Bloggarkiv:
i hjärtat rebell

Dick Erixon:
Kommentarer 10 - 16 juli 2006

Söndag 2006-07-16 / 9.05 länk
KRIG VIA OMBUD: HIZBOLLAH AGERAR PÅ IRANS ORDER. I den arabiska tidningen Asharq Alawsat gör den iranfödde tidningsmannen Amir Taheri synnerligen läsvärda analyser av nu pågående konflikt i Mellanöstern, en artikel som alla som vill förstå vad som händer borde läsa, The Proxy War:
Den iransk-syriska strategin, särskilt sedan Ahmadinejads beslut om att ge prioritet åt målsättningen att förinta den judiska staten, uppmanar dem i Israel som kräver att man ska ta tillfället i akt för att krossa Hizbollahs krigsförmåga även om man riskerar ett större krig. Genom att göra så kan Israel hävda att man hjälper Libanon att implementera FN-resolution 1559 [som kräver att Hizbollah ska avväpnas].

Insatserna har höjts över allas förväntningar.

Om Israel backar hem nu och avslutar sin kampanj utan att ha avväpnat Hizbollah skulle man, i praktiken, ge Iran och Syrien en oväntad seger. Det skulle också betyda slutet för Libanons nya demokratiska regering och en återgång till ett Libanon som med våld styrs av syriska och iranska intressen. En israelisk reträtt skulle också, i palestinska områden, ge det hårt åtgångna Hamas en andra chans att genomföra sin radikala strategi.

Å andra sidan, om Israel avför Hizbollah från den libanesiska scenen skulle man tillfoga makthavarna i Teheran och Damaskus ett svår strategiskt bakslag som skulle kunna uppmuntra den interna oppositionen i dessa länder. Det som står klart är att denna konflikt inte kommer att avslutas förrän en av sidorna vinner och den andra förlorar.

G8-mötet må försöka fördröja slutliga beslut för en tid, men det är svårt att inte se att här står två visioner om Mellanösterns framtid emot varandra: en uppbackad av USA med allierade, inklusive Israel, och den andra framförd av Iran och Syrien och deras hantlangare.
Och vilken framtid önskar svenska massmedier för Mellanöstern? Av rapporteringen att döma, som i alla lägen utmålar Israel som den aggressiva parten - trots att landet utsatts för attacker och kidnappningar - är det inget snack: man önskar Israels förlust och Irans seger.


Söndag 2006-07-16 / 9.05
länk
VÄNSTER ÄR INTE VÄNSTER ENLIGT DN-KULTUR. När man läser DN-Kultur idag förstår man varför medievänstern hävdar att vänstern inte alls, inte på några villkor, totalt, fullkomligt och otvetydigt dominerar alla massmedier. Under rubriken ”Förskjutna perspektiv” (ej online) förundras Ulrika Kärnborg över att Roland Poirier Martinsson kritiserar att TV4 utsett Jan Guillou och Göran Rosenberg som utfrågare av partiledarna inför höstens val. Hon skriver:
[R]ätt överraskande var Roland Poirier Martinssons utgångspunkt. Han var upprörd över att både Rosenberg och Guillou är 'vänster' och att väljarna därför får en snedvriden bild. Rosenberg 'vänster'. Plötsligt blir man medveten om en förskjutning av perspektivet. Om Göran Rosenberg, klarsynt och skicklig skribent på den här tidningens ledarsida, betraktas som 'vänster', vad är Göran Persson?
Så. Göran Rosenberg har de senaste åren gått till generalangrepp mot all reformering och alla privata alternativ inom välfärden. I boken Plikten, profiten och konsten att vara människa sågar han marknadsekonomin och liberalismen jäms med fotknölarna och vill se ett närmast kommunistiskt samhälle där staten tar hand om oss alla. Profiten är djävulen själv.

Och detta är alltså inte vänster, enligt Dagens Nyheter. Så klart. Ingenting är vänster! Alltså dominerar inte vänstern medierna...


Söndag 2006-07-16 / 8.50
länk
CHIRAC BORDE FÅ RÖTT KORT. The Economist summerar Jacques Chirac och hans politiska karriär, The man who deserves a red card. Mannen som blev premiärminister första gången 1974 och har de senaste 11 åren varit president är en tragedi. Man citerar Franz-Olivier Giesbert som i bästsäljande biografin “La Tragédie du Président” slår fast: ”Av feghet lika mycket som blindhet har han envist fört en politik som i över 20 år fört landet mot ruin”

Frankrikes tillväxt är låg och arbetslösheten skyhög. Besvikelsen över Chirac är bitter. Han ingav hopp och startade som premiärminister på 1980-talet en rad privatiseringar och avskaffade förmögenhetsskatten, men som president har han givit upp all reformsträvan. Dessa dagar, skriver tidningen, går det inte skilja Chirac från vänsterns antiliberala politik när han försvarar varje del av Frankrikes traditionella 'sociala modell' mot dem som efter 20 års stagnation vill se förändringar.


Lördag 2006-07-15 / 9.00 länk
IRAN LIGGER BAKOM ATTACKERNA MOT ISRAEL. För att få balans i analyserna av händelseutvecklingen i Mellanöstern är det perfekt att kunna se programledaren Brit Humes samhällsmagasin Special Report i Fox News (Spelar in från TV8 kl 06-07 ti-lö). Nyligen var Bill Clintons sändebud i Mellanöstern, ambassadören Dennis Ross, gäst.
Brit Hume: De senaste problemen kommer från tidigare ockuperade områden som Israel har lämnat. Problemen sades alltid vara det som kallades den olagliga ockupationen. Vad är det som händer?

