Bloggarkiv:
i hjärtat rebell

Dick Erixon:
Kommentarer 1 - 7 januari 2007

Söndag 2007-01-07 / 20.50 länk
ATTACKERNA PÅ BILDT DÖLJER OPPOSITIONENS KRIS. Det är ett märkligt spektakel som nu utspelas om Carl Bildts ersättning för utfört arbete, nu när han avvecklat sina styrelseuppdrag för att bli utrikesminister. Eftersom det rör sig om optioner istället för arvode, passar socialdemokrater och miljöpartister på att misstänkliggöra Bildt. I TV4 talar Ulrica Messing (s) om "hemliga avtal" som inte finns och Peter Eriksson (mp) kräver Bildts avgång.

Det här visar att de nya oppositionspartierna är panikslagna. De har ingen politik. De vet inte vad de ska ta sig till. Vad är då enklare än att gå till personangrepp?

I en intervju förklarar Bildt: Jag har bara tagit ut min lön. Visserligen är det en hög ersättning, men det beror på att Bildt, likt alla andra styrelseledamöter, fått betalt i aktier som stigit kraftigt på börsen.

Intervjun blir något farsartad när Bildt får frågan om varför han tar emot denna lön. Jag skulle vilja höra vad journalister svarar på frågan: varför tar du emot din lön? Att ta emot lön gör ju journalisterna partiska. Borde de inte jobba gratis och stå fria från medieföretagen?

Inte heller före detta - eller blivande - politiker kan ju förväntas arbeta gratis. Jag tycker självklart att nyutnämnda statsråd ska avveckla sina engagemang i olika företag och organisationer. Och det är när Bildt gjort detta, som 4 års arvode trillar in på en gång.

För företag är det ju smart att betala med aktieoptioner; det kostar inte företaget något direkt och styrelseledamöterna blir ägare och därför mer engagerade i bolaget. Men optioner kan uppenbarligen också vara det halmstrå som en ledarlös opposition i desperation klamrar sig fast vid för att misstänkliggöra politiska motståndare...


Söndag 2007-01-07 / 18.30
länk
MÅNGA ÄR ARGA OCH BESVIKNA PÅ LITTORIN. Flera läsare har hört av sig om arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins uttalande i ekots lördagsintervju. Och alla menar att Littorin borde stödja de småföretag som trakasseras istället för att ge facket klapp på axeln. En del menar att Littorin borde avgå.

Flera menar också att jag underskattar svensk opinions irritation på fackföreningarnas arrogans. Det finns stöd att rikta kritik mot facken. Och även om så inte vore fallet anser andra att det är tjänstefel av en borgerlig regering att inte ställa upp på näringsfriheten, inklusive företags rätt att inte skriva på kollektivavtal.

Det kan mycket väl vara så att fackföreningarna har tagit vatten över huvudet. Då är det dags för näringslivsorganisationerna att utnyttja detta! Se till att starta såväl kortsiktiga kampanjer som långsiktigt strategiska verksamheter för ett mer frihetligt samhällsklimat. Damma av Sture Eskilssons "hemliga pm" från 1970-talet - det är bara för näringslivet att lära läxan av hur SAF vände 68-vinden till nyliberal våg på 80-talet (vilket tvingade till och med Palme att avreglera).

Regeringen kan inte gå före. Regeringen ska företräda hela folket. Det är fel av borgerliga aktivister att lägga ansvaret på de fyra regeringspartierna. Om regeringen skulle bli en kamp-regering mot facket är valförlusten 2010 given.

En förklaring till att den borgerliga sidan varit så svag i parlamentet under 70 år är att andra aktörer än de politiska partierna har lämnat walkover i samhällsdebatten. Ska vi kunna få 12-16 år i sträck med borgerliga regeringar måste de ligga inom rimlighetens gräns för vad det som blivit ett socialdemokratiskt land tål. Och vad landet tål bestäms av hur starka aktörer utanför parlamentet agerar för frihet och ägande. SAF-generationen Curt Nicolin (ordf), Olof Ljunggren (vd) och Sture Eskilsson (info.dir) visade att man på tio år kunde vända vinden. Varför inte göra om det nu för att flytta fram positionerna?


Söndag 2007-01-07 / 12.30
länk
TOMMY MÖLLERS ÅTERKOMMANDE KRAXANDE OM BORGERLIG OSÄMJA. I P1:s slarviga program igår, Hundra dagar med Reinfeldt, lät sig statsvetaren Tommy Möller bli Göran Perssons papegoja: han sa att alliansregeringen var en "enpartiregering" eftersom moderaterna varit fräcka nog att ta för sig ett proportioneligt antal ministerposter. Moderaterna borde varit generösa och givit bort den makt folket givit dem till de mindre partierna, sa han.

Vilket trams! Var det inte nog med att miljöpartiet styrde landet under förra mandatperioden som vågmästare, trots att 95 procent av svenska folket inte röstat på dom? Vari ligger demokratin i detta? Och gjorde man inte det utan en enda ministerpost?

Självklart ska alla parter i en koalition respektera varandra, och regeringen fattar kollektiva beslut där alla är med. I dessa avgöranden är moderaternas röster inte mer världa än någon annans. Och respekten för väljarna innebär att partierna får det antal ministrar som valresultatet ger vid handen.

Det är gammal etablissemangskultur som Tommy Möller ägnar sig åt när han i DN idag fortsätter sitt kraxande om att alliansregeringen inte kommer att hålla. Möller drar fram Bengt Westerberg. Det visar att Möller inte förstått att den stora och helt avgörande skillnad mellan nuvarande regering och regeringen 1991-94 är att personer som Bengt Westerberg och Olof Johansson med deras primadonnaattityder (dvs totala oförmåga att samarbeta och se de större sammanhangen) är borta.

Personkemin då var urusel. Nu råder däremot en ömsesidig respekt - därför att man insett att det egna partiet aldrig kommer att få inflytande över Sverige om man inte tar makten gemensamt.

När Möller menar att största partiet i en koalitionsregering klarar sig bäst, har han uppenbarligen inte minne nog att minnas valen 1979 och 1982, då centerpartiet som största parti och statsministerparti förlorade mest. Inte mycket till vetenskap att bara välja det val, 1994, som stämmer med ens budskap...

Partier profilerar sig genom personer. Och partiernas företrädare får en avsevärt bättre plattform som statsråd. Små partier som i opposition bara kan räkna med medieintresse för en person, partiledaren, kan i regeringsställning öka medieexponeringen med 3-4 gånger, om man valt statsråd som kan hantera medierna. Skillnaden mellan att ingå i regering eller stå utanför är störst för små partier. Är de med tillhör de makteliten, är de utanför hamnar de i oppositionens långa skuggor. Det största partiet däremot, får fortsatt stor medieexponering som oppositionsledare.

Det finns alltid en "svagaste länk", eller hur. Och folkpartiet utgör den. Men det är ju struntprat att det skulle vara värre för en koalitionsregering. Tvärtom. Hade folkpartiet varit stödparti utanför regeringen, som miljöpartiet, hade förmodligen det interna gruffet blivit betydligt mer hätsigt än det nu är. Det blir en större sak att utmana partiledningen när partiet är i regeringsställning, än när den står utanför.

