins historiska valförlust i EU-parlamentsvalet skriver deras partisekreterare Lars Stjernkvist i Sydsvenskan idag under rubriken
Väljarna måste upp ur soffan:
Vi måste ta människors oro över att alltför många beslut flyttas till EU på allvar. Detta är inte detsamma som att kapitulera för en EU-negativ opinion. Tvärtom. Det behövs därför en fortsatt diskussion om vilken nivå beslut lämpligen skall fattas på. Vi måste bli ännu tydligare med vad vi tycker att EU skall besluta om. Skatterna och välfärden skall vi exempelvis fatta beslut om själva.
Den här slutsatsen är rätt, och en som alla partier borde dra. Men Stjernkvist är inte sanningsenlig. Socialdemokraterna har i EU-parlamentet röstat för införade av EU-skatt, både 5 juli 2001 och 26 februari 2004, bl a med motiveringen att en EU-skatt skulle ”förstärka bandet mellan unionen och dess medborgare”.

Om socialdemokratin ändrat uppfattning är det bra, men då måste Stjernkvist tala om det öppet: vi har fört fel politik och ändrar oss. Annars fortsätter han på den inslagna väg som givit dem välförtjänta dunderförluster.


Måndag 2004-07-05 / 0.01
MOORE LÅNGT FRÅN REKORD. Jag har fått flera påpekande (av Michael Moore-fan som uppenbarligen följer denna blog) om att
onsdagens kommentar - om att Moore inte satt rekord i inspelade biointäkter för dokumentärer under premiärveckan - enbart byggde på preliminära uppgifter. Slutlig sammanställning visar att Fahrenheit 9/11 kom upp i 23,92 miljoner dollar mot 22,76 miljoner för Jackass the movie, om nu någon av dessa alls ska räknas till kategorin "dokumentärer". Men, då ska vi komma ihåg att Jackass släpptes 2002 och om hänsyn tas till inflationen (enligt USA's statistiska centralbyrå) motsvarar det exakt 23,92 miljoner dollar i 2004 års penningvärde. Så det blev dött lopp.

Men om man tänker efter: om Moore's film är en "dokumentär" så borde också Mel Gibsons The Passion vara det. Och hans film spelade in 83,85 miljoner dollar premiärveckan. Så tyvärr, Michael Moore är körd.