Dennis Ross: Palestinierna har alltid hävdat att ockupationen skapar våld. Sedan Israel lämnade Gaza har inte en dag gått utan att man avfyrat raketer in i Israel därifrån. Israel lämnade Libanon och nu har Hizbollah gått över gränsen. Det vi ser är att det inte nödvändigtvis är ockupationen som skapar våld. Hizbollah och Hamas agerar på ett paradoxalt sätt: de provocerar fram en israelisk reaktion och återskapar ockupation som om de föredrar ockupation eftersom det ger dem en bas från vilken de kan göra "motstånd".

Brit Hume: Är det rimligt att säga att en läxa av detta är att den föreslagna tvåstatslösningen inte är vad Hamas och Hizbollah vill uppnå?

Dennis Ross: De avfärdar den lösningen. Fundamentalt och kategoriskt. Det enda sätt som palestinierna kan få sin egen stat på ett säkert och fredligt sätt är att avvisa Hamas och de som avfärdar tvåstatslösningen.

- I Libanon visar händelserna att Hizbollah inte har en libanesisk agenda. Israel hade lämnade Libanon. Att gå över gränsen och provocera Israel stämmer möjligen med Irans agenda och Syriens agenda, men det ligger inte i Libanons intresse.

- Jag finner det väldigt intressant att samma dag som Hizbollah går in i Israel är sista dagen för Iran att svara på förslag om hur konflikten om Irans nukleära program ska lösas. Det är som om Iran styr världssamfundets intresse bort till andra problem eller vill tala om att man kan skapa andra problem än de nukleära. Hizbollah spelar någon annans spel, man agerar inte i Libanons intresse, och inte ens i Hizbollahs.
Under den paneldiskussion som avslutar prgrammet utspelade sig följande ordväxling:
Brit Hume: I åratal har vi hört att problemet var den så kallat olagliga israeliska ockupationen. Dessa attacker från Gaza och Libanon kommer från områden där Israel avslutat sin ockupation. Vad säger det oss?

Mort Kondracke: Det säger oss att när Israel gör något bra, räknas det inte.

Brit Hume: I slutändan, vilket folk kommer att skadas mest här, i form av död och förstörelse?

Mara Liason: Troligen libaneserna och palestinierna, eftersom Israel har större militär kapacitet.

Brit Hume: Så varför skulle det ligger i deras intresse att dessa terrordåd utförs?
Den frågan blir hängande i luften. Visst är det märkligt att svenska medier överhuvudtaget inte berört de frågor som här diskuteras: varför anfaller Hamas och Hizbollah från områden som Israel inte längre ockuperar? I vems intresse ligger de senaste dagarnas strider?


Fredag 2006-07-14 / 18.24 länk
SATIR: GER HETA KONFLIKTER MER VÄXTHUSEFFEKT? Tecknaren Walt Handelsman ser ett samband mellan två ämnen på den internationella dagordningen...


Fredag 2006-07-14 / 18.24
länk
LIBANESER FÖR FRED GER HIZBOLLAH SKULDEN. I medierna heter det att Israel attackerar Libanon, men sanningen är ju att man är ute efter terrororganisationen Hizbollah. Något som The Lebanese Foundation for Peace påpekar på sin websida, där man också riktar en uppmaning till den israeliske premiärministern: ”Ehud, Det är dags att ge honom [Hizbollaledaren Hassan Nasrallah] och hans gäng en biljett att besöka Zarqawi.” Tipstack Hyllengren.


Fredag 2006-07-14 / 18.24
länk
BILDTs OMDEBATTERADE TAL NU ONLINE. Det har så här i semestertider varit svårt att få tag på det tal hos Utrikespolitiska institutet som statsminister Bildt höll om Sveriges historiska skuld 1993, och som skapade sådan uppståndelse. Först i medierna och sedan i konstitutionsutskottet (se bloggserien Sverige i storpolitiken).

Men nu har jag funnit det i ett magasin hos Stockholms stadsbibliotek. Utrikesdepartementet gav ut en samlingsvolym "Utrikesfrågor" där talet återges. Nu presenteras det här i elektronisk form: Sverige och de baltiska länderna.


Fredag 2006-07-14 / 13.30
länk
CENTERPARTIETS TVÅ FOLKLIGHETER. I sommarnumret av socialdemokratiskt närstående tidskriften Arena finns en artikel av Håkan A Bengtsson med rubriken: Centerns snabba flykt (ej online). Han gör en intressant analys av partiets förflyttning från vänsterflirtande till stabilt och pålitligt borgerligt:
Inom centern ryms alltså två slags folkligheter. Den ena ogillar storfinansen och högern. Och den andra har svårare med socialdemokratiska och fackliga pampar. Nu dominerar den senare - igen.
Det ligger mycket i detta. Hela centerrörelsen omfattas av en stark småfolklig identitet. Men för vissa representeras den överhet man ogillar främst av storföretag, medan andra ser de skadliga etablissemangen främst i fackpampar och socialdemokratiska politiker.

