Dick Erixon

Dick Erixon:
Kommentarer 27 okt - 2 nov 2003

Söndag 2003-11-02 / 22.38:
CARL BILDT PÅ VÄRLDSSCENEN. Det är inte ofta svenskar nämns i de riktigt stora internationella sammanhangen. Men i dag återger New York Times främste kolumnist, Thomas Friedman, en analys han fått i samtal med Carl Bildt i Bryssel: Europa är fixerad på världen efter 1989, Berlinmurens fall, medan USA är fixerad vid 2001, 11 september. Det leder till skilda perspektiv och prioriteringar, citerar Friedman och låter därmed Bildt framstå som en av få kloka européer...

Ja, nog är det så att Europa tror att den muslimska terrorismen inte är farligare än de kommunistiska terrorgrupper som många regeringar bekämpade med polis, inte militär, på 1970-talet.

Men 2000-talets terrorism är något annat och farligare. Tyvärr blir det väl som med mordet på Anna Lindh, europeiska politiker gör inget förrän katastrofen inträffat och flera tusen människor i någon europeisk storstad fått sätta livet till.


Söndag 2003-11-02 / 14.03:
KINA FÖREBILD FÖR SOCIALDEMOKRATIN. För några år sedan uttryckte Göran Persson beundran för den kinesiska politikens "stabilitet". I dag gör Stockholms partichef likadant:
Billström prisar det kinesiska ledarskapet.

Även om det nog dröjer innan Partiet släpar ut entreprenörer och nytänkare på Stockholms stadion och ger dem nackskott, så är det uppenbart att Kina tilltalar socialdemokrater i högre grad än USA. Kina är en enpartistat, vilket Sverige också är i praktiken. USA är däremot en demokrati där maktdelning är grundprincipen och presidenten bara får sitta vid makten i 8 år.

Ett tecken på svenskt förtryck finner vi i hur myndigheterna agerar. Snart kommer Skolverkets dom över friskoleföretaget Vittra. De bedriver utbildning i nya former för 7.000 elever och utgör därmed ett hot mot den offentliga skolan och dess makthavare. Därför prövas nu om deras tillstånd ska dras in.

Med Kina som förebild framstår förbud som det naturliga.


Söndag 2003-11-02 / 10.21:
SVENSK KORRUPTION ÄR UTBREDD, det kan ingen förneka som läser Anders Isakssons mycket konkreta kartläggning i DN idag:
Elitens självintresse har förklätts till moral. Om Erik Åsbrink, ordf i regeringens förtroendekommission (ha,ha) skriver han:
Som politruk (s), generaldirektör i Byggnadsstyrelsen, chef för statens fastighetsbolag Vasakronan och statsråd har han lyckats med bedriften att sticka fingrarna i ovanligt många syltburkar och ändå dyka upp med rena händer: styrelseordförande i Systembolaget och Första Sparbanken (som var nära att fälla hela sparbanksväsendet), ledamot i Vin & Sprit, AP-fonderna, ABB Fondförvaltning och Skandiabanken, optionstagare i diverse kraschade IT-bolag och nu ordförande i Alecta (tidigare SPP).
Korruptionen sker inte genom att pengar smusslas under bordet, utan genom att man tilldelar varandra "fina" och lönsamma uppdrag som man kan missköta hur mycket som helst - svenska folket betalar.


Lördag 2003-11-01 / 15.40:
ETT RADIKALT LIBERALT KRIG. En absolut lysande analys av vad Irak-kriget handlar om gav utrikeskorrespondenten och kolumnisten Thomas Freidman i går i New York Times.

[I måndags körde] en självmordsbombare en ambulans fullastad med sprängmedel rakt in i Röda korsets högkvarter och spränger sig själv i luften på första dagen i den muslimska heliga månaden Ramadan. Han hölls inte tillbaka av respekt för var sig den muslimska högtiden eller för Röda Korset. Alla civilisationens normer sattes åt sidan. Det här är synnerligen oroväckande eftersom budskapet från dessa terrorister är: "Det finns inga gränser. Vi har skapat vårt eget moraliska universum, där vad som helst är okej mot amerikaner och irakier som samarbetar med dem."

