Tidningen Fokus har enkät i nr 36 (3 november 2006) om amerikanska kongressvalet.”En vänsterseger kan
leda till ökad protektionism”


- Om vi ser till krasst svenska intressen så kan en vänsterseger i kongressvalet innebära genomslag för amerikansk protektionism och isolationism. Demokratiska partiet, uppbackat av fackföreningar, vill skydda amerikanska jobb från utländsk konkurrens. Slår USA in på denna väg innebär det ännu ett bakslag för frihandeln i världen, vilket drabbar ett litet exportberoende land som Sverige.

- Men eftersom president Bush kan lägga in veto mot kongressen är valet mest ett intressant avstamp inför presidentvalet 2008. Debatten i världens enda supermakt sätter sina avtryck, så om vi vill förstå vår egen situation behöver vi ha ett öga också på USA.

DICK ERIXON
allmänborgerlig bloggare