Alltså är nuvarande koalitionsregering - med majoritet i parlamentet - betydligt starkare än den Perssonska minoritetsregeringen som var i händerna på, och därför hade att locka och pocka med, två små profilhungriga partier utanför regeringen. Men gick dessa små profilerade stödpartier framåt i valet? Nej, deras sammanlagda väljarstöd minskade från 13 till 11 procent. Möllers resonemang faller samman som ett korthus.


Söndag 2007-01-07 / 11.30
länk
VÄNSTERN VÅNDAS SIN NYA MAKT I USA. Jag tycker de pratar för mycket i mun på varandra i den politiska talkshowen The McLaughlin Group, med förre katolske prästen och senatorskandidaten John McLaughlin, 80, som programledare. Men i helgen togs ett intressant tema upp: hur kommer demokratiska partiet att hantera Irak?

De medverkande kolumnisterna till vänster menade att president Bush kan föra kriget vidare även utan nya budgetanslag från den av demokraterna kontrollerade kongressen. Allt medan de till höger svarade att det där är just det intryck demokraterna vill ge - att de inte har någon makt, trots att de har majoriteten. Men de har makt. Och de kommer - till antikrigsaktivisternas stora förtret - att bevilja nya anslag till Irakkriget. Därmed kommer demokratiska partiet inte längre att kunna hävda att de inte är medansvariga. De måste inför vänsterväljarna i presidentvalet om mindre än två år tala om varför de skickat nya pengar till Irakkriget och därmed givit det sitt stöd.

Men kan inte demokraterna bara strypa budgetmedlen till kriget? Nej, det skulle inte vara ansvarsfullt mot de 140.000 man som finns i Irak. Vänstern skulle då framstå som dem som verkligen orsakade elände i Irak - de skulle bli ansvariga för kommande strider i Irak, orsakade av alltför snabbt tillbakadragande från USA:s sida.

Demokratiska partiet har ändan bak hur man än vrider sig. Det är inte alltid kul att få makt.


Söndag 2007-01-07 / 11.30
länk
ISRAEL HAR ALL RÄTT ATT BOMBA IRAN. Under årtionden har Irans propaganda om att utplåna Israel trappats upp. Världssamfundet har inte reagerat. Annat än att i FN-organ ställa sig på Irans sida. Den förra kommissionen, och det nya rådet, för mänskliga rättigheter ägnar sig åt att ständigt fördöma Israel samtidigt som man ignorerar verkliga övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Därför är det helt naturligt om uppgifterna i Sunday Times stämmer, att Israel planlägger kärnvapenattack mot Iran, Revealed: Israel plans nuclear strike on Iran.En stat vars folk redan utsatts för ett försök till total utplåning har all rätt i världen att försvara sig med förebyggande anfall om man förväntas utsättas för ett nytt utplåningsförsök medan världen - ännu en gång - står passivt. Om inte världen stoppar Irans kärnvapenprogram, kommer det att slås ut med andra medel.


Lördag 2007-01-06 / 16.35 länk
WIDAR ANDERSSON VARNAR FÖR VÄNSTER(S)VÄNG. Förre s-riksdagsmannen och ledarredaktören Widar Andersson varnar i Folkbladet för att förre ministern Morgan Johansson och "fördelningsvänstern" ska flytta fram positionerna inom socialdemokratin i samband med valet av ny partiledare, Arbetsvänstern måste styra (s):
Inom moderaterna finns - grovt tillyxat - två huvudsakliga falanger: skattesänkarhögern och arbetshögern. Med Reinfeldt vid rodret har arbetshögern tagit kommandot. I det socialdemokratiska partiet finns traditionellt - lika grovt tillyxade - två motsvarande fraktioner: fördelningsvänstern och arbetsvänstern ...

Morgan Johansson finner det tydligen stötande att den som har fördel av att kunna arbeta längre - och betalar in pensionsavgifter under många år - kan räkna med en något högre pension är den som inte arbetar lika mycket. Här krävs besinning ...

Människor som aldrig har betalat en krona i skatt/pensionsavgift är t ex garanterade en livslång pension. Deras pensioner betalas av andra människors skatter/pensionsavgifter. Pensionsavgifter på 18 % av lönen tas ut på alla inkomster men tillgodoräknas bara den enskilde upp till ca 300 000 kronor per år. Det betyder att den som tjänar 600 000 kronor/år betalar lika mycket pensionsavgifter till sig själv som till kollektivet. Det var en stor framgång för socialdemokraterna att få med borgerligheten på denna fördelningsmodell. Låt nu inte fördelningsvänstern rasera vad som uppnåtts.
Det här är just den eftervalsdebatt socialdemokraterna borde ägna sig åt, istället för att bara upprepa alla dessa nej till partiledarskapet. Men läget är tydligen så känsligt att de som åtrår posten inte ens vågar delta i framtidsdebatten om partiets färdriktning. Det är ju annars ett bra sätt att kampanja - visa sig aktiv och framåt utan att rakt ut säga att man vill bli partiledare.


Lördag 2007-01-06 / 16.35
länk
MER ÄN 300 FN-SOLDATER UTREDS FÖR VÅLDTÄKTER. Bland annat Expressen slår upp flera år gamla övergrepp av amerikanska soldater - som nu döms för sina brott. Men av någon anledning är det inte lika intressant att ta upp de över 300 fall av våldtäkter som FN-soldater på fredsuppdrag är misstänkta för, varav många på barn. Dessa soldater har inte fängslats, inte dömts, utan på sin höjd sänds hem.

Vilka trupper har den högsta moralen: de amerikanska, som i domstol och med stor öppenhet dömer de soldater som begår övergrepp, eller FN som tystar ner och låter bli att straffa soldater som begår övergrepp?

Det är först sedan brittiska Daily Telegraph riktat nya anklagelser om massvåldtäkter på barn av FN-soldater i södra Sudan som FN börjar ta misstankarna på något större allvar, rapporterar AP i U.N. investigated over 300 for sex abuse.

Jag förstår inte logiken i att med stor kraft, och om och om igen i åratal, fördöma USA som konsekvent bestraffar dem som gör sig skyldiga till övergrepp, medan man alltid ser mellan fingrarna när det gäller FN som låter övergrepp passera utan att lyfta ett finger. Svensk medielogik är inte sällan väldigt, väldigt tilltrasslad...


Lördag 2007-01-06 / 14.10
länk
LITTORIN GÖR DET SOM ÄR MÖJLIGT. I ekots lördagsintervju medverkade idag arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Och han lät som en ombudsman i LO. Arbetsrätten är helig. Det är rätt av facket att "tvinga" fram kollektivavtal med småföretagare. Han sa det flera gånger: facket ska tvinga fram de avtal facket vill ha!

"Vem ska annars avgöra vad som är rimligt - politikerna?", löd hans försvar av den svenska modellen.

Han ger facket rätt i att blockera en liten salladsbar i Göteborg, liksom blockaden av bygget i Vaxholm som drev företaget i konkurs och den utvidgade blockaden mot religiöst drivna småföretag i Smålandsstenar. Littorin tänker inte agera för att få någon ändring till stånd.