Vad ska göras? Först gäller det att förstå vilka de här människorna är. Det finns en uppfattning som sprids av européer, arabisk press och den amerikanska antikrigsvänstern och som går ut på att "Irak" helt enkelt är arabiska för "Vietnam", och att vi kan vänta oss den här typen av attacker från irakier som vill "befria" sitt land från "amerikansk ockupation". Skitsnack.

De som attackerar Röda Korset är ingen befrielserörelse. De är Iraks motsvarighet till Röda khmererna - ett mördarband av Saddamlojalister och al-Qaida nihilister, som inte dödar amerikaner för att irakierna ska nå självständighet. De dödar för att själva ta makten i Irak.

Lägg märke till att attackerna sker utan att något politiskt budskap framförs eller att de talar om vilka de representerar. De vill inte att irakierna ska veta vilka de är. En stor majoritet av irakierna skulle avfärda dem, eftersom våldsverkarna antingen vill återupprätta Saddams regim eller införa styre under al-Qaida

Den stora ironin är att terroristerna och arabiska diktaturer är emot USA i Irak därför att de - till skillnad från aktivisterna på vänsterkanten - förstår exakt vad det här kriget handlar om. De förstår att USAs makt inte används i Irak för att komma över olja eller för att hålla ett korrupt styre under armarna, så som fallet var i Vietnam eller i arabvärlden under kalla kriget. De förstår att det här är det mest radikal-liberala och revolutionära krig som USA någonsin bedrivit - ett medvetet krig för att skapa demokrati i hjärtat av den arabisk-muslimska världen.

... USA-invasionen har krossat en lång rad maktintressen ... för att istället ge makt åt nya aktörer: shiamuslimska majoriteten, kurder, icke-Saddamtrogna sunnimuslimer, kvinnor och lokalt valda företrädare och polis. Al-Qaida, saddamister och alla dessa européer och arabiska diktaturer som investerat i den gamla ordningen är hotade av utvecklingen.

Många på vänsterkanten motsätter sig det här kriget eftersom de inte kan föreställa sig att någon som är så radikalt konservativ som George W Bush kan leda ett så radikalt liberalt krig. Andra kan inte föreställa sig att Bush-regeringen kommer att göra det på rätt sätt.
Bättre kan det inte sägas. Läs hela
artikeln här (har redan citerat för mycket...)


Lördag 2003-11-01 / 14.19:
HÄPNADSVÄCKANDE TILLVÄXT I USA. Under tredje kvartalet var tillväxten hela 7,2 procent. Eftersom USA är motor för hela världens ekonomi, är detta goda nyheter också för oss i Sverige. Till och med en Bush-hatare som New York Times-kolumnisten Paul Krugman tvingas i dag erkänna:
Ett starkt kvartal. Bush-supportrarna talar om presidentens briljanta ekonomiska plan.


Fredag 2003-10-31 / 12.48:
NU ÄR BYRÅKRATERNA IGÅNG i Svenska Dagbladet. Igen. Socialstyrelsen och Landstingsförbundet hävdar att
Färre sjukhus ger bättre akutvård.

I en studie har Lars Söderström och Mattias Lundbäck påpekat att svenska sjukhus redan är bland de största i världen, trots att Sverige är ett litet och glest befolkat land. Internationella forskningsrön kring sjukhusstorlek och effektivitet visar att storskalighet inte alls är lika med mest ändamålsenliga struktur. "Enheternas storlek bör variera, men det bör vara ett resultat av en objektiv konkurrens där politikerna inte agerar som domare."

Det är tragikomiskt att socialstyrelse och kommun/landstingsförbund kallas "experter" när de i själva verket är en del av problemet. Om patienternas bästa fick avgöra, skulle man lägga ner dessa byråkratins palats i stället för de sjukhus som - faktiskt - vårdar patienter


Fredag 2003-10-31 / 10.22:
TAR VÅRDSLAKTEN MED RO En titt på ledarkommentarerna i tidningar runt om i landet tyder på att man inte upprörs över "svarta listan" i Östergötlands landsting som anger vilka sjukdomar man inte längre får vård för med skattemedel. Ett opinionsskifte har uppenbart inträffat. Att välfärdsstaten inte levererar är numera vardag, inget undantag.

Denna resignation är allvarlig. Vården bör vara tillgänglig och erbjuda god service även för dem som har åderbrock eller prostatabesvär.