Under Gunnar Hedlunds tid låg stor makt hos storföretagen. Men under Thorbjörn Fälldins tid hade politiken lagt under sig så stor del av samhällsekonomin att de politiska makthavarna i form av socialdemokrater och deras allierade i fackförbunden var landets odiskutabla maktelit. Därför hade Hedlund större misstänksamhet mot storkapitalet än mot SAP-LO, medan Fälldin utmanade det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. Olof Johansson och hans generation fångades av 68-vänsterns tänkande och drömde nostalgiskt tillbaka till Hedlunds samverkan med Erlander.

I vårt globala tidevarv är svenska storföretag numera internationella och bryr sig knappast om vad som händer i Sverige, som utgör en liten del av deras marknad. Men socialdemokraterna gör allt för att behålla makten och förtrycka småfolket genom att göra dem bidragsberoende av staten och socialdemokratin. Socialdemokratin försöker göra landet till ett enda stort brukssamhälle, där Göran Persson är brukspatron som man hälsar på med mössan i hand.

Det är, för mig, inte märkligt att centerpartister känner störst moralisk indignation över att mer än en miljon människor ställs utanför arbetsmarknaden och görs till passiva bidragsmottagare på statens nåder. Det är också självklart för detta parti att se lösningen i småföretagandet, att ordna upp saker och ting på lokal nivå, med engagemang i frivillig gemenskap - inte med tvång under statens fogdar.

Också i andra aspekter har ändringar skett. Bengtsson skriver: ”Maud Olofsson präglas av stort självförtroende. Kontrasten till de gamla tevebilderna av hur Olof Johansson trängdes in i en hiss av den svenska journalistkåren är bara för tydlig ... När det gäller arbetsmarknadsfrågor har Maud Olofsson blivit ett svenskt svar på Margaret Thatcher ... Kring Olofsson finns en grupp unga rådgivare som präglats av framför allt högskoleförbundets mer liberala profil. De formades av den nyliberala vågen för 15 år sedan. Nu är de mellan 30 och 40 år och har fått centrala positioner i partiet.” För Bengtsson och socialdemokratin är naturligtvis allt detta olyckligt, men för Sverige, och möjligheterna till annan regering än en socialdemokratisk, är det utmärkt!


Torsdag 2006-07-13 / 22.12
länk
GOD NYHET: YTTERLIGARE EN PROVINS ÖVERLÄMNAS I IRAK. En god nyhet från Mellanöstern, för omväxlings skull: Idag överlämnade brittiska trupper provinsen Muthanna i södra Irak till irakiska myndigheter, rapporterar Reuters i Iraq takes over province from UK troops. Sedan tidigare är fem provinser i norr under irakisk kontroll. Det betyder att den USA-ledda krigsmakten hittills har lämnat sex av 18 provinser.
- Terrorister som vill förhindra övertagandet av säkerheten och den nationella samlingsregeringens framgång kommer inte att spara några krafter för att sabotera detta steg, sa premiärminister Maliki vid en cermoni i provinshuvudstaden Samawa.
Och han formulerar sig ju helt korrekt: det är terroristerna - ofta utländska - som förhindrar USA, Storbritannien och övriga koalitionsstyrkor att lämna Irak. Så snart terroristerna, som dödar irakier, bemästrats har Irak alla möjligheter att blomstra - i frihet och självständighet.


Torsdag 2006-07-13 / 18.50
länk
OM IRAN - GE MENINGSLÖSHETEN EN CHANS. Diplomati är ett särskilt sorts spel, likt schack fast med stater och människor som pjäser. Säkerhetspolitiske experten Robert Kagan har en läsvärd kolumn i dagens Washington Post där han presenterar en teori som visar hur raffinerad diplomati kan vara, On Iran, Giving Futility Its Chance.

Han menar att president Bush kan ha bestämt sig för att frågan om Irans kärnvapenprogram ska lösas innan han lämnar Vita huset i januari 2009. Han vill inte göra som Clinton: överlämna alla världskriser - från Irak till Iran, Nordkorea och al-Qaida - olösta till efterträdaren.

Det kan vara en förklaring till att Bush nu låter diplomatin ha sin gång. Han har 2,5 år på sig. Och det bästa är ju om Irankrisen kan lösas på diplomatisk väg. Därför bryr han sig inte om att medierna hävdar att han övergivit 'cowboy diplomatin' och låtit realpolitiska lägret ta över från neokonservativa idealister. Bush har tid att ha tålamod. Bush kan låta diplomatin verka till den tidpunkt han själv väljer, innan han låter saken komma till ett avgörande.
Om detta är Bushs strategi, vet han att det diplomatiska spåret mycket väl kan misslyckas. Han vet att det är osannolikt att Iran ger upp sitt program och accepterar den sorts inspektioner som är nödvändiga för att kontrollera att en uppgörelse följs. Han vet också att världssamfundet till slut kommer att vägra att stödja verkningsfulla bestraffningar mot Iran. Varken europeiska allierade eller Ryssland eller Kina kommer att gå med på kännbara sanktioner som skadar det iranska ledarskapet.

Européerna kommer att försöka den sorts diplomati som flyttar sig halvvägs mot att acceptera kraftfulla handlingar, sedan en fjärdedel till mot beslut, sedan en åttondel, en sextondel, och så vidare, och så vidare, för att undvika att tvingas välja mellan deras två värsta optioner: vidta åtgärder mot Iran, eller skamset backa från det man hotat med.