Skälet är att Sven Otto Littorin är en garvad och skicklig politiker. Det finns i Sverige idag ingen tillräckligt stark opinion för att utmana facket. Det har vi Företagarnas riksorganisation och Svenskt Näringsliv att tacka för. Under tio år har de varit mer angelägna om att dricka kaffe och äta mazarin med Göran Persson i Rosenbad än att bilda opinion för företagandets villkor. Priset får man nu betala när inte ens en borgerlig regering är villig att lyssna till näringslivets villkor. Moderaterna kan inte göra det, utan att förlora den strategi som givit dem valframgångar.

Företagarna har fått ny ordförande i Jan Carlzon och Svenskt Näringsliv får i vår ny ordförande efter mazarin-Treschow. Man får hoppas att de nya ledningarna inser att de måste gå på offensiven för att ändra svensk opinion. Och man har ett guldläge i att utnyttja fackens allt mer militanta uppträdande. Först när den allmänna opinionen är redo, kommer Sven Otto Littorin och regeringen att agera. Politiker som vill regera kan inte driva opinion, men de kan rida på den.

I sakfrågan tycker jag ju Littorin har helt fel. Det behöver inte handla om att överge den svenska modellen och flytta besluten från arbetsmarknadens parter till politikerna. Det handlar om att ta av fackföreningarna den orättfärdiga övermakt de fick av Olof Palme på 1970-talet genom att värna principen om negativ avtalsfrihet. Företag har också rättigheter. Företag måste ha rätt att slippa att skriva på avtal som andra vill ha. Det är ett maffiasamhälle om vissa aktörer ska kunna tvinga företag att skriva på avtal. Då gäller inte längre näringsfriheten. Precis som vi medborgare skyddas av ordningsmakten från övergrepp måste företag skyddas mot övergrepp.

Man kan vara för kollektivavtal utan att ge fackföreningar rätt att agera maffia.

En opinionsförändring är särskilt viktig för de små, för det är ju ingen slump att alla de företag som sätts i blockad är små. Facket använder de små för att statuera exempel. Och om de går i konkurs är det bara bra. Det höjer symbolvärdet för fackets makt gentemot storföretagen.

Men först när en sådan opinionsförändring skett kommer Sven Otto Littorin att lyssna på krav på förändringar. Kom ihåg det Jan Carlzon, Urban Bäckström och andra med resurser att driva opinion.


Lördag 2007-01-06 / 10.00
länk
MONA SAHLINS PARTILEDARTID KAN BLI KORT. Via Henrik Alexanderssons blogg påminns jag om vad Mona Sahlins så kallade Toblerone-affär 1995 egentligen handlade om.
  • Svart dagmamma
  • Obetald tv-licens
  • Privata kontantuttag på statens kreditkort
  • Privata bilhyror på statens kreditkort
  • Privata klädinköp på statens kreditkort
  • P-böter hos fogden
  • Obetalda dagisavgifter
  • En "time-out" på Mauritius som blev väldigt dyr för skattebetalarna
  • Två Toblerone
Ja, här ligger Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò i lä. Om Sahlin nomineras till partiledare kan det bli det kortaste partiledarskapet i socialdemokratins historia - om medierna ställer samma krav på socialdemokrater som på borgerliga...


Lördag 2007-01-06 / 10.00
länk
HOT VID DANMARKSPROTEST I LONDON GER FÄNGELSE. I går dömdes en av de muslimska demonstranter som i London i februari hotade att bomba Danmark och utrota alla som förtalar islam. Domen blev fängelse för uppvigling till mord, rapporterar CNN i Muslim guilty of soliciting murder, BBC i Cartoons protester found guilty och Daily Telegraph i Cartoon protester guilty of soliciting murder.

Det är för väl att den här sortens våldspredikningar nu börjar tas på allvar och straffas. Att hota och uppvigla till våld är straffbara handlingar - också för muslimer. Det är ett otyg att vissa i samhället får gå omkring och hota med döden, men inte andra. Att hota om våld och uppvigla andra till våld är handlingar, inte argument i en konversation, och faller därför utanför yttrandefriheten.

Detta gäller i lika hög grad muslimer som alla andra.

Den brittiska domstolen har beslutat om exakt det Jyllands-Posten ville ta upp med de 12 danska teckningarna: det måste gå att skämta om islam på samma sätt som man kan skämta om någon annan religion eller företeelse i världen. Utan att utsättas för hot.

Se fler av de avskyvärda plakaten i London-demonstrationen här. Se blogginlägg i urval: Muslimska kulturen ska diskuteras och Det måste gå att driva med islam.


Fredag 2007-01-05 / 16.20 länk
SATIR: SÅ LEDS AMERIKANSK UTRIKESPOLITIK. När nu den nya kongressmajoriteten tagit över i Washington är det många som gör anspråk på att leda landets utrikespolitik, vilket Paul Nowak tolkar. (Pelosi är nye talmannen, DNC är demokratiska partiet, Bush är presidenten, Reid är nye majoritetsledaren i senaten, Rangel är demokratisk kongressman på vänsterkanten och Hillary är förmodade presidentkandidaten Clinton.)


Fredag 2007-01-05 / 15.55
länk
NYA REGERINGEN SAKNAR SPINNDOKTORER. En läsare skriver:
Jag håller med dig i att svenska medier i stort sett är vänster eller iaf vänster socialliberaler, men för att förstå hela bilden måste medias drevmentalitet och dramaturgiskapande drag tas med.

Just nu pågår det ett drev mot borgerligheten där det finns en dramaturgi som går ut på att svenska folket skall ha ändrat sig och det är enbart artiklar som passar in i den dramaturgin som kommer in. Det ger ett utrymme för och ett behov för duktiga spindoktorer att påverka dramaturgin vilket borgerligheten verkar sakna just nu.
Så är det nog. Redan i valrörelsen märktes att det saknar någon som har till uppgift att analysera budskap utifrån hur medierna kan komma att använda dem. Värsta fadäsen var när statsministerkandidaten Reinfeldt 15 augusti plötsligt började resonera om att sänkningen av fastighetsskatten skulle betalas med minskade ränteavdrag. Fram till dess hade alliansen initiativet och Pär Nuder fick springa ut med s-löfte om att frysa fastighetsskatten. Men med Reinfeldts resonemang tappade man initiativet och hamnade i försvarsställning: lovade man verkligen sänkt fastighetsskatt?

Resonemang fram och tillbaka är bra - utom på den politiska toppen. Där måste budskapen till allmänheten vara glasklara om man ska behålla initiativet. Och klara kan budskapen bara bli om man förstå och tar hänsyn till hur "mediedramaturgin" kommer att bearbeta budskapen. Hur kommer medierna att försöka tolka det regeringen säger, utifrån vad som är aktuella teman i nyhetsförmedlingen?

Här har socialdemokratin alltid haft ett större gehör än de borgerliga. Varför vet jag inte. Men det är tid för alliansen att skaffa sig denna kompetens.


Fredag 2007-01-05 / 14.30
länk
HELA LISTAN: SVENSKA FOLKETS BETYG PÅ REGERINGEN. Eftersom inga medier på nätet lagt ut svenska folkets betyg på den nya regeringen, en mätning genomförd av Sifo 11-14 december 2006, finns nu hela listan här. Jag har också låtit jämföra med de tre senaste årens betyg för s-regeringens ministrar.