Dessutom har man resignerat av fel skäl. Man är uppgiven därför att man förstår att nuvarande plansystem inte kan bättre. Men då är inte tid att rycka på axlarna, utan att kräva systemskifte - en övergång från planekonomi till ett system som är effektivt.

Det handlar om att bygga en marknadsmodell där patienterna har makten över resurserna som pumpas in i vården. Korridormygel om skatteanslagen skulle ersättas med problemlösningsfokus på patienternas behov - om inte annat för att få in pengar till enheten. En organisation blir aldrig effektiv utan samband mellan produktivitet och lönsamhet.

De mångmiljardbelopp som sjukvården får, KAN användas betydligt effektivare än idag. Här finns mycket att göra! Allt annat än att bli resignerad!
Östgöta Correspondenten: Den offentliga vården prioriterar, den sätter gränser för vad den utlovar. Det är något helt nytt i Sverige. I logikens namn måste denna välfärdspolitiska reträtt - från löftet vård till alla - också leda till att skattespiralen vänds neråt. När det blir mindre vård borde rimligen det tryck som drev upp skatterna minska.

Göteborgs-Posten: Men prioriteringar görs faktiskt redan i dag. En del sker utan större uppmärksamhet och i det tysta ... Prioriteringar får därför inte bli en ursäkt för att avstå från fortsatt effektivisering av sjukvården.

Sydsvenska Dagbladet: På område efter område blir det uppenbart att den välfärd som i generationer tagits för given, och som av politikerna ständigt åberopats för att berättiga Sveriges höga skattetryck, inte alls är självklar ... Det har alltid gjorts prioriteringar inom vården. Nu kommer dessa prioriteringar upp på bordet och kan ifrågasättas och diskuteras öppet. Beslutet har också det goda med sig att det planekonomiska tänkande som styr den offentliga vården blir tydligt.

Västerbottens-Kuriren: För att kunna rekrytera människor till vården måste bilden av vårdsektorn kraftigt förändras. Men det räcker inte med enbart organisationsförändringar. Också synen på privatiseringar måste ändras.

Norrländska Socialdemokraten: Åter måste frågorna ställas: Hur mycket kostar landstingets organisation? Vad kostar interndebiteringen och de ekonomiska stuprören mellan alla otaliga enheter i denna gigantiska organisation? Vem ser helheten när alla anställda har i uppdrag att fatta beslut som bara värnar om sin enhet, om sin avdelning? Var är solidariteten inom organisationen? Hur kommer det sig att akutläkare bekämpar förlossningspersonal och att förlossningspersonal i Gällivare anser sig hotade för att BB i Kiruna öppnas? Helt klart har vi ett stort systemfel!

Fredag 2003-10-31 / 9.11:
TSS! MEST FOLKLIGT FÖRANKRAT? Riksdagsledamöterna får allt skummare uppfattning om vad demokrati och förankring är. I DN hävdar Carl B Hamilton (fp), vice ordförande i EU-nämnden, att Sverige har det mest folkligt förankrade förhandlingsbudet om EU-grundlagen.

Vilket skitsnack! Varken Hamilton eller någon annan har fört en öppen debatt i denna grundlagsprocess. I själva verket har ju dessa makthavare tappat all trovärdighet som "folkligt förankrade" i folkomröstningen om euro. Att de nu agerar som om de i europafrågor kan uttala sig i folkviljans namn är stötande.

Om de hade någon heder i kroppen skulle de skicka grundlagsförslaget till folkomröstning, så som bland annat Danmark kommer att göra. Då får de chansen att återupprätta sitt eget anseende och EU:s - genom att vinna den. Men de är för fega för det. De vågar inte möta folket. De vill avgöra Sveriges framtid bakom stängda dörrar.

Europasamarbetet är viktigtigare än vad Hamilton & Co tycks tro. För att det ska vara något mer än Brysselbyråkrati måste det bli en angelägenhet för folket. Då kan man inte smussla med frågorna som om det handlade om något brottsligt.