Det sannolika misslyckandet för diplomatin avskräcker dock inte Bush från att fullfölja den. Om och när misslyckandet är ett faktum, har han valet att tillgripa militära operationer, och ingen seriös person kan då anklaga honom för att inte försökt samla världen bakom en fredlig lösning. Då har han seriöst försökt ge diplomatin en chans. Och när han beordrar flyganfallet mot Iran, kommer han, vad som än sägs om honom, att veta att han inte går in i historien som den man som lät ayatollorna komma över Bomben.
Jag undrar om inte Robert Kagan ligger bra nära det sätt på vilket man resonerar i Vita huset.


Torsdag 2006-07-13 / 12.50
länk
HAR ISRAEL SJÄLVFÖRSVARSRÄTT? Svenska medier beskriver det som nu händer i Mellanöstern som att Israel ”attackerar”. Det är ju lögn. Det är Israel som utsätts för anfall från Gaza och Libanon. Palestinska grupper dödar civila israeler och skickar missiler in i civila områden i Israel. Och det är libanesiska styrkor som dödat israeliska gränssoldater. Båda dessa beväpnade styrkor har också tillfångatagit israeler. Mot dessa aggressiva anfall anser svenska medier att Israel inte ska försvara sig.

Svenska medier verkar önska att judar ska marschera in i döden utan att göra motstånd, så som man gjorde i Europa på 1930- och 40-talen. Jag tycker det är riktigt svinaktigt att förvägra Israel rätten att försvara sig. Självklart ska man göra det! Vad som är proportioneligt i vår lugna del av världen är något annat än vad som är proportionerligt i Mellanöstern.


Torsdag 2006-07-13 / 9.50
länk
BARROSO: RYSSLAND ÄR INGEN DEMOKRATI. På lördag ska EU-kommissionens ordförande, portugisen Jose Manuel Barroso, delta i G8-toppmötet i S:t Petersburg. Och inför avresan talar han ovanligt klarspråk för en EU-byråkrat, rapporterar Independent i Russia is not a democracy, says Barroso:
För mig är det, ärligt talat, osäkert om Ryssland kommer att bli en fullvärdig demokrati på det sätt vi ser det i EU ... Helt klart finns vitalitet i det ryska samhället. Men nu beror mycket på ledarskapet och det politiska vägvalet.

Torsdag 2006-07-13 / 8.50 länk
NEW YORK TIMES - AL-QAIDAs BÄSTA VÄN OCH INFORMATÖR. Dagens Nyheter puffar på förstasidan om en ledarartikel med orden: "Att al-Qaida skulle välkomna en försvagad New York Times kan man vara säker på".

Ett synnerligen märkligt försvar för en tidning på dekis, som rasar i anseende, som tappar prenumeranter och är i ekonomisk kris. New York Times är i blåsväder för att ha publicera hemligheter om hur terrorbekämpningen bedrivs. New York Times fungerar som en tjallare åt terroristerna inom ordningsmakten, någon som till brottslingarna rapporterar vad som är på gång så att terroristerna kan sätta sig i säkerhet. (Det är som om tidningar skulle slå upp att polisen har stark bevakning vid en viss bank i en viss stad eftersom man vet att en liga tänker råna denna bank. Självklart skulle bankrånarna tacka tidningen och ändra sina planer.)

Hur DN kan få detta till att NYT är terrorismens fiende är fullständigt obegripligt - om man inte följer den amerikanska debatten och ser hur DN rycker ut till extremvänsterns försvar. DN använder den amerikanska beteckningen 'liberal' som om den hade samma betydelse på svenska, vilket är medvetet vilseledande. 'Liberal' i USA står för kraftigt ökade skatter, snabbt växtande bidragssystem och en stark tilltro till statens förmåga att lösa människors problem, medan individerna anses svaga och oförmögna. Den korrekta översättningen är 'socialism' eller 'vänster'.

Det är som en av de ledande politiska kommentatorerna Michael Barone skriver i sin blogg, Whose side are they on? Vems sida står NYT på? Denna fråga är befogad efter det senaste 'avslöjandet' i NYT om hur terrorgruppers pengaflöde övervakas, ett system som följer varje lag kongressen antagit och därför inte har något annat nyhetsvärde än att varna terrorister om hur polisen spanar på dem. Barone skriver:
Att avslöja hemligstämplade program som avser att skydda samhället mot terrorism anses väldigt bra. Men att publicera teckningar som skulle 'uppfattas som avsiktliga förolämpningar' av muslimer är fullständigt otänkbart. Stor känslighet gentemot vissa är viktigare [för NYT] än att måna om den nationella säkerheten.
Ja, självklart är det så att al-Qaida älskar New York Times och den medievänster som inte bara agerar informatör åt terroisterna, utan också gör deras grovjobb genom att hela tiden anklaga, attackera och smutskasta demokratierna - medan man visar omsorg om vad som kan störa terroristernas känslor.


Torsdag 2006-07-13 / 8.25
länk
STORT RAS FÖR VÄNSTERBLOCKET I DEMOSKOP. Opinionsinstitutet Demoskop ger ett kraftigt övertag för den borgerliga alliansen, som under Almedalsveckan ökade med 4,1 procentenheter till 51,4 procent av väljarnas röster, medan vänsterblocket tappade hela 6,2 procentenheter och får bara 44,3 procent. Se mer i tabellen Kampen mellan blocken.