Svenska folket ger alliansens ministrar högre betyg än sina föregångare, ett snittbetyg på 2,9, vilket kan jämfört med 2,7 för Göran Perssons regering 2003, före tsunamin.

Jag tycker betygen i stort sett är rättvisa. Men jag skulle sätta högre betyg på finansminister Borg och arbetsmarknadsminister Littorin. De har på kort tid sjösatt stora och viktiga reformer. Jag tycker också att utbildningsminister Leijonborg är värd minst lika högt betyg som företrädaren Pagrotsky. En som fått för högt betyg är kulturminister Adelsohn Liljeroth (det som hänt på hennes departement utfördes av avgångne Stegö.)

Svenska folkets betyg på regeringen

Ministerlistan
2003 2004 2005 2006
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) 3,4
Statsminister Göran Persson (s) 3,1 3,1 2,7
Europaminister Cecilia Malmström (fp) 3,0
Vice statsminister Bosse Ringholm (s) 2,6 2,4 2,1
Justitieminister Beatrice Ask (m) 3,0
Justitieminister Thomas Bodström (s) 3,5 3,4 3,5
Migrationsminister Tobias Billström (m) 2,5
Migrationsminister Barbro Holmberg (s) 2,6 2,5 2,4
Utrikesminister Carl Bildt (m) 3,4
Utrikesminister Laila Freivalds (s) 3,0 2,5 1,9
Handelsminister Sven Tolgfors (m) 2,9
Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) 2,7 2,6 2,5
Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) 2,9
Biståndsminister Carin Jämtin (s) 2,6 2,4 2,6
Försvarsminister Mikael Odenberg (m) 2,8
Försvarsminister Leni Björklund (s) 2,6 2,4 2,4
Socialminister Göran Hägglund (kd) 3,0
Socialminister Berit Andnor (s) 2,5 2,4 2,3
Folkhälsominister Maria Larsson (kd) 3,0
Folkhälsominister Morgan Johansson (s) 2,4 2,5 2,5
Socialförsäkr.min Gunilla Husmark Pehrsson (m) 2,7
Sjukvårdsminister Ylva Johansson (s) - 2,6 2,6
Finansminister Anders Borg (m) 2,9
Finansminister Pär Nuder (s) 2,6 2,3 2,5
Finansmarknadsminister Mats Odell (kd) 2,8
Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg (s) - 2,4 2,6
Utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) 2,7
Utbildningsminister Leif Pagrotsky (s) 3,1 3,0 3,1
Skolminister Jan Björklund (fp) 3,1
Skolminister Ibrahim Baylan (s) - 2,8 2,6
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 2,9
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) 2,7 2,5 2,4
Miljöminister Andreas Carlgren (c) 2,8
Miljöminister Lena Sommestad (s) 2,6 2,6 2,6
Näringsminister Maud Olofsson (c) 3,1
Näringsminister Thomas Östros (s) 2,8 2,8 2,7
Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) 2,7
Infrastrukturminister Ulrica Messing (s) 3,2 3,1 3,1
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 2,7
Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) 2,3 2,4 2,3
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 3,1
Ungdomsminister Lena Hallengren (s) 2,6 2,5 2,4
Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) 3,0
Integrationsminister Jens Orback (s) - 2,4 2,5

Genomsnittsbetyg

2,74 2,62 2,56 2,93

Frågan som ställdes: Vilket betyg sätter du på statsrådet för hans eller hennes insatser i år? Betygsskala: 5 = Mycket bra. 4 = Bra. 3 = Godkänd, varken bra eller dålig. 2 = Dålig. 1 = Mycket dålig.

Källor: Aftonbladet 4 januari 2007 (ej online), 26 december 2005 och 5 januari 2005.


Fredag 2007-01-05 / 11.08
länk
SOM BLOGGEN TIPPAT: KHALILZAD EFTERTRÄDER BOLTON I FN. För den som följer bloggen är det ingen överraskning att Zalmay Khalilzad blir USA:s näste FN-ambassadör. Det diskuterades här för en månad sedan.

Men nu står det klart att president Bush kommer att nominera honom till posten. Och det är som SVT skriver: Muslim ska föra USA:s talan i FN.

Khalilzad är av samma kaliber som John Bolton: kan kombinera tuffhet med diplomatisk fingerfärdighet. Och att han företräder USA och presidenten råder det ingen tvekan om. Khalilzad har tidigare varit USA:s ambassadör i Afghanistan och nu senast i Irak.


Fredag 2007-01-05 / 11.02
länk
SIFO-BEVIS PÅ VÄNSTERVINKLADE MEDIER. Igår publicerade Sifo via TT sin traditionella betygsättning av regeringens ministrar. Jag hittar inte någon artikel om denna mätning på nätet överhuvudtaget. Aftonbladet publicerade den i sin papperstidning igår - men sedan är den puts väck. Som om opinionsmätningen aldrig gjorts. Varken aftonbladet.se eller någon annan tidning har lagt ut resultatet.

Varför?

Därför att den borgerliga regeringens statsråd får bättre betyg av svenska folket än vad regeringen Persson fått.

Hade alliansregeringen fått sämre betyg än Persson-regeringen, då hade det slagits upp stort på förstasidorna i alla medier.

Det är inte bara vad tidningar och redaktioner tar upp som avgör deras partiskhet, det är också vad de inte tar upp.

Efter det formidabla drev efter ministrar som förekom i höst, och efter de omdömen som exempelvis KG Bergström gjorde i SVT:s årskrönika om att den nya regeringen kännetecknas av "orutin" och "dåligt politiskt handlag" är folkets betygsättning hos sifo en synnerligen intressant nyhet. Den har stort nyhetsvärde. Men medierna väljer att tiga. De har inte fått som de velat: dåliga betyg för regeringen.

Så opartiska och balanserade är svenska medier.


Torsdag 2007-01-04 / 21.36 länk
WALLENBERGS. Numera blir man överraskad när en "dokumentär" faktiskt är en dokumenter - ett inträngade faktasökande arbete, motsatsen till propaganda. Och Gregor Nowinski har verkligen gjort ett förträffligt arbete åt SVT i dokumentären om bankfamiljen Wallenbergs. Ikväll gick andra delen av tre.

Jag undrade just hur mycket av Lennart Hylands intervjuserie med Marcus Wallenberg från 1980 som skulle dyka upp. Jag minns från den att Marcus Wallenberg sa att han var sparsam rent privat. Det var något han fått lära sig som barn. Pappa häradshövdingen hade givit veckopeng i ett kuvert och krävde att sonen skulle anteckna på kuvertet vad han köpte, som en liten kassabok. Detta för att lära sig pengars värde. Den rutinen satt i. Ännu 80 år fyllda ägde Marcus Wallenberg ingen plånbok, utan hade kontanter i ett kuvert, på vilket han nedtecknade vad han köpte (det här var ju före kreditkortens tid).

Ett annat minne som dyker upp är vad Thorbjörn Fälldin berättade om Marcus Wallenberg i intervjuboken "En bonde blir statsminister" (1998). Fälldin hade inte varit statsminister många dagar innan Wallenberg ringde och frågade om Fälldin ville bli underrättad om större händelser i internationella näringslivet, vilket han naturligtvis inte tackade nej till. Därefter fick statsministern återkommande samtal från Wallenberg. Under regeringstiden förbryllades ekonomiminister Gösta Bohman över att statsministern alltid kände till de stora nyheterna inom svenskt och internationellt näringsliv före honom själv och frågade Fälldin: "vad fan har du för informationskällor?" - utan att få besked.