Torsdag 2003-10-30 / 21.36:
UPPDATERINGAR OM FÄLLDIN finns
här, bl a hans första tal som partiledare: tacktal och installationstal från 21 och 23 juni 1971. Mest intressant är att han talar mot rivningsraseriet i städenas citykärnor som då pågick för fullt:
Man behöver inte riva fullt beboeliga äldre bostäder för att ge plats för nya bostadskolosser i förorterna.
Han var inte emot, men ville "bromsa folkomflyttningen" eftersom den ledde till "ny fattigdom". Han förklarade:
De unga familjerna har hamnat isolerade i en storstadförort utan den naturliga kontakt med anförvanter och vänner som ingår i det naturliga livsmönstret i ett samhälle.
Men den nye och 45-årige centerledaren och hans parti stod ensamma - socialdemokraterna hade stöd av såväl moderaterna och folkpartiet som kommunisterna i "moderniseringen" av städerna, vilket innebar att man rev allt gammalt och byggde de betongförorter som idag står som monument över segregation och socialt utanförskap.

Här hade Fälldin rätt, som i så många andra frågor...
Torsdag 2003-10-30 / 18.43:
FN OCH RÖDA KORSET SVIKER befolkninen i Irak när de nu lämnar landet (enligt TV4). Dess organisationer brukar livligt tala om internationell solidaritet och nödvändigheten av att ställa upp för de fattiga. I dag ser vi vad det betyder i praktiken: ingenting.

FN och Röda Korset framstår som storskrävlare som sticker med svansen mellan benen så fort det bränner till. De är mer rädda om sitt eget skinn än om irakiernas. Kvar blir amerikanska soldater som än en gång är sista ledet mellan demokrati och barbari.

Torsdag 2003-10-30 / 8.08:
OPPOSITION - VAD ÄR DET? I TV4
visas att det främst är borgerliga kommuner som höjer skatten. Man kan undra varför inte alla partier går in i socialdemokratierna, de bedriver ju alla exakt samma politik.

Liberale vilden i riksdagen, Mauricio Rojas, är en som åtminstone erkänner läget. Borgerligheten som projekt är kört säger han i dag. En korrekt bild av verkligheten. En demokrati mår inte bra när det bara finns ETT maktparti, det ger klar varning för bananrepublik med korruption som följd.

Men det är ju långt till valet. Vi får se om oppositionspartierna, eller något av dem, vaknar ur sin törnrosasömn under kommande tre åren. Vi kan ju faktiskt bli överraskade!


Onsdag 2003-10-29 / 20.40:
NU BÖRJAR DEN RIKTIGA SLAKTEN av svensk sjukvård. Det socialdemokratiskt styrda landstinget i Östergötland har "arbetat intensivt med att begränsa utbudet av länssjukvård" och är först ut med att göra
listor över vilka sjukdomar man inte längre tänker behandla. Patienten får själv betala vården. Prostatabesvär och 50 andra sjukdomar ska "bli föremål för utbudsbegränsningar", som det heter på byråkratspråk.

Redan 1985 beskrev Elisabeth Langby i sin bok Vinter i välfärdslandet hur den planekonomiskt styrda välfärdsstaten kommer att förlora sin folkliga legitimitet. Hon förutsåg att byråkratin skulle växa medan besparingarna allt hårdare skulle drabba den direkta vård och servicen som medborgarna efterfrågar.

Så som Östergötland kommer landstingen att skära i vården tills ingenting blir kvar - utom några tiotusental välavlönade landstingspolitiker och byråkrater, förståss.

Frågan är hur länge folk ska låta dom hållas.
Onsdag 2003-10-29 / 9.47:
MED PERSONVAL hade 70 av nuvarande riksdagsledamöter - och flera ministrar - inte blivit invalda i riksdagen. De hade färre röster i personvalet än andra kandidater på sin partilista. Men eftersom det finns en hög spärr för att personrösterna ska ge utslag, kunde de med färre röster inta sina platser. Det framgår av en
studie som liberala ungdomsförbundet gjort.

Min egen erfarenhet av att delta i pionjärvalet för personvalet 1998 är just att partierna säger sig vilja lyssna på väljarna, men ändå inte låta väljarna få mer att säga till om - exempelvis om vem som sitter i rikdagen. Om partierna tog väljarna på allvar skulle man i nästa val låta varje kryss räknas, så att även ministrar kan bli utröstade om folket vill det. Då kan vi tala om demokrati...
Onsdag 2003-10-29 / 9.17:
FRAM MED SKITEN I LJUSET! DN-journalisten Nathan Shachar har rätt när han på
DN-debatt i dag försvarar att DN-debatt släppt fram försvar för judehatet, det som islamkännaren Jan Samuelsson anser är "rimligt och begripligt" (25/10). I går menade en rad kända författare på DN-debatt att det var fel av DN-debatt att släppa fram sådana rasistiska ståndpunkter.