Tänk om detta kunde bli valresultatet! Då skulle vi för första gången sedan Fälldins dagar få en majoritetsregering. Men vi har ju hela valrörelsens intensivskede framför oss under de 68 dagar som återstår. Och de borgerliga brukar hamna på defensiven och tappa de sista dagarna. De orkar inte stå upp och försvara sina värderingar. Vi kan bara hoppas att man gör det i höst.


Onsdag 2006-07-12 / 14.22 länk
SKROTA VÄRNPLIKTEN. Det är utmärkt att de borgerliga vågar ta upp en aspekt, värnplikten, i den sörja av föråldrade ståndpunkter och principer som styr svensk försvarspolitik: Värnplikten har gjort sitt. Idag backar flera ledarredaktioner upp resonemanget, som liberala Göteborgs-Posten i Rita kartan efter terrängen och Norrländska Socialdemokraten som i Dags att slopa värnplikten? uppmanar socialdemokraterna ”att lyssna på tankegångarna från de borgerliga försvarspolitikerna”.

Kritik kommer - gissa en gång - naturligtvis från Pliktverket (deras jobb hotas ju!) vars chef Björn Körloff säger att avskaffad plikt skulle leda till problem. ”Titta på USA. Utan värnplikt kommer vi att få det som blir över och vi kommer att tvingas tävla om unga på samma villkor som arbetslivet och universiteten.” Snacka om fördomar! Återigen ser statens etablissemang ner på medborgarna - ”de som blir över”.

Och blicka gärna mot USA - det skulle bara förstärka argumenten för avskaffad värnplikt. Där dyker ibland frågan om värnplikt upp, men avvisas alltid eftersom de villkor som dagens krigföring medför kräver specialkompetens. Eftersom USA också kan jämföra perioder då man haft allmän värnplikt med dagens frivilliga värvning, ser man också bara fördelar med frivilliglinjen: färre disciplinproblem, högre status.

Det är också en myt att det är de fattigaste - 'de som blir över' - som tar värvning. Det är tvärtom så att de kommuner med lägst medelinkomst i USA har lika få soldater som de kommuner med högst medelinkomst. Det är medelklassens ungdomar som tar värvning. De militära ledarna är övertygade om att värnplikt skulle försvaga försvarsmakten.

Se mer i San Francisco Cronicle, Draft talk premature, och US Army, Whither the Warrior.


Onsdag 2006-07-12 / 13.22
länk
INVANDRARE LÄXAR UPP DO. I Norrköpings Tidningar får Diskrimineringsombudsmannen Katri Linnas, som i tidigare artikel utmålat invandrare som offer, svar på tal, Prata med oss invandrare istället:
Jag är en invandrare, färgad och kvinna. Med de förutsättningarna räknas jag tillhörig en utsatt grupp med så låg mental kapacitet, att samhället redan vid min ankomst till Sverige måste "ta hand" om mig. Att jag kanske har en lång yrkesbana och studier bakom mig innan jag kom till Sverige har ingen betydelse. Jag är invandrare och då räknas inget tidigare liv.

När jag vid intervjun till SFI (svenska för invandrare) redogjorde för mina tidigare utbildningar i hopp om att få komma till en klass med åtminstone collegenivå tittade damen på mig med avsmak och räckte fram ett papper: "Kan du stava till ditt namn?".
Det finns inget mer fördomsfullt i Sverige än den socialdemokratiska socialstaten. Invandrare har en uppgift: att motivera horderna av statsanställda och ge alibi för politikerna att lägga sig i allt mer. Och något mer hotfullt än handlingskraftiga immigranter som startar företag finns inte. Sådant stoppas med alla medel. De ska in på förläggningar och vänjas vid ett liv på socialbidrag.


Onsdag 2006-07-12 / 8.55
länk
PUTIN-UNGDOMAR SABOTERAR DEMOKRATIKONFERENS. I Moskva hade den brittiske ambassadören kommit halvvägs i sitt tal vid en konferens om demokrati, när ungdomar från en Putin-organisation tog sig in och började skrika och kasta flygblad, rapporterar Times i Hecklers try to sabotage democracy conference.

Att en sittande presidents stödorganisationer uppträder så här är ytterligare en signal på att demokratin är påväg bort i Ryssland.


Onsdag 2006-07-12 / 8.45
länk
RYANAIR VISAR: S AVVECKLAR SVERIGE MED HÖGRE SKATTER. Den 2 juni röstade riksdagens majoritet av socialdemokrater, miljö- och vänsterpartister igenom en ny flygskatt på resor till och från Sverige. De rödgröna vill minska vårt resande. Resultatet lät inte vänta på sig: Ryanair lägger ner 21 avgångar.

Denna nya flygskatt är ett talande exempel på vad som händer med höga skatter: företag avvecklar istället för utvecklar, jobb försvinner, ekonomin sackar in. Det är vad vänsterblocket vill fortsätta med i fyra år till.


Onsdag 2006-07-12 / 8.35
länk
SÅ BESEGRADES VÄNSTERN I MEXIKO. Trots att vänsterkandidaten öste ut löften, som att alla lågavlönade skulle få 20 procent högre lön, att pensionen skulle fördubblas och att el och bensin skulle bli gratis, förlorade han. Skälet beskriver Dick Morris i Mexico Election: The Defeat Of The Latin Left.

Väljarna minns de 70 år som vänstern styrde Mexiko och drev landet i ruin. Under den första borgerliga presidenten Vicente Fox, år 2000-2006, har tillväxten börjat ta fart. Hellre än att välja en kompis till Fidel Castro och Hugo Chavez, valde mexikanerna en fortsatt inriktning mot marknadsekonomi, frihandel och tillväxt.

Man kan ju hoppas att de svenska väljarna är lika kloka i höst.


Tisdag 2006-07-11 / 19.20 länk
TSAR VLADIMIR I S:T PETERSBURG. På lördag inleds toppmötet med G8, för första gången i Ryssland. Många röster i medierna tvivlar om något gott kan komma ut av mötet. Och om mötet alls borde ha hållits i St Petersburg och om Ryssland verkligen borde tillhöra denna krets. Peter Brookes skriver i New York Post, Putin's new low:
Det är ironiskt att G8, en möte med världens största industrialiserade demokratier, hålls i S:t Petersburg i en tid när Ryssland helt klart retirerar bort från demokrati. Tsar Vladimir och hans likasinnade kontrollerar ekonomin. De slår också ned på demokrati-orienterade aktivistgrupper och mot pressen ... Putin har helt klart inte mjukat upp sin politik inför toppmötet. Förra veckan förbjöd han alla Rysslands radiostationer att sända Voice of Amerika eller Radio Free Europe ...

Den ryske presidenten, en tidigare KGB-överste, längtar efter Sovjetunionens storhetstid. Och en väg att höja Rysslands status är att simpelt agera sabotör gentemot Amerikas internationella agenda.
Peter Brookes menar att ledarna kommer att visa leenden och betona samarbete, men att man har avgörande meningsskiljaktigheter att behandla. Putin vill använda G8 för att 'komma ut' som en ny stormakt, inte för att lösa tuffa policyfrågor. President Bush borde pressa Putin om att i FN samarbeta om hårda tag mot Nordkorea och Iran, men att det knappast är möjligt. ”Detta är inte Jeltsins Ryssland”, skriver Brookes och pekar på att Ryssland är världens näst största exportör av olja och landet förfogar över 65 procent av världens kända naturgastillgångar:
Energi är idag vad Röda armén var under kalla kriget - källan till moder Rysslands styrka.
I Newsweek varnar Richard Wolffe för en strategi där väst ger fördelar till Ryssland för att de ska hjälpa till med Irans nukleära program, In Putin We Trust? Richard Wolffe pekar på samarbetet inom programmet som kallas ”Från megaton till megawatt”, där hälften av USA:s kärnkraftverk försörjs med bränsle från nedmonterade kärnvapen. Här kan samarbete utvecklas. Men grundfrågan är om Ryssland är att lita på. Han pekar på den hårda ton som både Putin och hans utrikesminister använder i umgänget med väst.

I Guardian pekar också Simon Tisdall på att Ryssland kommer att använda G8-mötet för att framföra budskapet att man åter är att räkna med som en stormakt, Putin limbers up to flex new muscles at G8. Han menar att det ligger något i det. ”Men gammal välkänd rysk paranoia fortsätter att göra Moskva till en stingslig och lättstött partner.”


Tisdag 2006-07-11 / 16.49
länk
EN BEKVÄM LÖGN. Förre amerikanske vicepresidenten Al Gore har ju gjort en domedagsfilm om miljön - av vänstern naturligtvis kallad 'dokumentär'. An Inconvenient Truth går upp på vissa biografer i Sverige i höst, med titeln En obekväm sanning.

Konsumentreportern John Stossel har idag skrivit en läsvärd artikel om filmen, A convenient lie (En bekväm lögn).

De som nu hävdar att jorden kommer att gå under genom issmältning hävdade för några årtionden sedan att världen skulle svälta och vara utan energi år 2000. Det berättar atmosfärforskaren John Christy, som fortsätter: ”Domedagsprofeterna skapar rubriker men har bevisats ha fullständigt fel. Samma sorts profetior idag om katastrofer på grund av mänskligt skapade klimatförändringar låter allt för välbekant.”

- Men media får aldrig nog av domedagspredikningar, skriver Stossel.

Jag vet att en del läsare upprörs när jag ifrågasätter den politiskt korrekta 'sanning' som exempelvis Gore sprider. Jag vill därför påpeka att det jag ifrågasätter är människans roll i växthuseffekten. Det finns inga bevis på att det är människan som orsakar, förvärrar eller påskyndar växthuseffekten. Däremot är det riktigt att temperaturförändringar sker. Men dessa förändringar var både snabbare och större för 10.000-tals år sedan. Och eftersom biltrafiken då var något begränsad, vill jag veta exakt hur människan skulle vara ansvarig för det som händer nu, men inte för tidigare klimatförändringar under jordens existens. Och min tilltro till sk klimatforskare ökar inte när de beskyller människan för jordbävningar, som i P1 efter tsunamin.


Tisdag 2006-07-11 / 8.50
länk
HÖGRE SKATTEINKOMSTER I USA, TACK VARE SÄNKTA SKATTER. I ledarartikeln Laffer's Victory i New York Sun konstateras att statens inkomster från företagsskatt ökat med 26 procent jämfört med samma tid förra året. Från de fysiska personernas inkomstsskatt flyter 14 procent högre belopp in i statskassan. Det betyder att budgetunderskottet minskar rejält.

Och förklaringen? Att president Bush sänkt skatterna.

I USA finns de dynamiska effekter som vi aldrig såg i Sverige efter skattereformen 1990. Skälet är att USA är en friare ekonomi. Där tar människor rationella beslut när de får behålla större inkomster, därför att det lönar sig. I Sverige uppstår inga dynamiska effekter eftersom företag efter skattesänkingar ändå inte vågar anställa pga arbetsrätten och andra regleringar. Den naturliga slutsatsen för Sverige: AVREGLERA!


Tisdag 2006-07-11 / 8.26
länk
VILKA LÄNDER TILLÅTER RAKETATTACKER MOT SIN CIVILBEFOLKNING? Det kanske starkaste svaret som Israels premiärminister Ehud Olmert gav på EU:s kritik har inte vidarebefordras i svenska medier. Såväl radions ekoredaktion som andra vägrar förmedla Israels syn. Men EuroNews återger, i Olmert defends Gaza operation, premiärministerns svar:
- Jag känner inte till någon demokratisk regering i världen - inte en enda, varken av dem som stöder oss eller predikar för oss - som suttit ner och gjort ingenting när ett tusen missiler avfyras mot civila i hjärtat av deras land. Jag kan föreställa mig att några av dessa länder hade gjort en hel del mer.
När ett lands medborgare kidnappas och attackeras med kassam-missiler in mot städer med 100.000 invånare, då har det landet rätt att försvara sig och gå efter dem som attackerar. Alla länder, utom Israel. EU:s kritik är befängd. Inget EU-land hade accepterat det man kräver att Israel ska acceptera.


Tisdag 2006-07-11 / 8.26
länk
DN KLAGAR PÅ DEMOKRATIER - INTE DIKTATURER. I dagens ledare kastar DN ur sig förklenande omdömen - inte om diktaturer som varje dag dödar, våldtar och förtrycker människor som inte annat vill än leva sina liv i frihet. Nej, för Dagens Nyheter är det viktigare att häckla och skymfa världens demokratier och särskilt USA, som:
 • ”har mycket lite att glädjas åt”
 • präglas av ”kriser och bakslag”
 • ser sitt ”inflytande försvagas”
 • drabbats av ”motgångar och kriser radar upp sig”
 • vars strategi har ”havererat”
 • ”saknar helt verklighetsanknytning”
 • visat sig ”kontraproduktiv”
 • inte åstadkommit mer än ”hot och vädjanden”
 • står för försök ”dömda att misslyckas”
 • drivs av övertygelse om sin ”överlägsenhet”
 • visar på ”svaghet och tillkortakommanden”
 • låter ”illusioner och moralism styra”
Den här defaitismen är i själva verket västvärldens verkliga hot. Dessa svagsinta dysterkvistar undergräver kontinueligt vår vilja att försvara friheten, upplysningen och västerlandets traditioner. Varför tar de inte först bästa plan till Teheran, till Pyongyang, till Peking eller Caracas och kysser förtryckarnas fötter?

Självklart är varje avskyvärd regim en för mycket. Och DN:s exempel på 40 döda i Bagdad under gårdagen är ingenting jämfört med de som varje dygn mördas i Afrika. Världen är fruktansvärt grym! Men till skillnad från DN, ger jag inte USA skulden. Och ser jag till den internationella utvecklingen i ett längre perspektiv, ger den mig styrka och skäl till optimism: antalet demokratier har på några årtionden ökar dramatiskt och aldrig i mänsklighetens historia har de varit så många som nu! Aldrig har så många människor sluppit ett liv under tyranner! Utvecklingen går åt rätt håll. Aldrig har så många människor varit fria som nu!

Tänk! Det är bara 28 år sedan, den 15 mars 1978, som utrikesminister Karin Söder (c) i sin utrikesdeklaration (pdf) gav riksdagen följande besked: ”Det är glädjande att konstatera att det i dag för första gången i historien är fria val som bestämmer folkens framtid i samtliga Västeuropeiska länder.”

Då var demokrati i Västeuropa något nytt och stort! Diktaturerna Spanien, Portugal och Grekland hade blivit demokratier. Efter det har demokrati nått också östra Europa och stora delar av Asien, Afrika och Latinamerika. Kvar är den muslimska världen och Kina med allierade. Det är knappast USA:s fel. Men genom att västvärlden - Europa och USA - håller ihop kan vi nog hålla den demokratiska vågen levande. Vad vi definitivt inte behöver är föraktet på DN:s ledarredaktion.

Man kan ju faktiskt ge exakt samma omdöme om DN:s utrikespolitiska förslag, som de själva ger andra. Eftergiftspolitik i förhållande till diktatuer har aldrig resulterat i mer demokrati och fred.


Måndag 2006-07-10 / 20.22 länk
JOBB BÄTTRE ÄN UTBILDNING. Trelleborgs Allehanda har i en mycket läsvärd ledarartikel belyst det få vågar tala om: lägre ingångslöner för att flytta från bidragsberoende till arbete. Alla talar om mer utbildning som en väg till arbete. Men den vägen passar inte alla. Tidningen skriver:
En tänkbar lösning skulle kunna vara att acceptera lägre ingångslöner, så att det blir lönsamt att anställa även de som arbetar lite långsammare. Det betyder också att lönerna snabbt kan stiga: När man väl hamnat på en arbetsplats går det ofta fort att lära sig rutinerna, varpå produktiviteten stiger.

Socialdemokraterna säger tydligt nej till denna strategi. Europa och Sverige ska inte acceptera lägre löner och ökad inkomstspridning. Deras alternativ sägs vara att utbilda de lågproduktiva så att de kan få jobb med högre löner. Men i praktiken är det ofta passivt bidragstagande som blivit alternativet för de lågproduktiva. Bara i Sverige har vi förtidspensionerat 22.000 ungdomar, påpekade Maud Olofsson.
Frågan är om vi, likt socialisterna, ska leva i utopin - och därför i verkligheten försätta människor i en situation där de hamnar i utanförskap - eller erkänna verkligheten och ge människor möjlighet att arbeta, om än till lägre ingångslön. Jag tycker det är ett moraliskt svek att genom kollektivavtal och bidragssystem tvinga bort människor från arbetsmarknaden.


Måndag 2006-07-10 / 19.14
länk
VECKANS CITAT: 'BORDELLKUNGEN' CLAES BORGSTRÖM. Jag hade missat Mats Olssons rättvisa utfall mot Jämo som inför VM anklagade alla fotbollsälskare för att gynna människohandel, en uppgift som visade sig fullständigt grundlös. Olsson krävde häromdagen i Expressen: Be om ursäkt.
Jag kommer aldrig att glömma Bordellkungens svinhugg - eller hur hans medlöpare Thomas "nye statsministern" Bodström poserade i fånig T-shirt, som om människohandel var nåt satans skämt.
Födomar brukar riktas mot främlingar, men i svenska (s)-eliter är man grovt fördomsfulla mot den egna befolkningen. Hur länge ska dessa politiskt korrekta få sitta på sina statliga förläningar, likt adelsmän från 1800-talet som rynkade på näsan när en vanlig medborgare gick förbi?


Måndag 2006-07-10 / 12.01
länk
SCHACKMÄSTAREN KASPAROV OM PUTINS RYSSLAND. Garry Kasparov är inte bara tidigare världsmästare i schack, han tillhör en av den demokratiska oppositionens främsta namn. Han skriver idag debattartikel i New York Times, What's Bad for Putin Is Best for Russians:
Västliga ledare borde för länge sedan intagit en tuffare hållning om de vill att deras retorik om demokrati ska vara trovärdig. Ett perfekt tillfälle väntar under denna veckas möte med G7-ledarna i S:t Petersburg. Jag säger G7 snarare än G8, eftersom jag fortfarande hoppas att väst finner sin gemensamma ryggrad och gör Rysslands medverkan villkorad med att landet faktiskt lever upp till att vara en demokrati...

S:t Petersburgsmötet erbjuder de besökande regeringscheferna en chans att se för dem själva hur illa förhållandena här har blivit. Rätten för ryssar att välja sina guvernörer och parlamentsledamöter avskärmas alltmer, med mer och mer inflytande för beslutsfattare i staten. Till och med Aleksandr Veshnyakov, ordföranden i centrala valkommittén som godkänt varje förändring av vallagarna under president Putin, sa nyligen att om de senaste lagförslagen från Putins parti Förenade Ryssland går igenom, blir de allmänna valen 'en fars'. Aktivister i oppositionen och journalister arresteras och förhörs rutinmässigt. Kreml, som har total kontroll över rättsväsendet, plundrar och stjäl från privata företag för att sedan tvätta pengarna genom statligt kontrollerade bolag utomlands ...

De mörka dagarna av kommuniststyre ligger nu en generation bakom oss. Mellan slutet för kommunistdiktaturen och president Putins repression fanns en period av frihet ... Snälla, i kontakterna med Ryssland, blanda inte samman vad som är bra för Putin-regimen med vad som är bäst för det ryska folket. (In dealing with Russia, please don't confuse what's good for the Putin regime with what's best for the Russian people.)
Att räkna Ryssland till de största demokratiska ekonomierna i G7 var en förhastad åtgärd. Om inte Putin åter slår in på den demokratiska vägen, måste Ryssland kastas ut. (Mer i bloggen om hur schackmästaren utmanar Putin här och här)


Måndag 2006-07-10 / 12.01
länk
VÄNSTERMÄN LEDER TV4s PARTILEDARUTFRÅGNINGAR. En läsare skriver, med anledning av att TV4 offentliggjort vilka som ska sköta de traditionella partiledarutfrågningarna inför valet:
Alla de som varit oroliga för huruvida de tv-sända partiledarutfrågningarna kommer att ha en kraftig vänsterbias kan nu lugn luta sig tillbaka och konstatera att så naturligtvis blir fallet. TV4 har nämligen beslutat sig för att anlita de två "journalistproffsen", Göran Rosenberg och Jan Guillou, för ändamålet. Det kommer kännas vant och tryggt.
Ja, tänk att man tar två 'journalister' som i debattartiklar driver tydliga och ofta rabiata vänsterståndpunkter.