Gregor Nowinski har i sin dokumentär trängt längre in i Wallenbergarnas värld än någon annan. Dokumentären knyter samman de lösa bitar man känner till, lägger till nya och visar hur man tänker och fungerar. Jag tycker ju det är uppfinnarna och entreprenörerna som är näringslivets hjältar, men som ägare genom stiftelserna har Wallenberg bidragit till utvecklingen då man ställt riskvilligt kapital i näringslivets tjänst.


Torsdag 2007-01-04 / 19.46
länk
ALLIANSREGERINGENS FÖRSTA 100 DAGAR. Vilken skillnad det är mellan det demokratiska partiets stapplande och snubblande steg efter valsegern i USA i november - och den nya svenska alliansregeringen som i raketfart genomfört flera tunga vallöften långt innan de första 100 dagarna gått.

Egentligen löper de första 100 dagarna ut den 14 januari (från regeringens tillträdde 6 oktober 2006). Men redan på lördag sänder radions P1 ett "Ekospecial" om Reinfeldts första hundra dagar (kl 12.40) och på måndag sänder TV4 programmet Hundra dagar med Reinfeldt.

I SVT:s årskrönika igår talade KG Bergström om "schabbel", "orutin" och "dåligt politiskt handlag" från den nye statsministerns sida. Återstår att se om P1 och TV4 är lika ytligt fokuserade på mediespelet snarare än att se till sakpolitiken. Journalistkåren kunde inte ta ut sin stora besvikelse över att vänsterregeringen förlorade på folket som röstat fel, därför attackerade man särskilt hårt den nya regeringen. Minsta brist som uppdagades ansågs genast vara av gigantisk betydelse. En icke-betald TV-licens blev världssensation och svartlön till barnflickor orsakade enorm indignation. Nu. När sosseadelns Thomas Bodström tillträdde som justitieminister var samma brister inga skäl för avgång. Men nu var det så.

Om man bortser från denna storm i mediernas vattenglas, för att istället se till sakpolitiken - det som betyder något för svenska folket - har ju ingen regering i historien genomfört så mycket av sitt valprogram på så kort tid som denna.

Nedläggningarna av byråkratier - som länsarbetsnämnder, djurskyddsmyndighet och arbetslivsinstitut - är en god start på kampen regleringsvansinnet i Sverige. Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är stora och banbrytande. Det visas exempelvis av den hårda vänsterkritiken. Dessa konkreta förändringar är av avgörande betydelse för att få rätsida på det enorma svenska utanförskapet. Dessutom kommer ytterligare en dramatisk förändring 25 januari - mer i plånboken tack vare det nya jobbavdraget. Denna skattesänkning är den största för låg- och medelinkomsttagare på länge - kanske någonsin.

Och den här handlingskraften visar en center-högerregering bestående av fyra partier med klar majoritet i parlamentet. Det är ett unikt fenomen i ett Europa som just nu mest har mycket svaga regeringar.

Hur det kommer att gå? Ja, jag tror man har bättre möjligheter än någonsin att väljas om 2010. Det hänger först på att man lyckas få fler i jobb och färre i utanförskap. Det är en gigantisk uppgift. Men även om man lyckas räcker det inte. Man måste sedan tala om vad alliansens mål är för åren efter 2010.

Och det är kanske här alliansens svaghet finns: kommer de fyra partierna att hålla ihop när politiken ska utvecklas? Behovet av att forma ny dagordning uppstår inför nästa val, men kan också uppstå akut, beroende på nya dramatiska och oväntade händelser. Jag tror inte på partisammanslagningar, men väl på att skapa en mentalitet där alla aktiva i de fyra partierna har en sak i ryggmärgen: "vi kan bara vinna tillsammans och gemensamt".


Torsdag 2007-01-04 / 11.58
länk
DEMOKRATERNAS RIVSTART I KONGRESSEN SABOTERAD AV ANTIKRIGSPROTESTER. Det var meningen att det demokratiska partiet skulle rivstarta i kongressen med sin nyvunna majoritet i representanthus och senat, men presskonferensen blev ett spektakel där antikrigsdemonstranter tog över och skrek att demokraterna först av allt måste stoppa budgetmedlen till Irakkriget.

De nya makthavarna i kongressen fick snabbt avbryta sin presskonferens.

Det rapporterar USA Today i Protesters take over Dems' news conference, Fox News i Iraq War Protesters Break Up House Democrats' Press Conference och AFP i Political gadfly Cindy Sheehan disrupts Democrats' policy meet.

Så går det när man allierar sig med tokvänstern. De tar över genom våld, skrik och skrän. Det här börjar likna 1968 då det demokratiska partiets konvent fullständigt havererade på grund av protester, demonstrationer och kaos. Amerikanska folket insåg att om demokratiska partiet inte ens kan visa ledarskap över sina egna sympatisörer, hur ska de då kunna leda landet. Samma sak kan nu vara på väg att hända inför 2008.


Torsdag 2007-01-04 / 11.14
länk
REKORDÅR OCKSÅ FÖR MUSEER SOM TOG BETALT. Frågan om gratis entré till museerna har blivit symbolfrågan mellan socialisterna och de borgerliga i kulturpolitiken. Men nu visar statistiken för år 2006 att kultur inte alls måste vara totalt utan uppoffring för att bli intressant. Svenska Dagbladet rapporterar, Rekordår trots entréavgift
Slopad fri entré kommer att leda till färre besökare, befarar flera museer. Men för de museer som tog betalt blev förra året ett rekordår.

- När den fria entrén infördes på andra museer trodde vi att besöksfrekvensen skulle gå ner hos oss, men så blev det inte, konstaterar Klas Helmerson, chef för Vasamuseet.

I stället blev 2006 det bästa året hittills för Vasamuseet med 973.722 besökare. Det är en ökning med nio procent jämfört med året före. Också Tekniska museet tog emot rekordmånga besökare förra året, trots avgiftsbelagd entré. Jämfört med 2005 ökade besökarna med 14 procent till 187.258 besökare.
Att göra museer gratis tillgängliga betyder att devalvera deras värde. Varför ska museer anstränga sig att ordna intressanta och pedagogiska utställningar när besökarna ändå inte betalt för det man får? Jag besökte Historiska museet under året och det var som att besöka ett lager där allt stod huller om buller, utan en tanke på besökarna. Och inte kunde jag klaga, jag var ju där utan att betala. Jag kunde ju inte ens kräva pengarna tillbaka.

Gratisentré är en mental fälla som reducerar museerna till skräp. Det är med intresseväckande presentationer och utställningar som museer ska locka besökare, inte genom att göra museer till soprum.


Torsdag 2007-01-04 / 10.40
länk
HÖKMARK KAN BLI MÄKTIGASTE SVENSK I EU-PARLAMENTET. På tisdag väljer EU-parlamentets största partigrupp EPP (moderater och kristdemokrater) ny gruppledare. En av två huvudkandidater är Gunnar Hökmark. I sin blogg menar Henrik Alexandersson att valet står mellan fransmannen Joseph Daul som slår vakt om jordbruksstöd och mer regleringar, och svensken som vill styra in den konservativa gruppen på mer liberal politik med avreglering, EU-mygel på hög nivå.

Gruppledarvalet är särskilt intressant eftersom brittiska Tory kan bryta sig ur EPP om inte gruppen intar en mindre regleringsvillig linje. Hökmark skulle därmed vara en kandidat som kan rädda EPP från splittring.

Det vore ju också en välgärning om EU-parlamentet kunde få åtminstone en etablerad partigrupp som intar en avog inställning till att reglera sönder kontinenten.

Mer om EU-parlamentets partigrupper. Se också EEP-ED leadership election rescheduled


Onsdag 2007-01-03 / 18.05 länk
VAD VILL JOSCHKA FISCHER, EGENTLIGEN? Tysklands förre utrikesminister Joschka Fischer (Die Grüne) skriver en DN-kolumn idag, Måtte USA åter börja samarbeta.

Hans budskap är inte lika plumt som Sverker Åströms (se förrförra kommentaren), men ändå väldigt otydligt, oklart och vingligt. Å ena sidan visar han respekt för USA: ”Bara Amerika kan förena realism och idealism samt egenintresse och etik i sin utrikespolitik. Traditionellt har USA sett frihet och demokrati som sina mål.”

Men å andra sidan dömer han ut USA:s utrikespolitik, och då inte bara Bush-administrationens utan också Bill Clintons. Fischer vänder sig mot unilateralismen: ”Den utrikespolitiska eliten i Washington uppfattade alltmer USA som en nutida Gulliver, fastbunden och förtryckt av politiska dvärgar med lagar, fördrag och multilaterala institutioner ... Redan under det kalla krigets slutår började USA att betrakta internationella avtal och organ som hinder.”

Vad vill då Fischer? Jo, att USA ska ge upp sin makt och ”samarbeta” med andra. Att agera ensamt ger ingen framgång för USA.

Men ingenstans talar Fischer om VILKET politiskt innehåll det är som Amerika ska samarbeta om eller VILKA strategiska sakpolitiska ståndpunkter det är som Amerika ska ge upp. Det är som om Göran Persson skulle föreslå samarbete över blockgränsen utan att ange ett enda exempel på vilka politiska ståndpunkter han vill samverka om. Grumligt, eller hur?

Man kan också fråga sig varför bara USA ska behöva ge upp ståndpunkter. Varför ska inte Europa, Ryssland eller Kina kompromissa och tillmötesgå USA? Det är en märklig form av samarbete Fischer förespråkar, där bara ena parten ska ge, ge, ge och ge, medan de andra bara ska ha, ha och ha.

Men låt oss ta Fischer på allvar. Eftersom han nämner att USA står för frihet och demokrati i sin utrikespolitik, är den enda logiska slutsatsen man kan dra av hans luddiga resonemang att USA ska ge upp ambitionen om att sprida frihet och demokrati i världen.

Samarbeta för att förhindra frihet och demokrati i världen! Så kan alltså Fischers budskap tolkas om man försöker räta ut hans krumbukter. Ett konstruktivt inlägg? Knappast.


Onsdag 2007-01-03 / 15.00
länk
SVENSKA NYHETER - BARA I FOX. Det är som bloggen kulturrevolution skriver, Titta på Fox News (om du vill veta vad som händer i Sverige).

Igår rapporterades här i bloggen om att en amerikan inte fick vård i Karlshamn pga sin nationalitet. Orsaken till den nationella diskrimineringen har svenska medier utelämnat i sin rapportering - att läkaren som palestinier vägrar hjälpa en amerikan. Men redan i fredags kunde den amerikanska allmänheten ta del av nyheten i Fox News, Diagnosis: Disturbed?
En kvinna från Nashville som firade jul i Sverige har gjort en formell anmälan sedan hon vägrades medicinsk behandling av en lokal läkare - därför att hon är amerikan.

Valery Johansson besökte mottagningen för att kontrollera halsen. Men istället för att presentera sig, började läkaren skrika åt henne - han tycker inte om amerikaner och ogillar att höra engelska språket talas i hans lokaler. När han konfronterades om sitt uppträdande sedan han stormat ut ur rummet, sa läkaren 'Jag tänker inte ha något att göra med männskor som henne.'

Johansson säger att läkaren var en palestinier som motsatte sig amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern.
Ja, denna nyhet censureras i Sverige. Vi får förmodligen räkna med att i utländska medier få höra vad som blir av patientens anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.


Onsdag 2007-01-03 / 12.25
länk
SVERKER ÅSTRÖM VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT NORDKOREA. Sverker Åström har som diplomat alltid hävdat att man ska samtala också med diktaturer, som kommunistledarna i Sovjetunionen, Kina och Kuba, med Pol-Pot i Kambodja och med alla mördarregimer i Afrika. Nu har han slängt allt han tidigare förespråkat överbord. Men det är inte diktaturerna han vill ta avstånd ifrån. Nej, han vill plötsligt att Sverige ska bryta alla förbindelser med USA.

I DN skriver han att statsministern inte ska samtala med USA:s president.

Hur korkad får man bli? Hela artikeln kan sammanfattas med: ”Usch Bush!” Inte mycket till utrikespolitisk strategi.

Sverker Åström vill att Sverige ska isolera sig och avskärma sig från omvärlden. Har Nordkorea blivit Åströms nya idealmodell? Man kan inte annat än skaka på huvudet.

UPPDATERING: En läsare påpekar att Sverker Åström så sent som på 1980-talet reagerade negativt när någon officiell person i Sverige uttalade kritik mot Sovjetunionen, se mer av Andres Küng.


Onsdag 2007-01-03 / 10.50
länk
AMERIKANERS MINSKADE VILJA TILL UPPOFFRING I KRIG. Hade viljan att försvara friheten bland amerikaner varit lika låg på 1940-talet som den är idag, hade Europa aldrig befriats från nazism och kommunism.

För ABC/AP försöker Jeff Donn reda ut vad den minskade viljan till uppoffringar beror på och som blivit så tydlig i samband med Irakkriget, U.S. Toll in Iraq Lower Than Past Wars. I Irakkriget har 3.000 amerikanska soldater dödats. (Om vi jämför med Sverige, som har ungefär en 30:e del av USA:s befolkning, skulle det vara 100 soldater som dödats under nästan tre års krig.) Det är betydligt mindre dödade än vad amerikanska folket uthärdat tidigare. I andra världskriget dog 400.000 soldater. I Koreakriget miste 54.000 soldater livet och i Vietnamkriget ökade motståndet när dödstalen närmade sig de 58.000 som till slut dog där. Irak är inte på långa vägar lika krävande. Ändå är opinionen inte beredd till uppoffringarna.

En förklaring kan vara att fienden inte är lika tydlig och målet inte uppfattas som lika klart som i exempelvis andra världskriget. 82-årige krigsveteranen Ed Collins som var med i invasionen av Normandy säger ”Jag tog värvning när jag var 18. Men vi slogs för någonting. Nu har vi ingen aning om vilka vi kämpar emot och vad vi kämpar för.”

Det visar, menar jag, att antikrigsaktivisterna lyckats grumla bilden av vad striden handlar om. Genom konspirationteorier skapas en osäkerhet om målen. Samtidigt är det ju så att terrorister och fundamentalister inte står i talarstolar och deklarerar sina avsikter, som Hitler, och ställer upp en armé som utgör en tydlig frontlinje. Det är inte lika enkelt som förr att se vem som är vän och fiende. Eftersom inte alla muslimer är fiender - inte alls, antalet är litet - blir de svåra att urskilja. Det gör att vissa hävdar att ingen är fiende och att islam är en fredens religion, vilket den uppenbarligen inte är eftersom dödandet i vår tid sker i islams namn.

En annan förklaring som artikeln tar upp är att ”Amerikaner aldrig varit kända för sin uthållighet.” Man vill gå in och snabbt rensa upp och sedan ha konflikten avslutad. När det istället handlar om idéernas kamp mot en militärt underlägsen, men genom asymmetrisk taktik ändå ytterst dödlig, fiende, då tenderar det att bli en under lång tid utdragen konflikt. Den globala tekniska utvecklingen gör också att många förväntar sig att USA ska vara så överlägset att man når snabba och smärtfria resultat. Tekniken har gjort att färre soldater dör, men förväntningarna är mycket högre än vad tekniken förmått leva upp till. Särskilt som fienden anpassar sig och söker sårbara punkter.

En tredje förklaring till amerikanska folkets minskade vilja till uppoffring kan bero på att man från officiellt håll gav sken av att det skulle bli en snabb och enkel invasion. Detta byggt på erfarenheterna från de senaste krigen - i Afghanistan, på Balkan och Kuwaitkriget 1991. Amerikaner räknade inte med att Irak skulle leda till några större uppoffringar.

Den fjärde förklaringen som Jeff Donn tar upp bygger på det faktum att yngre generationer inte är vana att alls behöva göra uppoffringar. Efterkrigsgenerationerna har inte behövt oroa sig för att få sitt liv slaget i spillror på grund av krig. ”I vår materialistiska kultur har kanske prioriteringarna helt enkelt blivit annorlunda. Alla ser till sitt eget, säger krigsveteranen Tony Bouza.”

Jag skulle vilja lägga till att amerikaner inte är lika religiöst bottnade som förr och därmed blir allt mer lika européer, som aldrig skulle komma på tanken att offra någonting för sin nästa. Européer har ju istället slagit ihjäl sina grannar genom historien.

Om amerikaner blir som européer är den västerländska kulturen illa ute. Då kommer ingen att vara beredd att själv göra några uppoffringar för frihetens idéer. Vi kräver vår frihet, men är inte beredda att lyfta ett finger för att försvara den. Det är paradoxen hos liberalismen.


Onsdag 2007-01-03 / 10.50
länk
STOR MAJORITET FÖR SVENSKA I KLASSRUMMET. I går rapporterades i SVT, Fp: Skolbarn måste prata svenska:
Elever på vissa skolor i Malmö ska på lektionstid bara få prata svenska. Det föreslår två av stadens ledande folkpartister. Syftet är att invandrarelever ska tvingas öva på sin svenska.
Det är djärvt av kommunalrådet Ewa Bertz (fp) och riksdagsledamoten Allan Widman (fp) att lägga ett förslag som så tydligt står i direkt strid med multikultimentaliteten som dominerar etablissemangen i vårt land.

Men när Aftonbladet lägger ut webbfrågan ”Är det rätt att förbjuda andra språk än svenska i klassrummet?” svarar 77 procent av 45.920 svarande: ja!

Webbfrågor är inte statistiskt säkra, men det visar reaktionen hos tidningens läsare. Och den är tydlig nog. Svenska folket vill se en betydligt rakare politik mot immigranter i landet. Att, som SVT, jämföra med tornedalsfinskan som förbjöds i skolorna på 1950-talet är totalt fel. Där handlar det om en befolkning som som har sina rötter här i landet. När det gäller Malmö och övriga städer handlar det om invandrare som kommit hit av fri vilja.

Man har valt Sverige. Då har man också en förbannad skyldighet att lära sig språket i det land man lever. Man kan inte "ta med sig" sitt hemlands språk och kräva att det plötsligt ska gälla i Sverige. Immigranterna i Sverige får göra som de svenska immigranterna i Amerika: anpassa sig till sitt nya hemland. Det betyder inte att all kultur och tradition försvinner, men det betyder att man måste sätta försörjning och kontakterna med det nya samhället före sin gamla kultur.

Att en stor del av invandrarbarnen går ut skolan med underkända betyg är ju huvudförklaringen till att denna grupp också har högre arbetslöshet. Den som saknar kompetens, och tillochmed inte förmår att genomgå anställningsintervju, blir dömd till utanförskap. Det är ju så socialdemokraternas politik har fungerat. Det är dags att bryta med den. Widman och Bertz har helt rätt.


Tisdag 2007-01-02 / 23.40 länk
VARM OCH HUMORFYLLD HYLLNING TILL GERALD FORD. Jag har sett flera framträdanden av president Bush den äldre på senare tid som varit lysande. När man idag höll begravningsceremoni för förre presidenten Gerald Ford gjorde han det igen. Men stor träffsäkerhet i tonen blandade han allvar med humor:
Till den ljusa sidan, Gerry och jag delade kärleken till golf och hade också rykte om tvivelaktigt spel inför större publik. "Jag vet att jag spelar bättre golf", sa Ford en gång till en vän, "jag brukar träffa färre åskådare".

Han hade en underbar känsla för humor och tog inte ens illa vid sig när Chevy Chase fick hela världen att tro att denne utmärkte, välkoordinerade idrottsman egentligen var klumpig. Ford sa det var roligt. Han skrev så i sina memoarer.
Se hela minnestalet: Transcript of eulogy by George H.W. Bush (startar mitt på sidan, International Herald Tribune)


Tisdag 2007-01-02 / 23.30
länk
EURON ALLT MINDRE POPULÄR. Vid årsskiftet blev inte bara Bulgarien och Rumänien medlemmar av EU; den tidigare Jugoslaviska delstaten Slovenien blev också 13:e medlemmen av eurozonen. Man är därmed först i det tidigare östblocket att klara inträdeskraven. Men inträdet sker i en tid då eurons ställning försvagas i medlemsländerna, rapporterar Independent i Backlash against euro could mean Slovenia is last entrant:
Skepticismen har spridit sig över kontinenten. En nyligen utförd opinionsmätning i Frankrike visar att 52 procent av folket anser att euron var ett dåligt beslut för deras land. I Tyskland, som motvilligt gav upp sin starka D-mark, växer nostalgin för den gamla valutan och 58 procent anser att man skulle vilja återgå till den om man fick välja.
EU måste ta itu med sina inre problem - vi har inte fått ett regelverk istället för 27 nationella, vi har fått 28 regelverk att följa. Det urvattnade tjänstedirektivet innebär att småföretag som vill expandera måste följa arbetsrättsreglerna i vart och ett av EU-länderna. Det här är inte en frihandelszon - det är en byråkratzon.


Tisdag 2007-01-02 / 12.10
länk
BESÖKEN I BLOGGEN HAR ÖKAT MED 77 PROCENT. Under december månad 2006 hade trafiken till bloggen i hjärtat rebell ökat med 77 procent jämfört med december månad 2005. Det har med andra ord varit ett fantastiskt år, där naturligtvis valrörelsen var höjdpunkten med drygt 105.000 unika besök under september månad.

Diskussionen om bloggarnas betydelse i svensk samhällsdebatt har av någon märklig anledning fokuserats på om de bidrar med egna avslöjanden, scoop av kvällstidningskarraktär. Men i valdebatten visade det sig att de snarare bidrog med kvalificerade analyser och kommentarer till skeendet som tillförde andra perspektiv än redaktionernas. När det exempelvis gäller referaten från de stora debatterna kunde den samhällsintresserade nyhetskonsumenten via bloggar i realtid följa tolkningar av vad som sades i partiledardebatter och utfrågningar. Eftersom tidningarnas tolkningar dagen därpå inte nämnvärt avvek från bloggar som denna, kunde konsumenterna snabbare få kvalificerad information här istället för att vänta ett halvt dygn.

Sedan vill jag passa på att be om ursäkt för att jag inte svarar på alla mejl. Jag lägger redan ner så mycket tid på bloggen att tiden inte räcker till för mejlväxling. Men jag läser alla mejl och de är en värdemätare jag uppskattar, för såväl instämmanden som kritik och tips på artiklar jag borde läsa. Tack!

Mer statistik: Allt fler läsare.


Tisdag 2007-01-02 / 12.10
länk
VÄGRAD VÅRD I SVERIGE - FÖR ATT HON VAR AMERIKAN. Svenska medier tiger, men in utländsk press rapporteras om hur en kvinna vägras vård av läkare i Karlshamn av en enda anledning: hon var amerikan, Woman turned away by doctor - for being American.

När jag började läsa förstod jag först inte hur en svensk läkare så flagrant kan bryta mot läkaretiken. Men sedan blev det uppenbart: läkaren var palestinier.

Att söka vård i Sverige betyder inte längre att få svensk vård enligt svenska regler. Det kan lika gärna vara Mellanösterns infekterade rasism som styr på svenska sjukhus och vårdcentraler.

Förklaringen är given: svensk integration betyder att palestinier i Sverige kan fortsätta hata judar och hata amerikaner till sådan grad att de vägrar utföra det arbete de enligt lag ska utföra. Palestinier och andra står över svenska regler - de kan tillämpa precis vilka moraliska koder de vill.

Det här är fullständigt vidrigt. Fallet är anmält till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den här läkaren måste få sin svenska läkarlegitimation indragen. Om inte, blir snart mängder med oacceptabla paralleller verklighet: en läkare som sympatiserar med sverigedemokraterna kan neka vård åt invandrare. En kommunistisk läkare kan vägra vårt åt en patient som bor på Östermalm. En judisk läkare kan vägra ge vård åt en muslim.

Det här fallet visar att svensk integration inte bara misslyckats, utan hotar hela det svenska samhällets grundläggande fundament. En omläggning måste ske. Det kan bara finnas ett mål: assimilering. Den som bor och verkar i Sverige måste inse att man har att agera som svensk och följa svenska seder, bruk och lagar. Vi måste bli tydliga på den punkten. Ett första steg är att dra in legitimationen för den palestinske läkaren i Karlshamn.


Tisdag 2007-01-02 / 9.36
länk
FN MÅSTE RÖJA UPP BLAND BLÅ BASKRARNA. I och med årsskiftet har världen fått en ny generalsekreterare i FN: Ban Ki-Moon. New York Post-kolumnisten Peter Brookes skriver om vilken hans första uppgift bör bli: att städa upp i FN:s fredsbevarande trupper, When the U.N. Fails:
Förenta Nationerna har mer fredsberarande trupp än någonsin, med nästan 100.000 man i blå baskrar (militär, polis och civila observatörer) i 18 operationer i fyra världsdelar. Det är fler trupper utomlands än någon nation, utom USA. Faktum är att om FN godkänner en ny större operation i år kommer FN att ha fler trupper än vad USA har i Irak.

Dessutom konsumerar dessa fredsbevarande trupper 5 miljarder dollar av FN-sekretariatets hela budget på 7 miljarder dollar ... Washington betalar den största andelen (27 procent) av kostnaderna för detta fredsbevarande - för att inte nämna andra praktiska bidrag ...

Problemet är att FN inte sköter dessa operationer effektivt. Vissa operationer har sedan länge slutat vara av nytta.

• Insatsen i Västsahara har pågått i 15 år och de olika partierna, Maroccos regering och folkfronten Polisario, vägrar fortfarande att underteckna avtalet från 2001 som förhandlades fram av förre utrikesminister James Baker. Kostnaden för blå baskrarna: 45 miljoner dollar per år.

• Ungefär 45 fredsobservatörer är fortfarande utstationerade på gränsen mellan Indien och Pakistan i Kashmir, detta i enlighet med ett avtal från 1949. Det är svårt att se vilken effekt de har på kärnvapenmakterna på båda sidor.

• Den långvariga effekten av fredsbevarande trupp kan också skapa en farlig illusion av stabilitet. FN:s mission i södra Libanon (UNIFIL) före sommarens gränskrig mellan Hizbollah och Israel tjänar som exempel ...

• Ytterligare ett tragiskt fall där FN:s fredsbevarande styrka misslyckades på grund av bristande politisk vilja är, naturligtvis, folkmordet i Rwanda - där uppemot en miljon människor slaktades 1994.
Peter Brookes menar att FN-insatserna måste ha ett robust mandat och uttalat politiskt stöd för att använda dödligt våld för att skydda civila i syfte att uppnå FN-missionen. Annars blir missionerna inte mycket mer än plåster på cancersjukdom.

Nye generalsekreteraren måste också få slut på korruptionen i dessa program, skriver Brookes. En revisionsgranskning 2006 drog slutsatsen att under de senaste sex åren försvann 265 miljoner av varje miljard dollar som satsades på fredsbevarande i mutor, bedrägerier och slöseri.

Ja, Ban Ki-Moon har mycket att ta itu med. Det blir intressant att se om han är villig att städa upp efter den avgående generalsekreteraren.


Tisdag 2007-01-02 / 8.58
länk
HILLARY CLINTON TAPPAR MARK. De sista opinionsmätningarna för året i USA visade att Hillary Clinton förlorat sin stora ledning bland demokratiska partiets kandidater, rapporterar Times, Hillary falls to earth in poll race.

Tidigare i höst har hon lett med omkring 25 procent över medtävlarna i partiet. Hela den ledningen är nu borta. I delstaten Iowa, som inleder partiets primärval om att utse sin presidentkandidat, kom hon bara på 4:e plats (efter Barack Obama, John Edwards och Tom Vilsack). I New Hampshire, som följer på Iowa i primärvalet, har hennes ledning krymt till en enda procentenhet över senator Barack Obama.

Det demokratiska partiet har fortfarande problem med sin vänsterflygel som vill ha rena antikrigskandidater. Dessa vänsteraktivister avskyr Hillary Clinton och gör allt för att hon inte ska bli nominerad. De ser ut att ha framgång.


Förra veckans blogg