Men DN-debatt har gjort en viktig insats genom att först i början av hösten ta upp det faktum att det i Stockholms moské förekommer möten där man stödjer massmord och självmordsbombare (21/8, 26/8 och 4/9). Denna uppvigling har ingen annan i massmedierna vågat ta i. Senare gav DN-debatt (20/10) välriktad uppmärksamhet åt en studie som visar att judehatet är stort i svenska skolor och förorter. Att efter det släppa fram någon som försvarar dessa oförsvarliga åsikter är rätt.

Denna skit måste tvättas offentlig. Tyvärr är svenska medier för fega för att ta upp så känsliga debatter. Om DN-debatt kan man tycka mycket (det är tex sällan just "debatt" utan monologer), men att man tagit upp ett stort och växande samhällsproblem som alla andra tystar ner är starkt - och riktigt.


Tisdag 2003-10-28 / 8.41:
EU-GRUNDLAGEN är så viktig för regeringen att ett nytt grundlagsförslag hinner lägga fram inom EU innan regeringen ens fått mandat av riksdagen att förhandla det första. Dessutom vet utrikesministern inte om hon vill ha ett möte med EU-ordföranden för att framföra de synpunkter Sverige har.

Låter det skumt? Inte när man tar del av vad regeringen vill kräva, om man får riksdagens mandat: i tjugo punkter krävs ändringar om bl a "kommatecken som behöver flyttas"! Jo, så är det, iallafall enligt DN:
Sverige utanför EU-förhandling.

Sverige - den stolta EU-medlemmen som inte hann flytta ett kommatecken!


Måndag 2003-10-27 / 10.16:
SVENSKAR TROR PÅ MISSLYCKANDE för amerikanarna i Irak, enligt Aftonbladets webbfråga. Inte så konstigt med den totala ensidigheten i rapporteringen i svenska medier. Vi som har tillgång till Sky new, CNN och Fox kan se hur Sverige börjar likna det gamla Sovjetunionen, där bara de "politiskt rätta" rapporterna gick ut i de statliga nyhetssändningarna. Och "rätt" är att rapportera alla bakslag för USA man kan hitta och så få framgångar som möjligt. Även BBC (också statligt) har kraftig slagsida i anti-amerikansk rapportering.

Men om man sätter befrielsen av Irak i historiskt perspektiv ser man att arbetet med återuppbyggnaden går snabbt. Det är - trots allt - bara ett halvår sedan huvudstriderna upphörde. Redan är vatten och el tillbaka på samma (iochförsig primitiva) nivå som före kriget. Oljeproduktionen ökar snabbt - något som garanterar att ett snart välmående Irak kan betala tillbaka för all den hjälp världssamfundet beslutat ge vid konferens i Madrid förra veckan.

Att fundamentalister gör allt för att sabotera framgångarna för irakierna är något som västvärldens massmedier inte borde ge sitt moraliska stöd, vilket man nu gör. Fundamentalisterna tror att de kan få USA att dra sig tillbaka, som man gjorde under Clinton, om man dödar tillräckligt många amerikaner så att opinionen i väst ska kräva tillbakadragande.

SVT, TV4, SR med flera svenska mediaföretag går här terroristernas ärenden - man rapporterar precis så som mördarna avsett. Med det uppnår man bara en sak: förlänger stridigheterna och orsakar fler döda. Vill svenska medier ha blod på händerna?

Intressanta artiklar i helgen, som ger de perspektiv svenska medier saknar:
The right fight now (Washington Post), Iraq is becoming the deciding issue of our time (National Review), Remaking the World (Foreign Affairs)


Måndag 2003-10-27 / 10.16:
FRANSKA RAKETER MOT USA. Attacken mot det amerikanska hotellet i Baghdad skedde,
enligt vissa uppgifter, med franska vapen. Fransk diplomati?


* * * * * * * * * *


Läs tidigare kommentarer: